ADHD & ADD Medikinet

Medikinet

Medikinet is een medicijn dat wordt ingezet bij ADHD en ADD. Het middel helpt om minder snel afgeleid te zijn en om je rustiger te laten voelen. Bij ADHD en ADD komt het vaak voor dat er ontzettend veel impulsen in het hoofd rondgaan, dit kan ertoe leiden dat men veel moeite heeft om langere tijd op een taak te focussen of om de drukte in het hoofd stil te zetten. Medikinet is een van de ADHD medicijnen die ingezet kan worden om de scherpe randjes van de symptomen af te halen. Dit medicijn kan in bepaalde situaties erg effectief zijn, maar er zijn ook een aantal bijwerkingen. Daarbij is het ook belangrijk welke dosis jij neemt, omdat dit invloed heeft op hoe effectief het middel is.

Op deze pagina lees je uitgebreide informatie over Medikinet, zoals wanneer je dit middel het beste kunt inzetten, op welke bijwerkingen jij moet letten en hoe jij een recept kunt krijgen om Medikinet te kunnen nemen.

De werkzame stof in Medikinet

Medikinet bevat Methylfenidaat, een stof die ertoe leidt dat onze hersenen meer gefocust zijn en ook meer rust ervaren. Het geeft een kalmerend gevoel aan de hersenen, waardoor de vele impulsen waar mensen met ADHD of ADD mee te maken hebben minder actief zijn. Deze stof is geen permanente oplossing voor mensen met deze stoornissen, want deze stoornis zal voor de rest van het leven aanwezig zijn. Maar de stof helpt wel om in ieder geval de grootste obstakels van ADHD of ADD zo veel mogelijk te beperken waardoor men veel beter zal functioneren.

Methylfenidaat is vooral interessant voor mensen die op dit moment niet goed kunnen meekomen op het werk of op school, omdat het specifiek gericht is op een betere focus. Veel mensen met ADHD of ADD hebben last van het zogeheten dagdromen, waarbij zij aan veel andere onderwerpen denken terwijl zij eigenlijk actief met het werk of de les bezig moeten zijn. Zij zijn dan ook gebaat bij een middel dat erop gericht is om deze problemen iedere dag te kunnen oplossen. Methylfenidaat heeft enkele bijwerkingen, waar we later op deze pagina dieper op ingaan.

Methylfenidaat wordt niet alleen in Medikinet gebruikt. We zien deze stof ook terug in veel andere medicijnen die specifiek voor mensen met ADHD en ADD zijn ontwikkeld, waaronder Ritalin en Concerta. Het is een stof die al decennialang actief wordt ingezet en een groot succes is, maar er moet bij iedere patiënt altijd goed gekeken worden in hoeverre zij hierdoor veranderingen merken en of deze veranderingen ook daadwerkelijk voor voortgang zorgen.

Medikinet gebruiken bij ADHD

ADHD en ADD zijn de primaire stoornissen waar Medikinet voor ingezet kan worden. Doordat de werkende stof Methylfenidaat vooral voor rust moet zorgen, en mensen met ADHD en ADD hier bijzonder veel behoefte aan hebben, is het dagelijks gebruik van Medikinet aan te raden. Men neemt iedere dag één of meerdere pillen, met het primaire doel om gedurende de gehele dag rust te creëren. Het is goed om naarmate de dag vordert langzaam minder Methylfenidaat in het bloed te hebben, omdat dit middel er ook toe kan leiden dat je in de avond moeilijk in slaap kunt komen.

Omdat ADHD en ADD gedragsstoornissen zijn die zowel bij kinderen als volwassenen kunnen voorkomen, kan Medikinet bij beide groepen worden ingezet om de scherpe randjes eraf te halen. Het is echter belangrijk dat er goed wordt gekeken naar de dosis die iemand neemt. Kinderen nemen een aanzienlijk lagere dosis dan volwassenen. Toch hebben vooral kinderen profijt van het gebruik van Medikinet, omdat zij gedurende de eerste schooljaren een achterstand kunnen ontwikkelen wanneer zij niet goed kunnen meekomen met de rest van de klas.

Uit onderzoek blijkt dat Medikinet niet bij iedere gebruiker een positief effect oplevert, dit is vastgesteld op basis van het feit dat Methylfenidaat niet voor iedereen een goede stof is. Ongeveer 70 tot 80% van de gebruikers merkt positieve vooruitgang, dus ongeveer 1 op de 4 á 5 mensen merkt hier erg weinig van. Op dat moment is het vaak goed om samen met de huisarts te bespreken welke alternatieve mogelijkheden er zijn, zodat er gezocht kan worden naar een beter medicijn dat in deze situatie wel kan helpen.

Medikinet gebruiken om beter te presteren

Medicijnen die Methylfenidaat bevatten worden vaak gebruikt door mensen die niet aan ADHD of ADD lijden, omdat de werkzame stof ook actief kan bijdragen aan een betere focus bij deze mensen. Het is echter niet aan te raden om zomaar een medicijn te nemen, omdat dit tot flinke bijwerkingen kan leiden. Vaak nemen studenten deze middelen, waaronder Medikinet, wanneer zij langere tijd aan een taak moeten werken en moeite hebben hier hun volledige focus op te houden. Het lijkt een goed idee om dergelijke middelen te gebruiken, omdat deze ook voor mensen met ADHD en ADD werken, maar deze middelen worden alleen voorgeschreven na onderzoek van een huisarts.

Wanneer jij zelf zomaar Medikinet of een ander middel met Methylfenidaat neemt, kan dit ertoe leiden dat jouw hersenen schade oplopen. Tenslotte kunnen de bijwerkingen van deze middelen ook voorkomen bij mensen die geen ADHD of ADD hebben. Het is dan ook beter om te kijken wat jij in jouw dagelijkse leven kunt doen om te zorgen dat jij meer momenten hebt waarbij jij je op één onderwerp of taak kunt focussen, in plaats van over te gaan op het nemen van medicijnen die normaal gesproken alleen na doktersonderzoek en bij stoornissen verkrijgbaar zijn.

Medikinet gebruiken

Het verminderen van de ADHD en ADD symptomen is dankzij Medikinet nu voor vrijwel iedereen mogelijk. Het is vooral belangrijk dat jij goed let op de dagelijkse dosis die jij neemt en de manier waarop jij het middel neemt. Er zijn verschillende varianten, welke allen op een andere manier werken. Zo zijn bepaalde vormen van het medicijnen sneller opgenomen in het lichaam, waardoor je dus ook sneller de profijten van het middel opmerkt.

Gewone tabletten, capsules met verlengde afgifte en gewone capsules

Er zijn een aantal manieren waarop je Medikinet kunt gebruiken, namelijk gewone tabletten, capsules die gedurende de dag afgeven en capsules. Bij gewone tabletten duurt het ongeveer een uur voordat je de eerste verbeteringen voor jouw focus merkt. Dit komt doordat de stof Methylfenidaat in de maag wordt verteerd en vervolgens via de bloedstroom in de hersenen terecht komt. Je kunt ook kiezen voor capsules met verlengde afgifte, daarbij wordt de stof over een langere periode in de maag verteerd. Je hebt dan niet in één keer veel van de stof Methylfenidaat in jouw bloed, maar krijgt gedurende de dag de stof binnen. Met de gewone capsules gaat de opname van de stof ongeveer net zo snel als bij de tabletten, maar de capsules zijn met een hogere dosis verkrijgbaar.

Wanneer Medikinet gebruiken?

Je kunt Medikinet het beste een uur voordat je gefocust wilt zijn nemen. Dit kan bijvoorbeeld net voor het ontbijt zijn, waarna je richting school of jouw werk gaat. Doordat de stof ongeveer na een uur begint te werken, is het prettig als dit al vanaf het moment dat jij op school of op het werk bent werkt. Zo kun je het maximale uit de tijd halen die je op school of werk doorbrengt.

Hoe lang Medikinet gebruiken?

Je zult voordat je gaat starten met Medikinet altijd met jouw huisarts bespreken of je dit middel veilig kunt gebruiken en welke bijwerkingen hierbij komen kijken. Er wordt gedurende een gesprek goed doorgenomen wat je ervan zult gaan merken en hoe het jou kan helpen. Tijdens dit gesprek zal ook naar voren komen hoe lang jij Medikinet zult gebruiken. Vaak wordt er een proefperiode van enkele weken of maanden aangeraden, omdat je dan goed kunt testen in welke mate Medikinet een goed middel is om de symptomen van ADHD en ADD bij jou te verzachten. Indien je te veel bijwerkingen opmerkt, kan er altijd gekozen worden om te stoppen met het middel. Mocht het medicijn positief aanslaan, dan kan de periode worden verlengd om zo ook op lange termijn te kijken of er bijwerkingen zijn die wellicht vervelend zijn.

Beperkingen bij Medikinet: autorijden en alcohol drinken

Je kunt wel met Medikinet autorijden, maar je dient goed op te letten welke bijwerkingen jij opmerkt. Zo is slaperigheid een bekende bijwerking van de stof Methylfenidaat, waardoor je beter niet aan het verkeer kunt deelnemen. Let daarom vooral de eerste paar dagen goed op welke bijwerkingen je ervaart en stel het autorijden nog even uit. De sterkste bijwerkingen vinden gedurende de eerste dagen plaats, dus dat geeft een duidelijk beeld of jij inderdaad te maken krijgt met slaperigheid.

Het is gewoon toegestaan om alcohol te drinken wanneer jij Methylfenidaat gebruikt. De werkzame stof wordt versterkt door het nuttigen van alcohol, dus je zult de bijwerkingen van de stof ook heftiger merken. Daarbij dien je ook goed op te letten dat het beoordelingsvermogen afneemt naarmate je meer alcohol nuttigt. Het komt dus voor dat je zelf steeds minder goed kunt inschatten in welke mate je last hebt van de bijwerkingen. Een aantal glazen alcohol is bij het nemen van Medikinet geen probleem, drink echter met mate omdat een hoge inname van alcohol juist wel weer voor problemen kan zorgen.

Medikinet en andere medicijnen

In principe is het gewoon veilig om Medikinet met de meeste medicijnen te nemen, maar je dient er wel altijd voorzichtig mee te zijn en het eerst met jouw huisarts te bespreken. Vaak komt dit al naar voren wanneer je het medicijn voorgeschreven krijgt, omdat de huisarts al een goed overzicht heeft van de medicijnen die jij op dit moment neemt. Indien Medikinet niet goed samengaat met de huidige medicijnen, dan kan dit al direct tijdens het bezoek bij de huisarts naar voren komen. Het is ook belangrijk om open te zijn over eventuele supplementen die jij gebruikt waar jouw huisarts niet van op de hoogte is. De huisarts kan dan uitzoeken of de supplementen die jij neemt geen risico vormen wanneer jij start met het nemen van Medikinet.

Medikinet gebruiken als je zwanger bent

Je kunt Medikinet beter niet gebruiken als jij zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten van het nemen van Medikinet en de zwangerschap waardoor er onvoldoende gegevens zijn. Neem dit risico daarom niet, omdat het potentieel tot schade bij jouw ongeboren kind kan leiden.

Medikinet gebruiken als je borstvoeding geeft

Doordat Medikinet in het lichaam wordt opgenomen, komt dit uiteindelijk ook in de moedermelk terecht. Je kunt daarom beter stoppen met het nemen van Medikinet wanneer jij borstvoeding wilt geven. Heb je het middel echter hard nodig? Dan kun je beter stoppen met het geven van borstvoeding en overgaan op alternatieven. Er kunnen bijwerkingen optreden bij baby’s wanneer jij borstvoeding geeft en ook Medikinet neemt.

De mogelijke bijwerkingen van Medikinet

Net als ieder medicijn dat actief helpt bij het verlichten van de symptomen van ADHD en ADD, komen er bij Medikinet een aantal bijwerkingen kijken. Deze bijwerkingen kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: bijwerkingen die soms voorkomen, zelden voorkomen en zeer zelden voorkomen. Houd deze bijwerkingen altijd goed in de gaten wanneer jij start met het nemen van Medikinet, want vooral gedurende de eerste dagen zul jij de bijwerkingen het heftigst merken. Sommige bijwerkingen komen pas voor op het moment dat jij Medikinet al een langere tijd neemt, let hier dus ook goed op.

Bijwerkingen die soms voorkomen

De volgende bijwerkingen komen soms voor bij mensen die Medikinet nemen (1 op 10):

 • Hoofdpijn – het is vaak nodig om de dosering te verlagen wanneer jij deze bijwerking ervaart
 • Droge mond – zorg dat je gedurende de dag voldoende water drinkt om een droge mond te voorkomen
 • Misselijkheid – dit kan door een te hoge dosering Medikinet komen, vraag aan de huisarts of je een tijdje met een lagere dosis kunt testen
 • Slapeloosheid – Medikinet werkt vrij lang, het is daarom handig om het medicijn ruim 4 uur voor het slapen niet meer te nemen
 • Nervositeit – je kunt je extra nerveus of angstig voelen door de werkzame stof in Medikinet. Wanneer je dit voelt, is het raadzaam om met de huisarts te overleggen wat je hier het beste tegen kunt doen

Bijwerkingen die zelden voorkomen

De volgende bijwerkingen komen zelden voor bij mensen die Medikinet nemen (1 op 100):

 • Minder vaak honger – gedurende de dag zul je merken dat je veel minder behoefte aan eten hebt, daardoor kan het zijn dat je ook veel minder gaat eten. Zet daarom een alarm voor jezelf om vaak genoeg en ook voldoende te eten
 • Tics ontwikkelen – Medikinet kan ertoe leiden dat je plotseling te maken krijgt met tics die ergens in jouw lichaam voorkomen
 • Veel zweten – het is in dit geval vaak nodig om de dosering te verlagen
 • Huiduitslag – ook hier is het nodig om te testen of een lagere dosering zorgt voor minder bijwerkingen
 • Hartaandoeningen – mensen die Medikinet nemen hebben een verhoogde kans om een hartaanval te krijgen
 • Prikkelbaar – door het medicijn kun je prikkelbaar zijn doordat de impulsen die je gedurende de dag ervaart worden onderdrukt, let hier goed op en bespreek eventueel met de huisarts of je een andere dosis of een verlengde afgifte moet gaan gebruiken

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen

De volgende bijwerkingen komen zelden voor bij mensen die Medikinet nemen (1 op 1000):

 • Depressie – dit is een bijwerking die vooral na langdurig gebruik van Medikinet kan voorkomen. Indien je dit merkt, dien je direct contact op te nemen met jouw huisarts om deze bijwerking te bespreken
 • Verhoogde kans op hartritmestoornissen – dit is een gevaarlijke bijwerking en dient direct aan jouw huisarts gemeld te worden zodat er gekeken kan worden of je beter een alternatief kunt nemen
 • Borstvorming bij mannen – het gebruik van Medikinet kan ertoe leiden dat er meer vet rondom de borst wordt opgeslagen
 • Opvliegers en menstruatiestoornissen bij vrouwen – het gebruik van Medikinet leidt tot meer prikkelbaarheid, indien je dit merkt zul je direct contact op moeten nemen met jouw huisarts

Stoppen met Medikinet

Je kunt, net als bij andere medicijnen met Methylfenidaat, niet zomaar stoppen met het nemen van Medikinet. Er dient altijd een gesprek met de huisarts plaats te vinden, zodat er een plan samengesteld kan worden om de inname van het medicijn langzaamaan te verlagen. Dit is de beste manier om te stoppen met Medikinet, omdat je daardoor ook zo min mogelijk last ondervindt van de bijwerkingen die het stoppen met zich meebrengt.

Medikinet kopen

Op dit moment is Medikinet alleen verkrijgbaar bij de apotheek en dien je een recept van de huisarts te krijgen voordat je het medicijn bij de apotheek kunt ophalen. Let er goed op dat niet iedere verzekeraar Medikinet in het verzekeringsplan heeft opgenomen, waardoor er een kans bestaat dat je de kosten voor dit medicijn zelf moet dekken. Neem daarom eerst contact op met jouw verzekeraar voordat je een recept van jouw huisarts krijgt. In enkele gevallen kan de huisarts zelf al in het systeem zien of dit medicijn inderdaad door jouw verzekeraar wordt gedekt.

Alternatieven Medikinet

In principe is ieder medicijn dat bijdraagt aan het verlichten van de symptomen van ADHD en ADD een alternatief voor Medikinet. Veel ADHD en ADD medicijnen kunnen effectief zijn als behandeling, maar ook daar kunnen bijwerkingen optreden. Bekende alternatieven voor Medikinet zijn Ritalin, Concerta en Strattera., maar tegenwoordig wordt er ook steeds vaker gekeken naar natuurlijke alternatieven, zoals LTO3. Ook wordt er tegenwoordig vaker gekeken naar bijvoorbeeld mindfulness als behandeling voor ADHD.

Bronnen

 1. medicines.org.uk (18 februari 2019). Medikinet XL 10 mg modified-release capsules, hard. https://www.medicines.org.uk/emc/product/313/smpc
 2. db.cbg-meb.nl (november 2019). Bijsluiter Medikinet. https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h34027.pdf 
 3. zobegaafd.nl (5 januari 2019). Methylfenidaat. https://www.zobegaafd.nl/methylfenidaat/
Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant