ADHD & ADD Strattera

Strattera

Mensen met ADHD krijgen vaak medicijnen voorgeschreven om de zwaarste symptomen van ADHD te dempen. Strattera is een van de medicijnen die kan worden voorgeschreven in het geval van ADHD. Het blijkt voor veel mensen een goed werkend middel dat bijdraagt aan het weghalen van de scherpe randjes van ADHD. Zo neemt de hyperactiviteit af en kan men zich ook beter concentreren. Net als de vele andere medicijnen voor ADHD komt Strattera echter met wat bijwerkingen, daarom is dit medicijn niet voor iedereen met ADHD een goede oplossing.

Toch schrijven huisartsen het middel nog steeds vaak voor, want een deel van de mensen met ADHD is erg gebaat bij het gebruik van Strattera. Het helpt hen gedurende de dag beter te functioneren en sterker op de taken te focussen die zij die dag willen afronden. Zo hebben studerende en werkende mensen met ADHD hier vaak veel profijt van, omdat zij hierdoor wel goed kunnen opletten, minder fouten maken en ook minder snel afgeleid worden.

De werkzame stof in Strattera

Atomoxetine is de werkzame stof in Strattera. Deze stof regelt de noradrenaline in het brein. Wanneer men een tekort aan noradrenaline heeft dan kan dit erin resulteren dat zij zich erg ongelukkig voelen. Doordat ADHD ook vaak samengaat met depressieve klachten, kan het middel op beide vlakken helpen. Dit helpt mensen om zich gelukkiger te voelen en daardoor ook meer zin te hebben in de taken die zij moeten uitvoeren. Vanuit het oplossen van deze depressieve klachten helpt atomoxetine – en daarmee dus ook Strattera – al om beter op taken te focussen.

Geen geneesmiddel, wel een hulpmiddel

Daarbij kunnen mensen die een overschot aan noradrenaline hebben zich erg euforisch voelen. Deze euforische bijwerking is de gewenste bijwerking van dit medicijn, want dit lost uiteindelijk gedeeltelijke de depressieve klachten op. Doordat ADHD niet genezen kan worden, zijn deze stof en Strattera geen geneesmiddelen. In plaats daarvan zijn het slechts hulpmiddelen, die bij zwaardere klachten hulp kunnen bieden. Strattera wordt vaak één keer per dag genomen, maar er zijn ook mensen met ADHD die het middel vaker op een dag nemen. Dit is afhankelijk van de dosis die men neemt en de klachten die zij ervaren.

Een behandeling met Strattera slaat niet bij iedereen aan. Daarbij kan het middel juist wel aanslaan maar zijn de bijwerkingen dusdanig heftig dat de huisarts het belangrijk vindt dat men stopt met het slikken van dit middel. Daarom wordt dit middel altijd in samenspraak met de huisarts genomen en kan men niet zomaar Strattera kopen. Gedurende de behandeling worden er regelmatig momentopnames genomen om te kijken in hoeverre het middel effectief aanslaat en welke bijwerkingen men ervaart.

Strattera gebruiken bij ADHD

Strattera is sinds enkele jaren een bekend middel dat ingezet wordt bij mensen die last ervaren van ADHD. Het belangrijkste doel van dit middel is om de hyperactiviteit in het brein te verminderen en bij te dragen aan een betere focus. Mensen met ADHD hebben last van hyperactieve periodes waarin zij moeilijk stil kunnen zitten. Zij kunnen bijvoorbeeld geen boeken lezen of netjes in de klas opletten. Door een middel zoals Strattera in te zetten, wordt het voor hen gemakkelijker om wel goed mee te doen en zich op de taak van dat moment te richten.

Werking van Strattera

Het middel werkt de gehele dag waardoor dit aanzienlijk effectiever werkt dan bijvoorbeeld Ritalin of Concerta, welke respectievelijk 4 tot 6 uur en maximaal 10 uur werken. Dit betekent ook dat men vaker bijwerkingen ervaart wanneer er met de behandeling met Strattera wordt begonnen. Het middel kan leiden tot een verminderde nachtrust en uiteindelijk ook zorgen voor onrustige nachten waarin men helemaal niet slaapt. Daarom is het belangrijk dat men, wanneer Strattera wordt ingezet om de kenmerken van ADHD te dempen, goed in de gaten houdt welke invloed dit op hun algehele nachtrust heeft.

Met Strattera kunnen gebruikers uiteindelijk beter presteren indien de behandeling goed aanslaat. Dit is vaak in het begin nog niet direct merkbaar, maar zal naarmate de behandeling zich voortzet steeds duidelijker worden. Vaak merken behandelden na enkele weken een groot verschil in de prestaties in vergelijking met de periode vooraf aan het nemen van Strattera.

Strattera gebruiken om beter te presteren

Het voornaamste doel van Strattera is om te zorgen dat de behandelde uiteindelijk beter presteert. Door actief in te spelen op het verminderen van het concentratieverlies en de hyperactiviteit daarbij weg te nemen, wordt het mogelijk om scherper te blijven. Zo kan men zich beter concentreren wanneer er lessen gegeven worden, maar is ook het maken van huiswerk gemakkelijker. De concentratie betaalt zich op diverse vlakken uit. Mensen die al werken hebben vaak ook baat bij het gebruik van Strattera. Dit middel helpt hen om geconcentreerd aan het werk te gaan en niet zoals normaal snel afgeleid te raken.

De productiviteit van mensen met ADHD die een behandeling met Strattera starten zal dan ook omhoog schieten wanneer de behandeling positief aanslaat. Dit betekent dat zij al snel betere prestaties leveren in vergelijking met vroeger toen zij dit middel nog niet actief namen. Voor veel mensen is Strattera dan ook een ideaal middel om meer uit henzelf te halen, want zij kunnen hierdoor hogere cijfers op school halen. Voor mensen met ADHD die werken betekent dit vaak dat zij meer resultaat leveren waardoor de kans op een promotie dus ook hoger is. De prestaties kunnen dan ook flink omhoog schieten, maar het is hierbij altijd belangrijk dat er goed gekeken wordt of er ook bijwerkingen zijn. Het middel kan op korte termijn erg veel extra resultaten opleveren, maar kan door de bijwerkingen op langere termijn tot problemen leiden.

Strattera gebruiken

Strattera kan op verschillende manieren genomen worden. Dit is onder andere afhankelijk van de voorkeur van de behandelde, maar ook de huisarts kan hier invloed op hebben. Vaak wordt er voor de behandeling in samenspraak voor een specifieke vorm gekozen. Daarbij wordt ook de dosis besproken, zodat goed gekeken kan worden welke dosis nodig is om het maximale resultaat te behalen. Het kan gedurende de behandeling even duren voordat men tot de ideale dosis komt, dit is vooral het geval wanneer men nog niet eerder Strattera heeft gebruikt, maar ook wanneer men nog niet eerder andere medicijnen voor ADHD heeft gebruikt.

Gewone tabletten, tabletten met verlengde afgifte en capsules

Bij een behandeling met Strattera kan onder andere gekozen worden voor tabletten. Deze zijn in verschillende versies beschikbaar.

Gewone tabletten

Bij de gewone tabletten spreken we van pillen die eenmaal daags worden genomen. Deze tabletten worden over het algemeen in de ochtend genomen. Doordat Strattera de gehele dag werkt, is het belangrijk dat dit ook echt vroeg in de ochtend genomen wordt. Wanneer de pillen later op de dag genomen worden is de kans dat men ‘s avonds niet kan slapen groter.

Tabletten met verlengde afgifte

Deze tabletten zijn handig wanneer men niet in één keer de zware werking van Strattera wil ervaren. Door tabletten met verlengde afgifte te nemen wordt de totale dosis van het middel over de dag verspreid. Direct na inname komt al een deel van de werkzame stof vrij, maar dit is nog niet direct het volledige middel. Een deel van de tablet wordt pas later op de dag verteerd waardoor men op dat moment ook weer opnieuw de werking van de werkzame stof kan ervaren.

Capsules

De capsules Strattera zijn net als de tabletten in verschillende doses verkrijgbaar. Je kunt kiezen voor de capsule wanneer je graag even wilt wachten voordat het middel inslaat. Doordat de capsule eerst in de maag afgebroken moet worden, duurt het wat langer voordat het middel begint te werken. Wanneer het poeder eenmaal in de maag vrijkomt, zal dit op dat moment wel weer sneller opgenomen worden dan een tablet. Er zijn op dit moment geen capsules van Strattera verkrijgbaar die ook een verlengde afgifte bieden.

Wanneer Strattera gebruiken?

Strattera kan het beste vroeg op de dag genomen worden. Dit biedt een betere werking, want je hebt de hele dag de werkzame stof van het middel in jouw lichaam. Wanneer de stof later op de dag wordt genomen, kan dit tot slaapproblemen leiden. Probeer dit dan ook altijd te voorkomen. Het is slim om het middel direct vooraf of bij het ontbijt te nemen door dit met een glas water te nemen.

Vaak geeft jouw huisarts ook vooraf aan wanneer jij het middel het beste kunt nemen. Het kan zijn dat je door bepaalde omstandigheden het middel wat later op de dag moet nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jij in de ochtend medicijnen moet nemen die niet goed samengaan met Strattera. Door Strattera dan later op de dag te nemen, voorkom je complicaties die kunnen ontstaan wanneer de stoffen van beide middelen met elkaar mengen.

Hoe lang Strattera gebruiken?

Strattera kan in principe gewoon voltijds gebruikt worden als medicijn bij ADHD. Als de behandeling goed aanslaat dan kun je dit dagelijks gebruiken en zit er geen maximum aan. Toch is het belangrijk om actief contact met de huisarts te houden om te kijken of er op lange termijn sprake is van bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven zich niet altijd op korte termijn voor te doen. Indien je geen last hebt van bijwerkingen dan kan een voltijdse behandeling met Strattera een goede manier zijn om de belangrijkste storende kenmerken van ADHD effectief te dempen.

Beperkingen bij Strattera: autorijden en alcohol drinken

In principe wordt er voorgeschreven dat men tijdens het gebruik van Strattera gewoon kan blijven autorijden. Het is hierbij wel belangrijk dat je goed op de bijwerkingen let. Als jij bijwerkingen opmerkt dan kun je beter niet autorijden, dit wordt door doktoren geadviseerd. Let er ook op dat jij, wanneer jij een keer een hogere dosis neemt, ook meer beïnvloed kan worden door het middel waardoor de rijvaardigheden kunnen afnemen.

Gebruik van alcohol wordt bij Strattera, en ook bij alle andere medicijnen die zich richten op ADHD, altijd afgewezen. Het is beter om dus helemaal geen alcohol te drinken. Dit kan ertoe leiden dat de bijwerkingen van het medicijn heftiger worden.

Strattera en andere medicijnen

Niet alle medicijnen zijn veilig om samen met Strattera te nemen. Overleg daarom altijd goed met jouw huisarts welke medicijnen eventueel problemen kunnen opleveren wanneer jij met deze behandeling begint. Huisartsen kunnen jou hier altijd goed over voorlichten. Geef ook altijd aan of jij supplementen gebruikt, zoals sportsupplementen, omdat dit ook de werking van Strattera kan beïnvloeden. Gebruik Strattera niet met andere medicijnen die helpen bij ADHD, want dit kan tot complicaties leiden.

Strattera gebruiken als je zwanger bent

Onderzoeken in Amerika hebben aangewezen dat het gebruik van Strattera kan leiden tot mutaties bij baby’s, waaronder kleinere foetussen en een lager gewicht wanneer de baby wordt geboren. Het is daarom af te raden om Strattera te gebruiken tijdens de zwangerschap. Overleg dit altijd goed met jouw huisarts. Vaak worden er ook bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap voorgeschreven die niet altijd samen met Strattera genomen kunnen worden – houd dit dan ook goed in de gaten.

Strattera gebruiken als je borstvoeding geeft

Er is niet voldoende onderzoek gedaan naar de effecten van Strattera tijdens de periode waarin vrouwen borstvoeding aan hun pasgeboren baby geven. Wel wordt er aangegeven dat vrouwen gedurende deze periode vaak beter een ander medicijn kunnen nemen.

De mogelijke bijwerkingen van Strattera

Strattera heeft, net als de meeste medicijnen die helpen bij ADHD, bijwerkingen. Er zijn diverse soorten bijwerkingen en sommige bijwerkingen komen bijna niet voor. Daarentegen zijn er ook bijwerkingen die bij veel gebruikers voorkomen. Let altijd goed op de bijwerkingen die jij gedurende de behandeling opmerkt, zodat je dit met de huisarts kunt bespreken en samen kunt kijken of dit een geschikte behandeling voor jouw situatie is.

Bijwerkingen die soms voorkomen (10 tot 30% van de behandelden)

 • Hoofdpijn en slaperigheid – dit is vooral toepasselijk wanneer het middel laat op de dag genomen wordt. Doordat het middel helpt om beter te concentreren en minder hyperactief te zijn, kan het later op de avond zorgen voor een minder moe gevoel. Let hier dan ook goed op, zodat het niet te veel invloed op jouw slaapschema zal hebben.
 • Verminderde eetlust – je zult gedurende de dag merken dat je minder honger hebt en daardoor ook minder vaak eet. Het is aan te raden om een wekker te zetten zodat je altijd op tijd eet. Soms kun je gedurende het eten al eerder een gevuld gevoel krijgen, zorg er echter voor dat je gedurende de behandeling net zo veel eet als jij hiervoor deed.
 • Verhoogde bloeddruk en hartkloppingen – dit is een vervelende bijwerking van Strattera en dient altijd goed aangegeven te worden bij de huisarts. Wanneer deze bijwerkingen voorkomen, kan het vaak beter zijn om over te stappen naar een ander medicijn dat minder snel tot bijwerkingen leidt.
 • Droge mond – dit kan tot problemen bij jouw gebit leiden, het is daarom goed om dit bij de huisarts aan te geven. Het kan helpen om gedurende de dag kauwgom te kauwen, zodat jij meer speeksel in jouw mind aanmaakt en dus ook minder last van een droge mond zult hebben.
 • Klachten in de maag en darmen – je kunt onder andere buikpijn krijgen, maar ook in de darmen kunnen pijnklachten ontstaan. Dit kan variëren van kleine steken tot zware steken. Houd dit altijd goed in de gaten, want dit kan uiteindelijk tot flinke overlast leiden.

Bijwerkingen die zelden voorkomen (1 tot 10% van de behandelden)

 • Duizeligheid en lusteloosheid – gedurende de dag kun je periodes hebben waarin jij erg duizelig bent. Dit kan een naar gevoel opleveren, dus je dient hier goed op te letten. Lusteloosheid, het gevoel dat je nergens zin in hebt, is ook een bekende bijwerking van Strattera.
 • Stemmingswisselingen – het kan voorkomen dat je gedurende de behandeling ineens prikkelbaar wordt en veel sneller van de ene emotie naar de andere emotie overschakelt. Dit kan vervelend zijn voor de relaties met de mensen om jou heen, maar heeft ook een flinke invloed op jouw eigen persoonlijkheid.
 • Verminderde sekslust – een van de bijwerkingen van Strattera is een verminderde sekslust, zowel gedurende het normale dagelijks leven als tijdens het vrijen zelf. Dit kan ertoe leiden dat je minder intiem met jouw partner wordt.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (Minder dan 1% van de behandelden)

 • Epileptische aanvallen – bij snel flikkerende lichten kunnen epileptische aanvallen ontstaan. Houd dit altijd goed in de gaten, maar vermijd tijdens de behandeling ook zo veel mogelijk plekken – zoals festivals en feesten – waar deze lichten kunnen voorkomen.
 • Hartaandoening – dit is een gevaarlijke bijwerking van Strattera en dient altijd direct bij de huisarts aangegeven te worden. Dit kan variëren tot een veel zwaardere hartslag dan normaal tot het hebben van zware hartkloppingen. Stop met het nemen van het middel totdat jij de huisarts gezien hebt.
 • Hersenbloeding – een zeer klein deel van de mensen die Strattera neemt kan te maken hebben met een hersenbloeding.

Stoppen met Strattera

Als je niet langer Strattera wilt nemen, maak dan een afspraak met de huisarts. Jullie kunnen dan samen aan een plan werken om met dit medicijn te stoppen en daarna over te stappen naar een van de vele andere medicijnen. De meeste mensen ervaren zeer weinig bijwerkingen wanneer zij stoppen met dit medicijn.

Strattera kopen

Strattera is op dit moment uitsluitend bij Nederlandse apotheken verkrijgbaar en je hebt hier ook een recept van jouw huisarts voor nodig. Deze schrijft jou eerst een specifieke dosis voor, zodat je hier enkele weken mee kunt testen. Wanneer je gedurende de behandeling in ieder geval weinig bijwerkingen opmerkt, zul je vaak de behandeling kunnen voortzetten. In bepaalde situaties kan de dosis in overleg met de huisarts worden verhoogd of verlaagd.

Alternatieven Strattera?

Er zijn diverse alternatieven voor Strattera, zoals:

Bekijk hier een totaaloverzicht van alle medicijnen voor ADHD.

Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant