Boekentips Top 12 beste hoogbegaafdheid boeken 2024

Top 12 beste hoogbegaafdheid boeken 2024

Boeken over hoogbegaafdheid, we zien door de bomen het bos niet meer. Wie meer wilt weten over hoogbegaafdheid heeft een oneindig aanbod van boeken over het onderwerp. Hoogbegaafdheid komt vooral bij kinderen al op jonge leeftijd aan het licht. Voor zowel de mensen om de hoogbegaafde heen als voor de persoon zelf kan het moeilijk zijn met dit talent om te gaan. We zetten de beste 12 hoogbegaafdheid boeken 2024 op een rij die kunnen helpen bij het omgaan met hoogbegaafdheid of het begrijpen van hoogbegaafdheid.

Ben je op zoek naar boeken over psychologie? Vind deze hier.

1) Hoogbegaafd, nou en?

Hoogbegaafd, nou enHet boek ‘hoogbegaafd, nou en?’ is geschreven door Wendy Lammers van Toorenburg, een ervaren adviseur en therapeut van hoogbegaafde kinderen. In het boek komen veel verschillende plaatjes aan bod die illustreren hoe het is om als kind hoogbegaafd te zijn. Een gevolg van hoogbegaafdheid kan onderpresteren op school zijn.

Daarom heeft Lammers van Toorenburg een heel hoofdstuk aan dit probleem gewijd. Bovendien worden kinderen met hoogbegaafdheid soms niet goed begrepen en daardoor gepest. Dit boek is een goed handvat om met dergelijke problemen om te leren gaan. Daarom laat de schrijfster zien dat het goed is om voor zichzelf op te komen en dat iedereen mag zijn wie hij is. Dit boek is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar, maar ook erg geschikt voor volwassenen. Een echte aanrader om samen met je kind te lezen in 2024!

Meer informatie over “Hoogbegaafd, nou en?

 

2) Ongeleide projectielen op koers

Je bent hoogbegaafd, je zou daarmee veel kunnen bereiken in studie of werk maar het lukt je niet. Je loopt telkens vast, of je ziet anderen vastlopen. Je hebt moeite mindful te blijven. Waardoor loop jij (of je collega, familie, broer, werknemer….) er steeds weer tegen aan dat je elkaar op de werkvloer niet lijkt te begrijpen? Dat je te snel gaat voor anderen, of juist te langzaam vanwege onderpresteren of “onzichtbaar” willen zijn?

Een hoogbegaafde werknemer die zaken snel doorziet en oppakt, nieuwsgierig en enthousiast aan iets begint maar ook weer snel verveeld is wanneer het nieuwe eraf is, of de collega die alles lijkt te kunnen en telkens iets nieuws oppakt. Het lijken (voor zichzelf én voor de omgeving) ongeleide projectielen; vol op stoom schiet het in grote vaart van de ene naar de andere kant.

Ze willen en doen steeds iets nieuws, zijn moeilijk aan te sturen en door de snelle schakeling lastig om mee samen te werken. Hoe herken je dit gedrag bij jezelf of bij anderen. Hoe breng je richting aan om een doel te vinden om zo voor jezelf en anderen weer in balans te komen?

Aan de hand van 11 persoonlijke verhalen komen er naast begrip voor de situatie ook een aantal praktische handvatten om talent te ontdekken en deze functioneel in te zetten. Dit boek is niet alleen geschikt voor hoogbegaafden en hun directe omgeving. Ook leidinggevenden, HR-medewerkers en loopbaanbegeleiders of verzekeringsartsen kunnen hier veel uit halen voor omgaan met de talenten van medewerkers.

Meer informatie over “Ongeleide projectielen op koers”

3) ‘Jij kan beter’

Jij kan beterAls ouders van een hoogbegaafd kind is het een vaak gehoorde (negatieve) uitspraak. ‘Jij kan beter’ is een boek dat dergelijke negatieve gevolgen en uitspraken behandeld en laat zien dat onderpresterende kinderen juist kinderen met een hoge intelligentie zijn. Onderpresteren is een gevolg van het feit dat hoog intelligente kinderen niet genoeg worden uitgedaagd. Schrijfster Tessa Kieboom is een autoriteit op het gebied van hoogbegaafdheid. Bovendien leidt zij het Centrum van Begaafdheidsonderzoek te Antwerpen.

Dit boek is een praktisch boek met een boodschap: “Geen enkele jongere is hopeloos.” Mede dankzij het grote lettertype is dit boek gemakkelijk door te komen.

Meer informatie over “Jij kan beter

4) De 7 uitdagingen

De 7 uitdagingenTijl Koenderink, de schrijver achter ‘De 7 uitdagingen’ heeft er zelf maar liefst 8 jaar over gedaan om zijn middelbare schooldiploma te halen. Hij heeft het worstelen, met een hoog IQ en onderprestatie, aan den lijve ondervonden. Op een heldere manier legt hij nu uit waarom kinderen die hoogbegaafd zijn tegen veel problemen aanlopen, en ook veel angsten kunnen hebben.

Koenderink gaat in zijn boek in op de voor- en nadelen van intelligentieonderzoeken en verschillende vooroordelen. Koenderink durft hardop te stellen dat die onderzoeken niet altijd even in het belang van het kind zijn

Meer informatie over “De 7 uitdagingen

 

5) Misdiagnose van hoogbegaafden

Misdiagnose van hoogbegaafdenHet gebeurt maar al te vaak. Hoogbegaafde kinderen lopen vast en komen met zichzelf in de knoop te zitten, uit pure verveling. Niet zelden plakken psychologen het stickertje ‘ADHD’, ‘Syndroom van Asperger’, ‘autisme‘ of ‘depressief’ op het kind. James T. Webb legt uit dat psychologen nog maar weinig kaas hebben gegeten van hoogbegaafdheid en hun typische kenmerken.

In ander gevallen wordt hoogbegaafdheid nooit ontdekt, of kan hoogbegaafdheid juist andere problemen zoals dyslexie maskeren. Zelfs anno 2024. Daardoor krijgen veel hoogbegaafde kinderen – en hun ouders – niet de juiste hulp en presteren zij te lang onder hun eigen kunnen. Dit boek is geschikt voor psychologen en ouders die de psyche van hun hoogbegaafde kind willen leren begrijpen.

Meer informatie over “Misdiagnose van hoogbegaafden

6) Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is

Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein isTessa Kieboom komt voor de tweede keer in deze top 10 voor. Kieboom legt in dit boek haarfijn uit en pijnlijk bloot hoe Nederland hopeloos achterloopt in vergelijking met de Verenigde Staten betreft de kennis en ervaring met hoogbegaafdheid. In de Verenigde Staten krijgen kinderen de kans om te excelleren, terwijl hier de doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg-mentaliteit heerst.

Kieboom is de directrice van het Belgische Centrum van Begaafdheidsonderzoek en bedient zich daarom vaak van Belgische uitdrukkingen. Maar wie zich daar niet te veel aan stoort, kan dit boek als bron van inspiratie gebruiken.

In dit boek worden praktijkvoorbeelden van ouders, kinderen en leerkrachten afgewisseld met theoretische zaken. Daardoor leest dit boek lekker weg.

Meer informatie over “Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is

7) Breinlink voor ouders

Breinlink voor oudersHoe moeten ouders omgaan met hun hoogbegaafde kind? Onderprestatie is een probleem dat we al vaak in dit artikel hebben behandeld. Hoogbegaafde kinderen beginnen met veel weerzin aan hun huiswerk of stellen het uit. In dit boek van Gerjanne Dirksen en Hulda Möller komt aan bod hoe ouders hun hoogbegaafde kinderen kunnen motiveren aan de slag te gaan. Dit boek is een aanrader voor ouders, maar ook geschikt voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Dit boek wordt geleverd met een apart boekje voor het kind zelf. Dat boekje bevat heel veel tips en praktische uitleg over hoe het brein van een hoogbegaafd kind werd.  Dankzij de grappige tekeningen wordt al heel snel duidelijk waarom leren zo belangrijk is.

Meer informatie over “Breinlink voor ouders

 

8) Gewoon begaafd

Gewoon begaafdVoor veel ouders is het opvoeden van hoogbegaafde kinderen een zege. Of juist een vloek. Beide aspecten komen in dit boek van Sonja Hovinga-Huizinga aan bod. Dit boek staat vol met verhalen van ouders die de vreugde en worstelingen hebben meegemaakt.

Heel veel ouders in dit boek wisten al vroeg dat hun kind hoogbegaafd was. Maar pas later beseften zij dat hun kind over een uitzonderlijk talent beschikte. In dit boek komen de negatieve en positieve ervaringen van ouders met scholen aan bod. ‘Gewoon begaafd’ is expres als titel van dit boek gekozen: veel kinderen willen gewoon zichzelf zijn. Dit boek biedt steun en herkenning bij het opvoeden van een hoogbegaafd kind.

Meer informatie over “Gewoon begaafd?

9) Onderpresteren op de basisschool

Onderpresteren op de basisschoolHet lijkt een beetje een cliché-onderwerp te worden, maar ook Saskia Bruyn schrijft over onderprestatie. Kinderen met een gave worden vaak niet voldoende uitgedaagd waardoor ze niet laten zien over welke talenten ze beschikken.

Dit boek is speciaal geschreven voor ouders en leerkrachten van hoogbegaafde kinderen op de basisschool. In dit boek komen verschillende invalshoeken en theorieën van erkende psychologen zoals Erikson, Seligman en Bernede voorbij. De Leercirkel staat centraal in dit boek en richt zich op vier verschillende fasen (instructie, exploratie, stressfase en hulpvraag).

Meer informatie over “Onderpresteren op de basisschool

 

10) Ik ben een kind, gelukkig & gevoelig hoogbegaafd

Ik ben een kind, gelukkig & gevoelig hoogbegaafdHoe kan een kind ‘gelukkig hoogbegaafd’ en ‘gevoelig hoogbegaafd’ zijn? Rineke Derksen gaat in dit boek haarfijn op deze tweedeling in. Het eerste deel gaat over de kenmerken waaraan hoogbegaafdheid te herkennen is en hoe daar mee moet worden omgegaan.

Het tweede boek biedt meer informatie waar maar weinig Nederlanders over hebben geschreven. Zo komt de theorie van de Poolse psycholoog Dabrowski voorbij. Hij zet hierin vijf gebieden van gevoeligheden op rij. Daarbij komt onder meer misdiagnose aan bod.

Deze uitgave is een waardevolle bijdrage voor iedereen die meer wil weten over de gevoeligheid van het hoogbegaafde kind. Oppassen met de bronvermelding: de schrijfster stelt vaak dat iets ‘uit onderzoek blijkt’, maar noemt daarbij geen bronnen. Vandaar de iets lagere waardering in deze lijst.

Meer informatie over “Ik ben een kind, gelukkig & gevoelig hoogbegaafd

Het beste uit hoogbegaafdheid halen

Hoogbegaafd zijn kan moeilijkheden met zich meebrengen. Zo kun je je niet begrepen voelen, en vaak zelfs verkeerd gediagnosteerd worden. Maar er zijn heel veel voordelen aan het zijn van hoogbegaafd. De boeken die hier zijn vermeld kunnen jou hierbij helpen, en zorgen dat je de kwaliteiten van hoogbegaafdheid ten volle kunt benutten!

Hoogbegaafdheid boeken

In dit artikel hebben we tien verschillende boeken met het onderwerp hoogbegaafdheid als hoofdthema uiteen gezet. Veel van deze boeken richten zich op kinderen, omdat hoogbegaafdheid in deze fase vaak daar tot onderpresteren leidt. Dat terwijl dit talent juist een zege zou moeten zijn. In het artikel zijn ook diverse boeken voor volwassenen opgenomen, want hoogbegaafdheid komt bij iedereen voor en iedereen zou moeten kunnen zijn wie hij wil zijn.

Meer boeken over “hoogbegaafdheid” 2024

Weet jij nog andere boeken over hoogbegaafdheid die iedereen gelezen zou moeten hebben? Reageer door middel van een reactie!

Veelgestelde Vragen

Door een uitgebreide IQ-test te doen zou je kunnen vaststellen dat je hoogbegaafd bent. Ook zijn er vaste karakter eigenschappen die hoogbegaafde mensen hebben waar je naar kunt kijken. Door de boeken te lezen die hier worden besproken kun je kijken of jij hoogbegaafd bent.

Alle boeken die hier worden vermeld zijn de moeite waard, maar we hebben het boek van Wendy Lammers op 1 gezet. Dit omdat dit heel erg goed kan zijn voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Zonder de juiste steun kunnen mensen die hoogbegaafd zijn leiden aan faalangst, een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. 

Mariska de Swart
Mariska de Swart is expert op het gebied hoogbegaafdheid. Zij deelt haar kennis in haar artikelen, beantwoordt vragen van lezers en waarborgt de kwaliteit van de categorie hoogbegaafdheid op Zobegaafd.nl. Mariska werkt parttime als coach en adviseur bij SaMar waar haar coaching en begeleiding jongeren en (jong)volwassenen helpt in het dagelijks leven en hen leert om te gaan met hun hoogbegaafdheid. In haar coaching en begeleiding richt Mariska zich op actie om het leven van anderen te veranderen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

5 REACTIES

 1. Erg mooie lijst met boeken over hoogbegaafdheid! Het eerste boek “Hoogbegaafd, nou en” heb ik zelf gelezen en dit boeken was voor mij echt een openbaring! Het boek is eenvoudig van opzet en daardoor erg duidelijk leesbaar. Het boek geeft een goede basis over hoogbegaafdheid (het gaat niet heel erg diep op de stof in). Het boek is heel erg geschikt om samen met je hoogbegaafde kind te lezen. Kortom erg leuk én erg leerzaam!

 2. Ik ben zelf docent op een basisschool en heb het boek “Werken met begaafde leerlingen in de klas” afgelopen week uitgelezen. Een zeer interessant boek wat standaard stof moet zijn voor elke juf, meester en docent. Het boek is door Anouke Bakx geschreven en is voor ongeveer 25 euro te koop. Het is een relatief dun boek (rond de 200 pagina’s), maar leest erg lekker weg en staat super veel nuttige informatie in. Het boek bestaat uit negen hoofdstukken:

  Hoofdstuk 1: Begaafde leerlingen
  Hoofdstuk 2: (Voor)oordelen en misverstanden
  Hoofdstuk 3: Goed leraarschap
  Hoofdstuk 4: Inspanning loont… De kracht van mindset
  Hoofdstuk 5: Het leraren-abc van motivatie
  Hoofdstuk 6: Hoogbegaafd != hooggevoelig != overgevoelig != hoogsensitief != prikkelgevoelig
  Hoofdstuk 7: Ik kijk ernaar en ik weet het… Metacognitie en hoogbegaafdheid
  Hoofdstuk 8: Begaafd in de klas… Differentiëren.
  Hoofdstuk 9: Uitdagen moet!

  Nogmaals de stof die elke docent paraat moet hebben om hoogbegaafde leerlingen een goede leerplek te kunnen bieden. Oftewel graag het artikel uitbreiden naar een top 11 en voeg alsjeblieft dit boek toe!

  • Bedankt Karla voor het delen van dit boek over hoogbegaafdheid! Het boek ziet er erg interessant uit en ga het straks even bestellen op bol.com. Hebben je nog meer goede boeken om te lezen? Ik ben begonnen met het lezen van de top 10, maar ik denk dat ik binnenkort door deze 10 super boeken heen ben. Misschien een idee om een top 25 te maken? 🙂

 3. Mooi idee zo’n lijst. Graag zou ik het volgende boek willen aanbevelen: Paul, ons hoogbegaafde wonderkind. Dit boek belicht de blokkades en overlevingsgedrag van hoogbegaafde kinderen (perfectionisme, eenzaamheid enz.). Een praktisch en tevens humoristisch boek. Geschikt voor hoogbegaafde kinderen, ouders, leerkrachten en andere deskundigen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant