Syndroom van Asperger

1
379
Syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger is misschien wel de bekendste stoornis in het autistische spectrum. Dit autistische spectrum bestaat onder meer ook uit klassiek autisme, atypisch autisme, PDD-NOS en nog enkele andere vormen. Asperger wordt gezien als de milde vorm in dit spectrum en kenmerkt zich qua intelligentievorm en taalvaardigheid verschillend van de andere stoornissen in het autismespectrum.

Wat is het syndroom van Asperger?

Het syndroom van Asperger heeft een aantal duidelijke, eigen kenmerken. Mensen kennen beperkingen in sociale interactie en wijden zich toe aan slechts weinig interesses en activiteiten. Hoewel dit tot ernstige gedragsproblemen kan leiden, vallen bij Asperger een aantal zaken op ten opzichte van bijvoorbeeld klassiek autisme.

Zo is er bij kinderen geen sprake van een vertraagde taalvaardigheidsontwikkeling. Ook hebben mensen met Asperger een relatief hoge intelligentie en zijn ze tot een gemiddeld niveau geneigd om contacten te leggen met anderen. Desondanks worden patiënten met Asperger door veel gebruikelijke beperkingen getroffen die kenmerkend zijn voor het autistische spectrum. Hierdoor leidt het algemene beeld van Asperger tot mensen die veelal hun eigen gang gaan, excentrieke trekjes hebben en enigszins wereldvreemd zijn.

Geschiedenis van het syndroom

Het syndroom van Asperger is vernoemd naar de Oostenrijkse arts Hans Asperger, die een proefschrift schreef over het syndroom in 1944. Patiënten werden door Asperger beschreven als kleine professoren, sterk bedreven in hun interesses en welbespraakt. In 1981 was het Lorna Wing die het syndroom wereldwijde aandacht bracht. Zij publiceerde de eerste criteria voor het syndroom, wat tot controverses leidde over de status en classificatie ervan. Dit heeft ertoe geleid dat Asperger voornamelijk beschouwd wordt als een hoog functionerende vorm van autisme.

Tot op heden is de exacte oorzaak van het syndroom van Asperger nog niet ontdekt. Wel is het bekend dat bij een groot deel van de patiënten met Asperger het syndroom erfelijk is overgedragen. Dit wordt gewijd aan een combinatie van meerdere afwijkingen in de genen, onder invloed van omgevingsfactoren. Hierdoor zou de ontwikkeling van de hersenen van mensen met Asperger afwijkend verlopen en leiden tot de bekende beperkingen.

Asperger in het spectrum

Naar schatting heeft ongeveer een procent van de Nederlandse bevolking een stoornis behorend tot het autismespectrum. Hierbij heeft circa 86% te maken met Asperger of PDD-NOS, en circa 14% met klassiek autisme. Verder is het bekend dat stoornissen in het autismespectrum doorgaans zo’n viermaal vaker voorkomen bij mannen als bij vrouwen.

De diagnose Asperger

Het syndroom van Asperger kan alleen worden vastgesteld aan de hand van gedragsonderzoek. Een dergelijk onderzoek kan vaak wel maanden in beslag nemen, voor een geheel betrouwbaar onderzoek uitgevoerd is. Er wordt gekeken naar de combinatie van de hoofdzakelijke gebieden waartoe de symptomen behoren. Verder kan de diagnose door verschillende specialisten vastgesteld worden, zoals een kinderarts, een psycholoog, of een team bestaande uit meerdere van dergelijke specialisten.

Sociale omgang

Het syndroom van Asperger kenmerkt zich door enkele hoofdgebieden waaronder de verschillende symptomen geschaard kunnen worden. Allereerst is er de sociale omgang. Mensen met Asperger hebben over het algemeen moeite om nuance te vatten. Hierdoor kan communicatie lastig tussen de regels door plaatsvinden, mede doordat figuurlijke en natuurlijke taal moeilijk uit elkaar worden gehouden. Ook wordt lichaamstaal niet goed gelezen. Bovendien kennen mensen met Asperger een verminderd vermogen aan onder meer empathie.

Niet alleen is het omgaan met emoties van anderen lastig, ook het uiten van de eigen emotie is niet eenvoudig. Dit komt onder meer omdat mensen met Asperger geen intuïtie kennen als het gaat om sociale situaties. Gewenst en ongewenst gedrag is daarmee lastig in te schatten. Het inlevingsvermogen omvat een aanzienlijk gedeelte van de symptomen van Asperger. Deze is sterk verminderd en leidt ertoe dat mensen met Asperger moeilijk naar anderen kunnen uiten dat ze de ander begrijpen. Mensen met Asperger praten hierbij bijvoorbeeld monotoon en met weinig expressie. Doordat er bij het syndroom van Asperger wel degelijk sprake is van een normale of hoge intelligentie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld klassiek autisme, kunnen mensen met Asperger zich wel trucs aanleren om zich sociaal beter te redden.

Interesses en motoriek

Mensen met het syndroom van Asperger staan erom bekend zeer gefocust met hun interesses om te gaan. Vaak kent een persoon een specifieke interesse waar hij of zij erg gedetailleerd en zelfs obsessief mee kan omgaan. Dit zorgt voor een sterke eenzijdigheid in de sociale interactie, omdat de persoon met Asperger vaak alleen en veelvuldig over het interessegebied communiceert. Het inleven in de ander die de interesse mogelijk niet deelt of tot op een zeker niveau is vaak afwezig. Verder kennen mensen met Asperger een beperkte motoriek, wat hun mate van activiteit beperkt. Bewegingen kunnen doorgaans houterig en traag zijn. Mensen met het syndroom van Asperger begeven zich daarom vaak niet op het terrein van sport. Naast het aspect van gezondheid werkt een dergelijk gebrek aan activiteit ook negatief bij aan de sociale interactie.

Behandeling

De oorzaak van een stoornis het autistische spectrum zoals het syndroom van Asperger is nog niet genoeg bekend. Een behandeling die gericht is op genezing is daarom niet of nog niet beschikbaar. Wel zijn er verschillende behandelingen ontwikkeld om het leven met het syndroom van Asperger zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Dergelijke behandelingen zijn echter nog wel beperkt. Enerzijds zijn ze gericht op het aanleren vaardigheden gericht op het omgaan met het syndroom. Anderzijds zijn ze gericht op de omgeving, die bijvoorbeeld geïnformeerd of aangepast kan worden om omgang met het syndroom beter mogelijk te maken. Op school of op het werk kan dit bijvoorbeeld leiden tot instructies aan docenten en leidinggevenden, en bijvoorbeeld het creëren van vastigheden zoals de werkplek.

Tot slot

Het syndroom van Asperger behoort tot de autismespectrumstoornissen en geldt als een milde variant binnen dit spectrum. Kenmerken van de autismespectrumstoornissen zijn beperkingen in sociale interactie en een gebrek aan interesses en activiteiten. Bij het syndroom van Asperger kennen mensen echter wel een normale of hoge mate van intelligentie en zijn neigingen tot sociaal contact vaak normaal. Ook ontwikkelt de taalvaardigheid bij kinderen zich ongestoord. Wel zijn er beperkingen te ontdekken in het sociale contact, onder meer als het gaat om empathie en nuance.

1 REACTIE

  1. Ik vind het nogal wat, zelfs een goede therapeute die ik ooit had zei dat de intuïtie ontbrak.
    Tijdens de lessen WOII/holocaust op de lagere school had ik donders goed door dat mijn klasgenootjes gewoon werden geïndoctrineerd met iets nieuws. Ze staken er niks van op. De lesstof werd niet goed gepresenteerd. Dat blijkt ook wel te kloppen.
    Kan een persoonlijke trek van mij zijn, maar als dat met Asperger’s te maken heeft is er dus een verschil in interpretatie van de omgeving die niet per sé beter of slechter is.
    Ik vraag me ook af wie de regie heeft over dit soort informatie. Ik krijg soms de indruk dat mensen maar van alles opschrijven onder het mom van (wat mijn psychiater ooit zei): “Dat heet zorg”. Misschien goed bedoeld, maar er is met de beste bedoelingen al heel veel fout gegaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here