Top 10 beste psychologie boeken

psychologie boeken

Een interessant en boeiend onderwerp is psychologie. Het komt terug in alle aspecten van ons leven. Het opvoeden van kinderen, het verkopen van diensten of producten, hoe je anderen kunt bewegen om iets te doen of juist niet en tal van andere onderwerpen in het leven maken gebruik van psychologie. Graag bespreken we de top 10 beste psychologie boeken van dit moment met je.

1. Psychologie, een inleiding (8e editie)

Philip G. Zimbardo, Stephen P. Robbins en Vivian Mccain hebben dit boek geschreven. Ze gaan in op hoe mensen in elkaar zitten. Waarom doen mensen wat ze doen? Waar ligt de grens tussen het normale en het abnormale? De klassieke studies van psychologie komen aan bod en ook nieuwere ontwikkelingen. Het is een zeer interessant boek, waarbij ieder hoofdstuk draait om een kernvraag. Psychologie wordt gezien als een web van verbindingen. Zo werkt het ook met de hoofdstukken. De hoofdstukken kun je afzonderlijk lezen, maar ook samen als een geheel. De som van de hoofdstukken afzonderlijk is uiteraard krachtiger dan de kennis van ieder afzonderlijk hoofdstuk.

Meer informatie over “Psychologie, een inleiding

2. Godinnen in elke vrouw

De auteur van dit boek is Jean Shinoda Bolen. Het is een boek waarin de zeven vrouwelijke goden in een vrou besproken worden. Hoe kunnen vrouwen hun eigen kracht vinden in de beperkende rollen welke de maatschappij hun opleggen? Blijf niet gevangen in die rol!  Jean Shinoda Bolen is een Amerikaanse psychiater en Jungiaanse analytica. Ze onderzoekt de typerende karaktertrekken van de godinnen van de Griekse mythologie met de hedendaagse vrouw. Innerlijke aangeboren krachten, cultuur en opvoeding en hoe ontwikkeld zich dit? Vrouwen moeten bekend zijn met de krachten in hun eigen lichaam.

Meer informatie over “Godinnen in elke vrouw

3. Psychologie en sociologie

Ella Wijsman schrijft over het gedrag van mensen in haar boek Psychologie en sociologie. Het is een goed leerboek en ook een goed nalsagwerk voor deze onderwerpen. Het boek wordt gewaardeerd om de toegankelijke taal en duidelijke defenities. Het boek is al 40.000 keer over de toonbank gegaan. Het is hiermee een zeer succesvol boek geworden. Met de code in het boek krijg je toegang tot de digitale ondersteuning op de website. Hiermee kun je nog meer rendement halen uit het lezen en bestuderen van dit boek. Het is een zeer mooi gemaakt boek, waarbij je ieder hoofdstuk afzonderlijk kunt lezen en bestuderen.

Meer informatie over “Psychologie en sociologie

4. Basisboek psychologie

Het gedrag van de mens komt voort uit psychische, biologische en sociale processen. Onderzoeken hebben aangetoond, dat de processen met elkaar verbonden zijn. Een erfelijk aanleg is bij deze benadering net zo belangrijk als ook de werking van de sociale invloeden en onze hersenen. Het basisboek toont verfijnde mechanismen welke irrationeel lijken. Ze tonen echter op een dieper sociaal niveau een verbondenheid met andere mensen. De uitgave is eer boeiend en interessant. Het laat de sociale omgang en communicatie met anderen zien. Het denken, waarnemen en ook de motivatie voor de sociale omgang en communicatie. Het is een goed boek om te lezen voor zowel de professional als de “simpele” mens.

Meer informatie over “Basisboek psychologie

5. Psychologie van de adolescentie

Een boek van Wim Slot wat over de invloed gaat van de omgevingsfactoren en biologische factoren bij de ontwikkeling van adolescentie. Onderzoeken hebben aangetoond, dat er erfelijke en biologische factoren zijn welke van groot belang zijn. De kennis komt in dit boek naar voren. Het is een interessant en boeiend boek welke veel diepgang biedt rondom de psychologie van de adolescentie. Een onderwerp wat niet overal evenveel aandacht krijgt.

Meer informatie over “Psychologie van de adolescentie

6. Psychologie en de multiculturele samenleving

Hoe heeft de psychologie invloed op de multiculturele samenleving? Het boek is geschreven voor psychologen welke zich toespitsen op het moderne Nederland van nu. Theoretische en praktische vraagstukken komen an de orde rondom de cultuurgebondenheid van de psychische processen en mechanismen. Wat is hiervan de concequentie in het dagelijks eleven? De centrale vragen hierbij zijn hoe mensen met een niet westerse achtergrond anders zijn dan de West-Europeanen? Zijn er andere psychische ontwikkelingen bij de migranten kinderen? Zijn testen en ragenlijsten uit het westen toepasbaar op allochtonen? Wat is de invloed van de verschillende culturen in het bedrijfsleven? Zijn allochtonen gezonder dan de autochtonen? Kan een Westerse pscyholoog de allochtone mensen wel op de juiste manier behandelen?

Meer informatie over “Psychologie en de multiculturele samenleving

 

7. De kleine Psychologie voor Dummies

Wil jij weten hoe je denkt, voelt en leert? Wil je meer weten over psychologie? Het boek de kleine psychologie voor Dummies (uit de gelijknamige serie) helpt je om de achtergronden van de menselijke psyche te ontcijferen. Het leert jezelf en anderen beter te leren kennen. Verdiep je meer in de gemoedstoestanden van de mens en hoe hij hier terecht kan komen. Het boek helpt je om psychologie beter te leren kennen. De auteur is een docent psychologie en werkt ook als forensisch psycholoog. Het is een zeer leesbaar en aangenaam boek om meer over psychologie te leren.

Meer informatie over “De kleine Psychologie voor Dummies

8. Psychologie en delinquentie

In de maatschappij komt er natuurlijk ook criminaliteit voor. Vaak denken we dan aan moord, misbruik en diefstal. Voor veel mensen is een crimineel zeer interessant. Zeker ook wanneer het om de psychologie gaat en waarom mensen stelen of crimineel worden. De criminologische psychologie biedt ons meer inzichten.

Meer informatie over “Psychologie en delinquentie

9. Ethiek in de psychologie

Binnen de psychologie is het belangrijk om ook de ethische dilemma’s te benomeen. Het boek helpt om bij ieder morele probleem tot een goede oplossing te komen. Het is belangrijk om de juiste afwegingen te maken om een oplossing te krijgen voor de ethische situaties. Het boek behandeld de Belgische en Nederlandse beroepscodes. Ook wordt de algemene ethiek besproken in dit boek. Als psycholoog is dit boek zeker een aanrader om te lezen. Het biedt meer inzicht in de ethiek in de praktijk

Meer informatie over “Ethiek in de psychologie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here