ADHD & ADD ADHD bij kinderen

ADHD bij kinderen

Het standaardbeeld van ADHD bij kinderen is het hyperactieve jongetje dat niet stil kan zitten en zich niet kan concentreren. Die zichzelf en zijn omgeving flink in de weg zit. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. Ook het dromerige kind, dat wat uit het raam aan het staren is kan ADHD hebben, alleen wordt dit niet zo vaak herkent.

ADHD bij kinderen komt in Nederland relatief vaak voor, hoe vaak precies weten we niet. Schattingen lopen uiteen tussen de 3 en 15%.

Vaak is een eerste indicatie van ADHD bij kinderen het concentratievermogen. Of het (schijnbare) gebrek aan concentratievermogen. Daarnaast natuurlijk het niet stil kunnen zitten, niet op hun beurt kunnen wachten en overal doorheen praten zijn mogelijke kenmerken van ADHD. En dromerigheid, niet opletten, over hun eigen voeten struikelen kunnen eveneens kenmerken zijn.

In de meeste gevallen weten kinderen zelf niet zo goed hoe ze hier mee om moeten gaan. Ze proberen het wel, het lukt gewoon niet. Soms weten ze niet dat het ADHD is waar ze mee te maken hebben, maar voelen ze wel dat ze niet helemaal hetzelfde zijn als de andere kinderen in de klas.

Wat is ADHD?

ADHD is een afkorting voor Attention Deficit, Hyperactivity Disorder. In het Nederlands staat dat voor “Concentratietekort, Hyperactiviteitsstoornis”. Het brein van iemand met ADHD werkt anders dan bij kinderen die geen ADHD hebben. Daarom valt het anderen al snel op dat er iets anders aan de hand is. Vaak wordt dit het best opgevat wanneer het kind in een omgeving met andere kinderen speelt, maar ook op school vallen kinderen met ADHD meer op.

In de medische wereld wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van ADHD:

  • ADHD-I draait vooral om het slechte vermogen om op een taak te concentreren. Vroeger noemden we dit ook wel ADD, maar dit staat vandaag de dag bekend onder de noemer ADHD-I. Kinderen met ADHD-I hoeven niet altijd hyperactief te zijn.
  • ADHD-H draait vooral om de hyperactiviteit. Dit zijn zeer energieke kinderen die vaak niet zomaar kunnen stoppen. Zij kunnen erg vervelend zijn voor de omgeving wanneer er bijvoorbeeld een pauze of rustmoment wordt ingelast.
  • ADHD-C is de naam van de aandoening waarbij zowel het tekort aan concentratie als de hyperactiviteit voorkomt. Dit werd jarenlang simpelweg ADHD genoemd, maar heeft nu een verdere specificatie gekregen.

ADHD kan op zowel jonge als late leeftijd tot veel vervelende situaties leiden. Zo is het niet zeldzaam dat iemand met ADHD te maken krijgt met depressies. Daarbij kan ADHD ook voorkomen met andere mentale aandoeningen zoals autisme en komen ADHD en hoogbegaafdheid ook vaak samen voor. Dit maken de gedachten in het hoofd van iemand met ADHD, en hun gedrag, allemaal nog lastiger te begrijpen voor een kind. Zij hebben vaak zelf niet door dat zij te druk zijn of vervelend kunnen overkomen, terwijl dit voor de omgeving juist een zeer grote last kan vormen.

ADHD herkennen bij kinderen

Veel kinderen met ADHD komen er pas op latere leeftijd achter dat zij hiermee te maken hebben. Het is vooral aan de ouders om op jongere leeftijd te herkennen of een kind ADHD heeft. Door al op jonge leeftijd een diagnose te stellen, wordt het voor kinderen – maar ook de omgeving – veel gemakkelijker om hier op de juiste manier mee om te gaan. Dit voorkomt problemen op latere leeftijd, omdat er steeds meer duidelijk wordt over de kenmerken waar een kind mee te maken heeft. Vaak kunnen bepaalde gedragingen gekoppeld worden aan ADHD, waarbij het voor de omgeving makkelijk wordt om de juiste maatregelen te nemen.

Het herkennen van ADHD bij kinderen ligt bij de symptomen waar men mee te maken heeft. Door te weten waar de obstakels voor het kind liggen, kun je beter leren omgaan met ADHD. Kinderen met ADHD kunnen onder andere de volgende persoonlijkheidskenmerken hebben:

Moeite om stil te zitten – dit is uiteindelijk het belangrijkste kenmerk van een kind met ADHD waar hyperactiviteit bij voorkomt. Zij hebben veel moeite om stil te zitten omdat zij te druk zijn in hun eigen hoofd. Dit leidt ertoe dat zij bijvoorbeeld lastig aan spelletjes kunnen deelnemen waar zij rustig moeten zijn. Zij raken snel afgeleid en komen drukker over dan leeftijdsgenoten.

Veel moeite met organiseren – het organiseren van spullen of taken is extreem lastig voor kinderen met ADHD. Daardoor kunnen zijn taken vergeten, maar kan hun kamer bijvoorbeeld ook rommelig zijn.

Heeft moeite stil te blijven – naast stilzitten is ook stil zijn ontzettend lastig voor kinderen met ADHD. Zij zullen bijvoorbeeld vaker de les verstoren met opmerkingen waar leraren niet op zitten te wachten. Dit leidt tot veel irritatie, terwijl het kind zelf niet doorheeft dat dit storend is.

Kiest vaker voor risico – een kind met ADHD gaat gevaarlijke situaties niet uit de weg en zal daardoor ook veel meer risico’s opzoeken dan leeftijdsgenoten. Dit kan zich uiten in sporten die gevaarlijker zijn, zoals bijvoorbeeld skateboarden, maar ook tijdens het buitenspelen zullen zij veel vaker in bomen klimmen.

Heeft moeite met instructies – een kind met ADHD kan redelijk goed luisteren maar heeft vervolgens erg veel moeite om instructies op te volgen. Dit leidt weer tot irritatie bij de omgeving, want zij verstoren hiermee de gehele situatie.

Weet niet altijd waar spullen liggen – het is voor kinderen met ADHD niet raar om hun eigen spullen kwijt te raken. Sleutels, telefoons en zelfs schooltassen worden gemakkelijk vergeten. Dit kan daardoor tot lastige situaties leiden.

Heeft moeite met concentratie – kinderen met ADHD kunnen zich moeilijk focussen op taken, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Zo kunnen zij ontzettend veel moeite hebben om hun huiswerk te maken of hun aandacht erbij te houden in de les, maar zodra zij videospelletjes spelen of iets anders doen dat zij leuk vinden, kunnen zij juist wel weer een sterke focus hebben.

Heeft uitspattingen van emoties – een kind met ADHD kan soms zomaar heel boos worden waardoor zij door de omgeving niet helemaal begrepen worden. Dit kan in sommige gevallen erg onnodig lijken, omdat de situatie helemaal niet hoeft te leiden tot een woedeaanval. Toch heeft het kind met ADHD vaak het idee dat deze emoties wel passend zijn, waardoor zij hier erg in kunnen doorschieten. Dit geldt ook voor verdriet en zelfs blijdschap.

Heeft moeite met tijd – Kinderen met ADHD zijn niet goed met tijdmanagement. Het komt vaak voor dat ze de tijd vergeten als ze helemaal opgaan in hun spel. Dit is geen onwil. Op tijd thuiskomen kan dan ook een flinke uitdaging zijn.

Let er wel op dat veel van deze kenmerken juist bij kinderen met hyperactiviteit voorkomen, waarbij er dus sprake is van ADHD-H en ADHD-C. Kinderen met ADHD-I (vroeger bekend als ADD) hebben geen last van hyperactiviteit en hoeven daardoor niet altijd energiek te zijn. Vaak zijn zij zelfs passief, maar ook zij hebben nog steeds moeite om zich op taken te concentreren.

Lees ook: De algemene kenmerken en symptomen van ADHD.

ADHD en de omgeving

Naast dat het voor een kind met ADHD erg lastig is om met situaties om te gaan, zal de omgeving hier vaak ook overlast van ondervinden. Dit heeft te maken met het feit dat veel mensen niet weten hoe zij met een kind met ADHD moeten omgaan. De mentale aandoening kan nogal onverwachte wendingen nemen, waarbij situaties zich anders uitpakken dan mensen op voorhand hadden verwacht. En dit leidt er al snel toe dat het moeilijk is om begrip te hebben voor een kind met ADHD. Maar wat kun je als ouder doen?

Tip #1: Zorg dat jouw kind gezond eet

Veel van de problemen van ADHD bij kinderen zijn niet volledig weg te nemen door beter te eten, maar een goed dieet zal wel helpen om een deel van de symptomen te verzachten. En dat is erg logisch. Een slecht dieet zal zich niet alleen lichamelijk slecht uitbetalen, ook mentaal heeft dit een flinke impact op de gezondheid van een kind. Als ouder ben je verantwoordelijk voor de maaltijden die jouw kind eet, inclusief wat zij naar school meekrijgen, dus het is belangrijk dat jij hierbij een sterke focus op gezondheid legt.

Haal junkfood uit het dieet

Junkfood is ontzettend slecht voor kinderen en kan naast overgewicht ook leiden tot allerlei andere complicaties. De oorsprong van ADHD ligt in de hersenen. Junkfood zorgt voor een slechtere werking van de hersenen. Er zijn geen onderzoeken gedaan naar de impact van junkfood op kinderen met ADHD, maar net als bij andere kinderen leidt een slecht dieet alleen maar tot meer gezondheidsproblemen. Je wilt het kind bijvoorbeeld niet te veel suiker geven, want daar worden zij alleen maar drukker en energieker van.

Zorg voor voldoende vitaminen en mineralen

Een belangrijk onderdeel van een goed dieet zijn de vitaminen en mineralen die een kind binnenkrijgt. Kinderen met ADHD zijn hier ook ontzettend bij gebaat. Zo kan het toevoegen van een supplement met visolie al helpen om het brein beter te laten functioneren. Dit biedt een goede oplossing voor het mindere concentratievermogen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een hoge inname aan Omega 3-vetten, welke in visolie zitten, zorgt voor een betere concentratie. Het inzetten van vitamine D is daarbij ook aan te raden. Veel mensen in Westerse landen kampen met een tekort aan vitamine D. Dit is onder andere gekoppeld aan depressie. Door vitamine D als supplement te nemen, kun je dit als ouder zo veel mogelijk voorkomen.

Tip #2: Stel duidelijke verwachtingen en regels op

Als ouder ben je verantwoordelijk voor wat jouw kind doet. Gedurende de opvoeding kun je ontzettend veel verwachten en regels doorvoeren die helpen om het kind beter te laten presteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een duidelijk beloningssysteem wanneer men zich gedraagt. Het is voor kinderen met ADHD ontzettend lastig om zichzelf te begrijpen, maar door hen te belonen voor afgeronde taken kun je hier veel invloed op hebben.

Wees streng, doch rechtvaardig met regels

Je moet als ouder altijd blijven onthouden dat kinderen met ADHD ontzettend veel moeite hebben om hun eigen weg te vinden. Het kan daarom voorkomen dat zij zich niet altijd aan de regels houden. Het heeft in zulke situaties absoluut geen zin om hen hier maximaal voor te straffen. Dit leidt er alleen maar toe dat zij zich vervelend zullen voelen. Tenslotte worden zij gestraft voor wie zij zijn en het gedrag dat zij vertonen. Een straf werkt nooit goed bij kinderen, ook niet bij kinderen met ADHD.

Streef naar positieve verwachtingen

Het is voor kinderen met ADHD ontzettend lastig om op te letten wanneer zij op school zijn, vooral bij lesstof waar ze weinig interesse in hebben. Dit kan dan ook een flinke invloed op hun cijfers hebben. Als kinderen tot nu toe gemiddeld altijd lage cijfers halen, zet dan geen verwachtingen die op hoge cijfers gebaseerd zijn. Dit zal er alleen maar toe leiden dat zij niet aan deze verwachtingen kunnen voldoen. Kinderen met ADHD zullen niet zomaar hun cijfer ophalen van een 4 naar een 8, daar is simpelweg tijd voor nodig. Zet wel positieve verwachtingen op, maar doe dit voor een langere periode.

Overigens hoeft het helemaal niet zo te zijn dat jouw kind slechte cijfers haalt op school. Kinderen met ADHD kunnen leerproblemen hebben, het hoeft niet zo te zijn. Helemaal als de lesstof ze interesseert, of als ze een leerkracht hebben die het op een voor hen interessante manier uitlegt, hoeven de cijfers niet te lijden te hebben onder de ADHD.

Let goed op de beloningen die je geeft

Beloningen zijn voor ieder kind goed. Als zij hard gewerkt hebben om iets voor elkaar te krijgen dan mag je hen hiervoor belonen. Beloon de inzet, niet de uitkomst. Dit zal ertoe leiden dat zij zien dat hard werken wel loont, ongeacht wat de uitkomst is. Iedereen faalt wel eens, van fouten leer je tenslotte het meest.

Varieer actief met de beloningen

Kinderen met ADHD kunnen snel verveeld raken. Dit leidt er ook al snel toe dat de beloningen die jij hebt opgesteld, niet langer interessant zijn. Zorg er daarom voor dat de beloningen ook echt leuk zijn voor het kind. Als zij hun huiswerk hebben gemaakt, mogen zij bijvoorbeeld net zo lang een videospelletje spelen. Dit zorgt ervoor dat zij hun huiswerk niet zullen afraffelen, maar ook echt de tijd nemen. Want hoe meer tijd zij gefocust aan hun huiswerk besteden, hoe langer zij het videospelletje mogen spelen. Denk er ook aan om tijdens het huiswerk maken eventuele afleidingen zoals een (eigen) telefoon weg te (laten) leggen.

Tip #3: Zorg voor voldoende beweging

Sport is ontzettend belangrijk voor kinderen. Veel kinderen met ADHD hebben ontzettend veel energie. En deze energie kun je gedeeltelijk wegnemen door te zorgen dat zij actief sporten. De beweging zorgt ervoor dat zij aan het eind van de dag in ieder geval moe genoeg zijn om snel in slaap te vallen. Kinderen met ADHD moeten hun energie ergens kwijt. Door actief te sporten neem je in ieder geval een groot deel van de dagelijkse energie weg. Door (veel) te bewegen, helemaal als ze dat in de buitenlucht doen, maken ze meer dopamine en noradrenaline aan. Deze neurotranmitters helpen bij de executieve functies, zoals focussen, plannen en structureren, emotiecontrole en tijdmanagement. Op school kan het bijvoorbeeld helpen om vlak voor een toets het ADHD kind flink te laten rennen op het schoolplein.

Schrijf kinderen in voor een teamsport

Kinderen met ADHD hebben soms moeite om vrienden te maken. Het is lastig om met andere kinderen om te gaan wanneer er continu allerlei impulsen in het hoofd rondgaan. En als je merkt dat jouw brein anders werkt dan bij andere kinderen. Door het kind voor een teamsport in te schrijven, hebben zij in ieder geval meer kinderen om zich heen en zullen zij het gemakkelijker vinden om vriendschappen te sluiten. Teamsporten zijn daarbij ook ontzettend goed voor de ontwikkeling van het kind.

Let er wel op dat ADHD bij kinderen er soms toe kan leiden dat zij moeite hebben met autoriteit. Niet iedere coach of trainer zit hierop te wachten. Maak het dan ook vooraf aan hen duidelijk dat jouw kind ADHD heeft. Geef jouw kind daarbij ook advies om te zorgen dat zij niet te veel rebelleren wanneer zij naar een coach of trainer moeten luisteren.

Ga zelf ook actief sporten met het kind

Tijdens de opvoeding wil je veel tijd besteden met jouw kind. Dit zal helpen om het kind steeds beter te leren kennen. Als ouder ben je er dan ook bij gebaat om actief met het kind te gaan sporten. Dit kun je onder andere doen door samen buiten te gaan voetballen of een keer te gaan tafeltennissen. Zolang jullie samen actief bezig zijn, versterkt dit uiteindelijk de band tussen ouder en kind. Bovendien is het ontzettend leuk om met het kind te spelen. Je hebt hierbij ook volledig in de hand hoeveel energie het kind verbruikt. Op extra drukke dagen kun je het kind motiveren om steeds meer te bewegen, zodat zij het overschot aan energie gemakkelijker kwijt kunnen.

Laat hen deelnemen aan competities

Veel kinderen met ADHD zijn ontzettend competitief. Het is voor hen dan ook leuk om zich in een omgeving te bevinden waar competitie centraal staat. Zij kunnen zich zo focussen op hun eigen ontwikkeling binnen een bepaalde sport, zodat zij steeds beter worden. Dit geeft hen een doel op jonge leeftijd, waar zij ontzettend bij gebaat zijn. Door goed met hen te overleggen wat zij graag willen doen, kun je als ouder bijstaan om hun zo goed mogelijk te motiveren en alles uit de kast halen om jouw kind te helpen het doel te bereiken.

Tip #4: Laat jouw kind regelmatig buitenspelen

Vandaag de dag is het niet vreemd dat kinderen ontzettend veel tijd in het huis besteden. Zij kunnen hier televisie kijken, videospelletjes spelen of simpelweg op hun telefoon of computer naar filmpjes kijken. Maar kinderen zijn gebaat bij een natuurlijke omgeving. Je doet er als ouder daarom goed aan om te zorgen dat het kind regelmatig buiten speelt. Dit zal hen gedurende de dag weer verder motiveren om hun energie buiten het huis kwijt te raken, wat zich ook weer uitbetaalt wanneer zij thuiskomen.

Stel regels op voor het buiten spelen

Zorg dat het kind in ieder geval een uur per dag buiten kan spelen. Het is niet gezond voor kinderen om zich heel de dag binnen te bevinden. Dit zal er alleen maar toe leiden dat zij zich achter de computer of hun PlayStation verschuilen. Ouders doen er dan ook goed aan om in een buurt te gaan wonen waar veel natuur aanwezig is. Een lokaal park kan al voldoende zijn. Zij kunnen hier bijvoorbeeld voetballen of skaten. Schaf ook de benodigdheden aan voor jouw kind zodat zij buiten kunnen spelen. Je kunt het kind niet naar buiten sturen om te gaan voetballen als zij zelf geen voetbal hebben.

Tip #5: Let goed op dat jouw kind voldoende nachtrust krijgt

Nachtrust is essentieel voor kinderen, zo ook voor kinderen met ADHD. Als zij niet genoeg slapen, werken de executieve functies nog minder.. Een goede nachtrust levert allerlei verschillende voordelen voor de gezondheid van jouw kind op. Je hebt als ouder volledig in de hand hoeveel slaap jouw kind krijgt. Veel kinderen met ADHD kampen met slaapproblemen.

Let daarom goed op bij de inname van medicijnen

Veel medicijnen die kinderen met ADHD nemen zorgen ervoor dat zij aan het eind van de avond minder moe zijn. De medicijnen zorgen ervoor dat de drang om te gaan slapen wordt onderdrukt. Let erop dat het kind geen medicijnen neemt die nog niet uitgewerkt zijn wanneer zij moeten gaan slapen.

Soms helpt het om wél extra medicatie te nemen om in slaap te komen, omdat door de medicijnen de vele gedachten minder worden, waardoor in slaap vallen makkelijker gaat.

Overleg altijd met een arts voordat je hier zelf mee gaat experimenteren.

Leer jouw kind het belang van een goede nachtrust

Door kinderen op jonge leeftijd al te leren welke voordelen een goede nachtrust heeft, en hoe dit hen helpt bij hun doelen, zorg je ervoor dat zij hier de rest van hun leven profijt van hebben. Leg hen daarom goed uit waarom zij voldoende slaap nodig hebben en hoeveel slaap dit is. Hoeveel slaap kinderen nodig hebben, ligt aan de leeftijd. Kinderen in de basisschool leeftijd hebben tussen de 10-12 uur slaap nodig. Kinderen op de middelbare school tussen de 8 en 10. Kinderen die niet op tijd gaan slapen hebben meer moeite om in de ochtend uit bed te komen. Dit kan op latere leeftijd ertoe leiden dat zij de eerste uren van hun schooldag missen en daardoor slechter presteren.

Lees ook: Hoeveel slaap heb je nodig per dag?

Tip #6: Leer kinderen met ADHD hoe zij vrienden maken

Veel kinderen met ADHD hebben moeite om vrienden te maken. Dit kan vooral op jonge leeftijd tot veel frustratie leiden. Het is prettig als zij bijvoorbeeld af en toe bij vrienden of vriendinnen langsgaan. Daarbij worden zij dan ook vaker uitgenodigd voor kinderfeestjes. Het is voor kinderen met ADHD van groot belang dat zij leren hoe zij vrienden kunnen maken.

Geef aan welk gedrag storend kan overkomen

Een van de grotere obstakels voor kinderen met ADHD die vrienden willen maken is het feit dat zij niet altijd doorhebben welk gedrag storend kan zijn voor anderen. Door dit als ouder duidelijk te maken, geef je hen belangrijke levenslessen die hen voor lange tijd bijblijven. Zo kun je als ouder duidelijk maken dat niet ieder kind het prettig vindt als zij continu druk zijn. Je kunt hen dan helpen door te kijken op welke manier zij hun energie gedurende de dag kwijt kunnen, zodat zij hiermee ook meer mogelijkheden hebben om vriendschappen te sluiten.

Let hierbij op dat je niet het kind afwijst, alleen het gedrag. Het gedrag is (soms) storend, dat betekent niet dat je niet van het kind houdt.

Nodig niet te veel vriendjes uit

Het kan als ouder goed lijken om jouw kind met zo veel mogelijk andere kinderen te omringen. Maar dit kan er bij sommige kinderen met ADHD al snel toe leiden dat zij te veel impulsen binnenkrijgen. Je doet er dan ook goed aan om het aantal vrienden vooral op jonge leeftijd te limiteren. Begin met 1-2 vrienden die langskomen en nodig dus niet in één keer een grote groep van 10 kinderen uit. Naarmate jouw kind ouder wordt, leren zij hier steeds beter mee omgaan. Je kunt daarom het aantal kinderen dat langskomt steeds verder laten oplopen.

Tip #7: Zorg dat jij als ouder ook gezond blijft

Als ouder heb je er ontzettend veel baat bij dat jij een gezond leven leidt. Dit helpt onder andere om de stress die het opvoeden van ieder kind, dus ook een kind met ADHD met zich meebrengt onder controle te houden. Natuurlijk zul je af en toe dagen hebben dat je moe wordt van het gedrag van jouw kind. Je bent niet de enige. Het is echter belangrijk dat je leert begrijpen wat het gedrag van jouw kind met jou doet en op welke manier jij dit zo goed mogelijk kunt oplossen. Een gezonde levensstijl zal hier aanzienlijk bij helpen, want dit draagt bij aan een beter begrip van de verschillende situaties.

Sowieso is de kans groot, dat als je een kind hebt met ADHD, jij of de andere ouder ook ADHD heeft, al dan niet gediagnosticeerd. ADHD zit in het DNA. Het voordeel van ook ADHD hebben, is dat je je kind beter begrijpt. Het nadeel als ouder met ADHD is dat je óók moeite hebt met dezelfde dingen als waar jouw kind tegenaan loopt.

Houd, net als jouw kind, een goed voedingspatroon aan

Kidneren doen wat je doet, niet wat je zegt. Ook als het gaat om een gezond voedingspatroon. Net als dat je alle junkfood van jouw kind weg moet houden, kun je hier het beste zelf ook niet aan beginnen. Het is in het begin wellicht lastig om hiermee te stoppen, maar het zal zich uiteindelijk volledig uitbetalen. Zorg dat jij net als jouw kind voldoende vitaminen en mineralen binnenkrijgt. Af en toe een wat minder gezonde maaltijd is niet erg, maar zorg dat je de focus vooral op gezonde maaltijden legt.

Onthoud dat je af en toe moeilijke dagen zult hebben

Het is als ouder van een kind met ADHD soms ontzettend lastig, je bent een van de vele ouders die hiermee te maken krijgt. Jij zult soms dagen hebben dat je het gedrag van jouw kind zat bent en even niet weet hoe je hier op de juiste manier mee moet omgaan. Je moet begrijpen dat het uiteindelijk steeds gemakkelijker wordt. Gedurende de opvoeding leer jij niet alleen ontzettend veel over jouw kind en over ADHD, maar ook over jou zelf (helemaal als je een ADHD ouder bent). Dit biedt nieuwe inzichten in de situaties die ontstaan en hoe jij hier jouw eigen weg in kunt vinden. Dit is tijdens de eerste jaren lastig, maar je zult uiteindelijk tevreden terugkijken naar de progressie die jij gedurende de jaren hebt geboekt.

Tot slot

In dit artikel hebben we specifiek ingezoomd op kinderen met ADHD. In het artikel hebben we kort uitgelegd wat ADHD is, wat de kenmerken zijn van ADHD bij kinderen en hoe je als ouder om kunt gaan met kinderen die ADHD hebben. Wil je meer algemene informatie over ADHD? Lees dan ons algemene artikel over ADHD. Op zoek naar meer artikelen over ADHD? Kijk dan op deze pagina met al onze artikelen in de categorie ADHD & ADD.

Jorna Postma
Jorna Postma is expert op het gebied van ADHD. Haar expertise komt voort uit het feit dat zij zelf ook met ADHD kampt en over de jaren heeft geleerd hoe zij hier het beste mee kan omgaan. En die kennis deelt zij graag met jou door middel van de artikelen die zij op Zobegaafd.nl voor de categorie ADHD & ADD schrijft. Jorna omschrijft het zelf als het “helpen vinden van de superpowers die mensen met ADHD en ADD hebben”, welke zij dan kunnen inzetten om beter met hun symptomen om te gaan.

Gerelateerde artikelen

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant