Intelligentie WAIS-IV Intelligentietest

WAIS-IV Intelligentietest

De WAIS-IV intelligentietest is de volwassen tegenhanger van de WPPSI intelligentietest. Deze test meet de algemene intelligentie van jongvolwassenen en volwassenen. De test bestaat uit vijftien verschillende subtests van verschillende factoren.

Het is niet alleen nuttig om het IQ te meten, maar het kan ons ook veel vertellen over de persoonlijkheid van een deelnemer. In veel gevallen wordt de WAIS-IV intelligentietest ingezet binnen bijvoorbeeld psychologenpraktijken. In de test kijkt men naar het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid, evenals psychometrische eigenschappen. Dit onderzoek kan worden ingezet bij het vaststellen van de neuropsychologische en psychiatrische stoornissen. Het voltooien van deze test kan enige tijd in beslag nemen: ongeveer 3 uur, afhankelijk van de snelheid van de deelnemer.

De doelgroep van de WAIS-IV

Het doel van de WAIS-IV intelligentietest is het meten van de algemene intelligentie. Deze wordt uitgedrukt in het intelligentie quotiënt (IQ). Deze test is speciaal bedoeld voor adolescenten (jongvolwassenen) en volwassenen. Dit onderzoek bestaat uit vijftien of zestien subtests en meten verschillende zaken, zoals het Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en de Verwerkingssnelheid.

De test is een zogenaamd klinisch instrument om de intelligentie van de deelnemer te meten. Iedereen tussen de 16 en 85 jaar kan deelnemen aan deze test. Daarnaast gebruikt men deze toets vaak ook als psycho-educationele test. Dit houdt in dat binnen psychologenpraktijken deze test gebruikt wordt om neuropsychologische en psychiatrische stoornissen aan het licht te brengen.

Daarnaast is deze IQ-test ook om een andere reden zeer nuttig: het geeft betrouwbare informatie over de intelligentie, wanneer deze informatie gewenst is. Zo kan deze test helpen bij het richting geven aan bijvoorbeeld school- of studiekeuzes.

Verloop van de intelligentietest

De WAIS-IV intelligentietest bestaat uit vijftien of zestien verschillende subtests. Om die reden duurt het even totdat men de test volledig heeft kunnen afleggen. Onderdelen van de test zijn bijvoorbeeld het leggen van figuren, het onthouden van reeksen, vragen naar kennis van de algemene ontwikkeling en woordbetekenis (zie ‘subtests’). Zo kunnen woorden een dubbele betekenis hebben. Om die reden is het zaak dat de deelnemer zoveel mogelijk informatie over het woord noemt. Bijvoorbeeld bij het woord: ‘uitzetten’. Daarbij kunnen we denken aan het uitschakelen van een elektrisch apparaat, evenwel het uitwijzen van een immigrant naar zijn of haar eigen land.

Deelname aan de test vergt een behoorlijke inspanning van het menselijk brein. Om die reden kan er tijdens afname van de test vaak even gepauzeerd worden. De uitslag is doorgaans binnen vijf dagen bekend en biedt een uitgebreide inkijk van de algemene intelligentie en gaat bovendien in op specifieke vragen.

WAIS-IV subtests

De intelligentietest bestaat doorgaans uit vijftien of zestien subtests. Het eerste onderdeel bestaat uit ‘onvolledige tekeningen’, waarbij de deelnemer aan moet geven wat er volgens hem binnen de tekeningen ontbreekt. Daarnaast meet de test ook de woordenschat, symbool substitutie, overeenkomsten, blokpatronen, rekenvaardigheid, matrix redenen, cijferreeksen, informatieverwerking, het ordenen van plaatjes, begrip, het zoeken van symbolen, cijfers en letters, het leggen van figuren en het incidenteel leren. Naar believen van de onderzoeker kan er een extra onderdeel aan het onderzoek worden toegevoegd: het kopiëren van de symbool.

Het is belangrijk te weten dat de tests bestaan uit verbale en performale tests. Een verbale test bestaat uit vragen die mondeling door de deelnemer beantwoord dienen te worden. Dit kan gaan over woordbeleving of algemene kennis. De performale tests zijn de zogenaamde ‘doe-dingen’, zoals bijvoorbeeld het leggen van figuren of het nabootsen van symbolen. Door de afwisseling tussen verbale en performale tests kunnen de onderzoekers de aandacht van de deelnemer langer vast houden.

Uitkomst van de WAIS-IV test

De test wordt doorgaans afgenomen aan de hand van pen en papier. De test duurt doorgaans 1,5 tot 2,5 uur, afhankelijk van de leeftijd en de vaardigheden van de deelnemer. Het is belangrijk te weten dat de uitkomst van de WAIS-IV intelligentietest niet bindend is, maar doorgaans als betrouwbaard wordt bestempeld in Nederland en Vlaanderen. De betrouwbaarheidsmarge ligt op ongeveer 95 procent. De deelnemer krijgt op verschillende indexen een score: de Verbaal Begrip Index (VBI), Werkgeheugen Index (WI) en Verwerkingssnelheid Index (VI). De score wordt door sommige onderzoekers nog met de hand berekend, maar tegenwoordig kunnen de scores ook berekend worden door een computerprogramma, waardoor de scores vaak betrouwbaarder zijn.

De WAIS-IV intelligentietest is goedgekeurd door de COTAN. Dit houdt in dat de kwaliteit van het testmateriaal goed zijn. De testconstructie en normen zijn voldoende. Op sommige internetpagina’s is te vinden dat het onderdeel ‘criteriumvaliditeit’ onvoldoende scoort. Toch is dat niet meteen een reden tot zorg of een aanleiding de test onbetrouwbaar te noemen. Er is namelijk simpelweg geen onderzoek naar dit onderdeel gedaan.

Alternatief WAIS-IV test

De WAIS-IV is niet de enige intelligentietest om de intelligentie van volwassenen vast te stellen. De GIT-2 intelligentietest en SON-R intelligentietest worden in Nederland ook veelvuldig gebruikt. Of kijk eens naar deze online worldwide IQ test.

Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

5 REACTIES

 1. Welke intelligentie testen bestaan er allemaal om het IQ te meten? Bestaat er maar een type test of zijn er meerdere testen ontwikkeld? Zo ja welke test is het beste om te doen?

  • De WAIS-IV intelligentie test is voor volwassenen bedoeld, er zijn daarnaast nog drie andere IQ testen voorhanden waarbij je het IQ kunt testen bij kinderen. De WISC-III-NL is de bekendste test en is geschikt voor kinderen in de leeftijd van zes tot zeventien jaar. De uitkomst geeft een schatting van het verbale- en performale IQ. Dit is de intelligentie op het gebied van kennis, communicatie en het probleemoplossend vermogen. De WSSPSI-III-NL is geschikt voor kinderen tussen de twee en half jaar tot zeven jaar oud. De RAKIT-2 is een toets die door alle basisschoolkinderen afgelegd kan worden.

 2. Toen ik voor de zoveelste maal vastliep in een opleiding en een stage werd ik door diegene die mijn oudste zoon met asperger begeleidde geadviseerd om uit te zoeken waardoor dat kwam. Ik belandde na doorverwijzing bij de huisarts bij het hersencentrum. Na een intakegesprek werd er een interview afgenomen over mijn voorgeschiedenis en de problemen waar ik altijd tegen aan liep. Een week later werd er een WAIS-IV intelligentietest bij mij afgenomen. De intelligentietest duurde ongeveer 2 uur en het was behoorlijk intensief om te doen.

  Nadat de test was afgenomen en uitgewerkt kreeg ik in een gesprek te horen wat de uitslag van de test was. Ik bleek een zeer disharmonisch IQ te hebben. Mij VI (verbale intelligentie) lag op 116 mijn PI (performale intelligentie) en werkgeheugen op 77 met een verwerkingssnelheid van 84. Dat bracht goed in kaart waar mijn problemen vandaan kwamen. Er werd op basis van mijn voorgeschiedenis en interview ook de diagnose PDDNOS, een leerstoornis en Niet Aangeboren Hersenletsel gesteld.

  Tijdens het gesprek werden ook diverse aanbevelingen gedaan waar ik rekening mee moet houden en een handleiding waarmee ik de juiste ondersteuning kan krijgen.
  Ik heb dat gesprek als prettig ervaren. Wat ik wel raar vind is dat ik pas op mijn 44e door een WAIS-IV in kaart gebracht kreeg wat er in mijn leven fout ging. In ieder geval maar beter laat dan nooit. Met de uitslag kan ik weer werken naar de weg omhoog en daar ben ik nog steeds mee bezig…

  • Ik had dus ook een zeer disharmonisch intelligentiebeeld. Echter, bij de test van mensa scoorde ik stabiel. Bij de WISC had ik een verbale intelligentie van 148, een performale intelligentie van 126, met een werkgeheugen van 146 en een verwerkingseenheid van 148. Het probleem ligt bij mij dus duidelijk bij de uitvoering. Maar ik heb intuïtief gedurende mijn leven leren rekening houden hiermee. Om mijn sterke kanten, sterk te houden, kies ik ervoor meer tijd te nemen voor de uitvoering van mijn ideëen, heb ik ontzettend veel alternatieve routing ontwikkelt dankzij hoge mate van creativiteit en motivatie. Ik heb geleerd mijn perfectionisme los te laten. Het authentieke geef ik meer prioriteit. Nu, al 38 jarige rond ik mijn vwo af. Rekenvaardigheid met een 9,5, wiskunde B met een 8,9, scheikunde met een 9,7 en met de rest ben ik nog bezig. Ik heb altijd gewerkt als sound engineer, maar wil dat nu enkel met software gaan doen en zelfstandige te worden. Naast soundsynthese ben ik ook componist, instrumentalist (piano) en mastering-engineer. Echter dan spreek ik enkel over dat wat met geluid en muziek van doen heeft.

   Ik houd ook erg van schrijven. Ik schrijf niet alleen boeken, proza, maar ook poëzie. Ook schilder ik en fotografeer ik en maak films. Ik wil dat alles naar het hoogste niveau gaan tillen en dan in eens doorbreken.

 3. Nadat bij mij de diagnose Asperger gesteld was ben ik volgens de WAIS-IV getest. Ik heb een harmonisch IQ. Mijn verbale intelligentie ligt op 120 en mijn performale intelligentie op 118.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant