Intelligentie WPPSI intelligentietest

WPPSI intelligentietest

De WPPSI intelligentietest is een gecertificeerde test die veelal bij kinderen wordt uitgevoerd. Tijdens de test worden verschillende aspecten van intelligentie getoetst. WPPSI staat voor ‘Wechsler Preschool and Primary Scale Of Intelligence’ en is een intelligentietest geschikt voor kinderen tussen de 2,5 tot en met 7 jaar. Voor kinderen tot 4 jaar is er een kortere test beschikbaar. Kinderen ouder dan vier jaar leggen vaak de volledige test af, bestaande uit veertien subtests.

Intelligentie meten

Om te weten wat men wil meten, is het goed eerst stil te staan bij het begrip ‘intelligentie’. Wat intelligentie precies inhoudt, is niet eenduidig te definiëren. Eén bekende omschrijving is dat het hier gaat om het vermogen van een individu om doelgericht te kunnen handelen en rationeel te kunnen denken. Intelligentie kan bijvoorbeeld ook de vaardigheid om informatie te kunnen verwerken zijn. Het begrip ‘intelligentie’ lijkt dus vooral een subjectief begrip te zijn.

De beste manier om intelligentie te meten, is door een intelligentietest uit te voeren. De WPPSI intelligentietest is één van de best bekende tests voor kinderen. Deze test bestaat uit vragen en opdrachten. Deze gaan in op aangeleerde kennis zoals begrip en inzicht en het oplossen van problemen. Tijdens het onderzoek kijken de onderzoekers naar het functioneren van het kind. Op die manier kunnen de sterke en zwakke kanten (SWOT-analyse) blootgelegd worden.

De WPPSI intelligentietest

De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) is een intelligentietest, geschikt voor kinderen tussen de 2,5 tot en met 7 jaar. De test bestaat uit 14 subtests. De tests gaan vooral over vaardigheden die bijvoorbeeld met taal te maken hebben. Dit noemen we de verbale taken. Het tweede deel van de test bestaat uit ‘doe-dingen’. Aan de hand daarvan toetst men vooral vaardigheden, zoals bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht en de motoriek. Vanaf 4 jaar kijkt men ook naar de snelheid en nauwkeurigheid waarop het kind de taken weet te volbrengen. Dit noemt men de ‘verwerkingssnelheid’.

Voor alle kinderen geldt dat tijdens het onderzoek een score wordt toegekend aan de zogenaamde ‘ATI’. Dit is de Algemene Taalindex en gaat vooral over woordenschat. Deze score wordt berekend aan de hand van een oplopende moeilijkheidsgraad.

Wat toetst de WPPSI intelligentietest?

De WPPSI Intelligentietoets bestaat uit veertien subtesten. In principe wordt de intelligentie van het kind dus op veertien verschillende manieren getest. Deze subtesten bestaan uit: blokpatronen, informatieverwerking, matrix redeneren, woordenschat, plaatjes concepten, symbolen zoeken, woord redenen, substitutie, begrijpen, onvolledige tekeningen, overeenkomsten, receptieve woordenschat, figuur leggen en plaatjes benoemen.

Ieder van deze onderdelen noemen we ‘subtesten’. Iedere subtest krijgt een aparte score toegekend; de zogenaamde ‘subtest score’, hoewel sommige onderzoekers hier spreken van een normscore of standaardscore. De score loopt van 1 tot en met 19, afhankelijk van de prestatie van het kind. Het gemiddelde ligt exact rond de 10 punten. Als een kind dus 10 punten weet te scoren, is er sprake van een gemiddelde intelligentie.

Betrouwbaarheid van de WPPSI intelligentietest

Geen enkele test is 100 procent betrouwbaar. Dat is bij de WPPSI intelligentietest dan ook niet anders. Dit komt mede doordat IQ ‘s losse getallen zijn, waardoor niet exact te zeggen is hoe intelligent een kind heeft. Bovendien zijn instrumenten nooit vrij van meetfouten. Daarom wordt er bij de berekening van de scores rekening gehouden met een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent. Stel: een kind scoort tussen de 87 en 109 Dit betekent dat men met 95 procent zekerheid kan zeggen dat een kind deze score echt behaald heeft. Er is dus een kans van 1 op 20 (5 procent) dat de score niet klopt.

Scores zijn niet bindend

Het is goed te beseffen dat de scores van de WPPSI intelligentietest niet bindend zijn. Bij jonge kinderen is de intelligentiescore vooral een globale inschatting van het functioneren op tijdelijke basis. Jonge kinderen zijn nog in ontwikkeling, waardoor ook hun intellectuele mogelijkheden aan verandering onderhevig zijn. Dit betekent dat het soms nuttig kan zijn na verloop van tijd het onderzoek opnieuw uit te voeren. Wel kunnen we stellen dat de scores na 8-jarige leeftijd stabiel zijn. De IQ-scores zijn niet bindend, maar ook niet compleet nutteloos. Samen met de overige informatie zijn de scores een goede leidraad om het kind beter te leren begrijpen.

Het gebruik van de scores van de test zijn pas echt nuttig als de onderzoekers ook andere factoren meenemen. Zoals bijvoorbeeld de omstandigheden toen de test werd afgenomen, medicatie, stemming en de resultaten op school. Er worden daarnaast verschillende manieren gebruikt om met de WPPSI intelligentietest om te gaan. Dit kan dus per instelling verschillen.

Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant