Intelligentie WISC-III intelligentietest

WISC-III intelligentietest

De WISC-III (ook wel WISC 3 of WISC genoemd) is een test waarmee de intelligentie gemeten kan worden van kinderen met de leeftijd tussen de 6 en 17 jaar oud. Wanneer een persoon een intelligentie quotiënt van 130 of hoger heeft, noemen we deze persoon hoogbegaafd. Het IQ kan gemeten worden vanaf een leeftijd van 6 jaar, bij jongere kinderen heeft het geen tot weinig zin om het IQ te meten, omdat het op die leeftijd nog geen voorspellende waarde heeft. De WISC test is een van de bekendste intelligentietesten is om het IQ bij kinderen te meten.

Intelligentie meten met behulp van de WISC

De WISC-III test is oorspronkelijk op de markt gekomen in een Engelstalige variant in 1992. De uitkomst van een intelligentietest is sterk afhankelijk van cultuur. De oorspronkelijke versie is daarom voor Nederland en België aangepast naar de WISC-III-NL, die in 2002 is uitgebracht. De WISC-III-NL bevat 13 onderdelen, die onder te verdelen zijn in verbale en performale subtesten. Verbale subtesten zijn onderdelen die sterk uitgaan van mondelinge communicatie en performale subtesten zijn onderdelen waarbij vooral iets gedaan moet worden. De test bestaat uit de volgende 13 onderdelen:

 1. Onvolledige Tekeningen: ontbrekende details op de plaatjes ontdekken
 2. Informatie: vragen die een beroep doen op algemene kennis
 3. Substitutie: een schriftelijke code omzetten volgens het voorbeeld
 4. Overeenkomsten: noem de overeenkomst tussen twee zaken
 5. Plaatjes Ordenen: plaatjes zo leggen dat het verhaaltje klopt
 6. Rekenen: mondelinge rekenvraagstukken die uit het hoofd opgelost moeten
 7. Blokpatronen: figuren leggen met blokken aan de hand van plaatjes
 8. Woordenschat: gevraagd wordt naar de betekenis van woorden
 9. Figuur Leggen: legpuzzels maken
 10. Begrijpen: vragen over sociale en maatschappelijke situaties
 11. Symbolen Vergelijken (optionele subtest): gepaarde groepen symbolen vergelijken
 12. Cijferreeksen (aanvullende subtest): rijtjes met cijfers nazeggen vooruit en achteruit
 13. Doolhoven (optionele subtest): doolhoven maken (weg naar de uitgang vinden)

De verbale en performale onderdelen dienen afwisselend afgenomen te worden. Dit wordt gedaan om het kind zo goed mogelijk bij de les te kunnen houden. Uiteindelijk berekent de testleider de totaalscore. Deze bestaat in principe uit drie scores, namelijk de totaalscore, de score van het performale IQ (heeft te maken met ruimtelijk inzicht) en de score van het verbale IQ (heeft te maken met taal).

De verschillende onderdelen lopen op in moeilijkheid. Dus hoe meer het kind goed heeft van een onderdeel, hoe moeilijker het wordt. Naast de genoemde totaalscores, kunnen ook nog de drie factorscores verbaal begrip, perceptuele organisatie en verwerkingssnelheid worden berekend. Met behulp van de scores per subtest kan de intelligentie in een grafiek worden uitgezet. Zo ontstaat een duidelijk overzicht met betrekking tot de sterke en de minder sterke vaardigheden van het kind.

De test meet meer dan alleen IQ

Naast het meten van het IQ, kan aan de hand van de testresultaten worden afgeleid of er mogelijk problemen voor kunnen komen, bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie of faalangst. Het is niet zo dat deze test daar uitspraken over kan doen. Wel kan het zo zijn dat de score argwaan wekt, wanneer de score lager is dan verwacht of alleen op bepaalde testen laag is, en zo reden is om het kind verder te onderzoeken. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van faalangst of dyslexie.

Voor een kind is het erg fijn om hier achter te komen. Bij een toets kan een kind namelijk hetzelfde gebeuren, waardoor het kind mogelijk minder goed presteert op school dan het kan. Vooral wanneer er erg veel verschil zit tussen de scores op de subtesten, kan dat reden zijn voor verder onderzoek. Daarnaast kan uit de observatie van het kind belangrijke informatie worden afgeleid. Bijvoorbeeld door de manier waarop een kind te werk gaat, of wanneer een kind snel afgeleid raakt. Dit laatste kan bijvoorbeeld helpen bij vermoedens van ADHD.

Kwaliteit van de WISC-III

De WISC-III-NL is een test die bekend staat om de goede kwaliteit. Om te beginnen is de steekproef sterk waarmee de test is genormeerd. De normen die voor de WISC-III-NL zijn vastgesteld zijn gebaseerd op 1239 kinderen uit Vlaanderen en Nederland verdeeld over elf leeftijdsgroepen. Bij deze steekproef is rekening gehouden met een aantal belangrijke aspecten die op zichzelf verschillen kunnen veroorzaken, zoals geslacht, en culturele achtergrond. De betrouwbaarheid en validiteit van de test zijn zeker goed genoeg om de test te gebruiken.

WISC-III test oefenen

Is het mogelijk voor de WISC-III intelligentietest te oefenen? Ja dat is zeker mogelijk, echter is dit niet aan te raden. Door gerichte training of oefening kan de uitkomst van de test beïnvloed raken. Vooral door training op jonge leeftijd geldt dat de intelligentietest een vertekent beeld kan opleveren. Door het oefenen betekent het niet dat het kind intelligenter is, enkel dat het kind op papier intelligenter lijkt. Voor de afname van de WISC-III test geldt dan ook dat de test niet meer dan een keer per jaar mag worden afgenomen. Op deze manier wordt voorkomen dat het kind de test nog te goed kent.

Uiteraard is het niet erg om een idee te krijgen wat je te wachten staat. Veel mensen willen daarom een WISC-III test voorbeeld zien. Op de website wordt een gratis IQ test aangeboden, dit geeft een goed voorbeeld van het type vragen wat je kan verwachten tijdens een WISC-III IQ test. Kijk voor een andere goede IQ test op deze website.

De WISC-V: opvolger van de WISC-III

Inmiddels is er een nieuwe versie van deze intelligentietest uitgebracht, namelijk de WISC-V. De vijfde versie is gebaseerd op nieuwe inzichten en de inhoud van de test is gedeeltelijk gewijzigd. De tussenliggende versie, de WISC-IV is in Nederland niet verschenen. De nieuwe test kan nog steeds op papier worden afgenomen, maar ook digitaal op de iPad.

De belangrijkste veranderingen

De intelligentietest is op een aantal punten aangepast en gewijzigd:

 • Waar de WISC-III uit ging van het intelligentiemodel van Wechsler, met verbale en performale intelligentie, is de nieuwe versie gebaseerd op het CHC-model. Dit model onderscheid 3 intelligentieniveaus: het algemene en de brede en smalle cognitieve vaardigheden.
 • De cognitieve vaardigheden die gemeten worden, heten nu index in plaats van schaal. In de nieuwe test zijn er 10 indexen.
 • De nieuwe test bestaat uit 14 subtesten. Een aantal subtesten zijn vervangen door nieuwe.
 • Vernieuwde instructies en plaatjes, deze zijn moderner en toegankelijker gemaakt.

Verbeteringen

De voordelen van de nieuwe versie zijn:

• Afnametijd verkort, hoewel een volledige test een compleet beeld geeft, zijn niet alle subtesten nodig om het TIQ te kunnen bepalen. De test kan dan in kortere tijd worden afgenomen.
• Door het nieuwe model en de indexen die gescoord worden, geeft de nieuwe versie een vollediger beeld van de capaciteiten van een kind, dat verder gaat dan alleen het bepalen van het IQ.
• Door de nieuwe formulering en illustraties sluit de test meer aan bij de beleving en ontwikkeling van kinderen. Dat maakt de test beter te gebruiken in de praktijk.

Tot slot

Kortom de WISC test is een intelligentietest die primair bedoeld is voor kinderen. De WISC test is een van de populairste inteligentietest en staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit.  De WISC-III kan nog tot 2019 gebruikt worden. Langzaam maar zeker wordt de overstap naar de WISC-V gemaakt en zal deze in de praktijk steeds meer gebruikt worden. De oude versie is nog steeds een betrouwbare test. Naast de WISC-III en WISC-V test bestaan er ook nog andere intelligentie testen voor kinderen zoals de RAKIT-2, SON-R en WPPSI. Welke intelligentietest het beste is voor kinderen wordt in dit artikel behandeld: “welke intelligentietest is het meest geschikt voor mij of mijn kind?

Volgens zeer recent onderzoek is het IQ door het leven heen veranderlijk. Als je opgroeit, ontwikkelen je hersenen zich. Doordat verbindingen worden gelegd, sterker worden of juist afnemen in sterkte, veranderen de verschillende hersengebieden in grootte. Sommige worden groter, andere blijven hetzelfde of nemen juist af. Zulke veranderingen kunnen leiden tot veranderingen in je IQ.

Oefen hier voor een IQ-test.

 

Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

4 REACTIES

 1. Een andere populaire IQ test is de RAKIT-2 intelligentietest. 26. Welke intelligentie test is beter de RAKIT-2 of de WISC-III?

  • Ik raad je aan ons artikel over de RAKIT-2 te lezen, maar om je vraag te beantwoorden: Welke intelligentietest is beter? De RAKIT-2 of WISC-III? Veel zal afhankelijk zijn van je persoonlijke voorkeuren. Wat vind jij belangrijk voor een intelligentietest en wat wil je graag gemeten hebben? In het algemeen zullen de meningen behoorlijk verdeeld zijn over de kwaliteit van de intelligentietesten. De ene zal eerder voor de RAKIT-2 kiezen, terwijl de ander een grotere voorkeur heeft voor de WISC-III test.

   De RAKIT-2 test is een intelligentietest voor kinderen van vier tot en met twaalf. Het bestaat uit een verbaal en non-verbaal onderdeel. Zo wordt er gekeken hoe informatie wordt verwerkt en ook zijn er subtests waarbij vooral wordt gekeken hoe snel een probleem wordt opgelost.

   De WISC-III is een intelligentietest voor kinderen van zeven tot zeventien. Deze test bestaat uit verschillende onderdelen en duurt ongeveer 75 minuten. Van de onderdelen is niet alles verplicht, maar zitten er ook enkele optionele tussen. Onderdelen zijn bijvoorbeeld onvolledige tekeningen, woordkennis, rekenen, blokpatronen en cijferreeksen.

   Je kunt bij een instantie om hulp vragen om te kijken wat zij de beste intelligentietest vinden of wat er mogelijk is. Sommige instanties bieden namelijk maar één van de twee testen aan, waardoor het maken van een keuze misschien al makkelijker kan zijn. Het is ook mogelijk om wat voorbeelden te zien van de vragen zodat je een beter beeld krijgt bij de test. Vraag eventueel naar ervaringen over de testen om zo een mening te vormen wat jij de beste test vindt. Beide testen zijn een prima manier om het intelligentieniveau te testen.

 2. Ik lees nu jullie artikel over de WISC-III. Onze jongens zijn beide positief getest op autisme. Nu ben ik zelf op onderzoek uit gegaan om meer duidelijkheid te krijgen hoe deze IQ test te lezen als je kind autisme heeft. Mij is gezegd dat de standaard IQ tests niet geschikt zijn voor kinderen met autisme vanwege de specifieke eigenschappen die autisme met zich meebrengt. Waaronder het gebrek aan taalbegrip en verwerkingssnelheid.

  Mijn vraag; weten jullie of er ontwikkelingen zijn op het gebied voor een specifieke IQ test voor autisten?

 3. Ik begrijp uw zorg en uw twijfel. Ik kan er het volgende over zeggen; een intelligentietest is allereerst een moment opname, en staat altijd onder invloed van emotie en lichamelijke toestand. Laten we zeggen dat de test afgenomen wordt onder ideale omstandigheden. In ieder mens schuilt een vorm van autisme omdat de perceptie van ieder mens uniek is.
  Bij uw kinderen is autisme geconstateerd, dit zal aan de hand van observaties door leerkrachten, IB en ambulant-begeleiders vastgesteld zijn. Maar, in welke mate, oftewel, in welk spectrum bevindt zich de “afwijking”? Het ene kind met autisme kan zich nauwelijks focussen op de testvragen en raakt in de war van de veranderingen die het dagelijks ritme verstoren, het andere kind focust juist heel goed, omdat de vragen achter elkaar aangeboden worden en er dus rust in het hoofd ontstaat. Hoe dan ook; een test moet eigenlijk gezien worden als aanvulling op dat wat leerkrachten, IB en ambulant-begeleiders tijdens de schoolloopbaan verzameld en gedocumenteerd hebben. Gelukkig heeft men ontdekt dat een kundig team een betrouwbare voorspelling kan maken omtrent kansen en mogelijkheden en vervolgonderwijs.

  Daarbij plaats ik ook nog de kanttekening dat een gemeten IQ zeker niet garant staat voor het slagen op een toegekend niveau, oftewel; de dooddoener “we halen eruit wat erin zit”… slaat kant nog wal, maar dat geldt voor vele mensen, ook zeker voor hen waarbij autisme geen rol speelt.

  Ik hoop dat u hiermee een beetje duidelijkheid verschaft heb omtrent de waarde die we aan dergelijke tests moeten toekennen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant