Intelligentie RAKIT-2 intelligentietest

RAKIT-2 intelligentietest

De RAKIT-2 is een intelligentietest gericht op kinderen in het basisonderwijs in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Voor andere kinderleeftijden (0-3 en 13-16) is deze test ongeschikt, omdat het niet voldoet aan de normen die daarvoor gesteld zijn. RAKIT is de afkorting van Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test (en dan de tweede versie). De tweede versie is uitgekomen in 2012 en vervangt de, sterk verouderde, eerste versie uit 1984.

Doel van de RAKIT-2

Het doel van de RAKIT-2 is het vaststellen van het cognitief functioneren van een kind in de basisschoolleeftijd. Het resultaat van de test wordt weergegeven in een IQ. Evenals de meeste tests maakt ook de RAKIT-2 onderscheid tussen de verbale en niet-verbale intelligentie. Dat betekent dat er dus twee IQ- scores uit de test rollen: een verbale en een niet-verbale IQ score. Het verschil met andere intelligentietest is echter dat de RAKIT-2 ook het verwerken van informatie en het actief toepassen van informatie (het zogenaamde assimileren) meet. Het voordeel hiervan is, dat dit een genuanceerder beeld van het intelligentieprofiel van een kind geeft.

Afname van de intelligentietest

De afname van de RAKIT-2 gebeurt individueel en neemt ongeveer twee en half tot drie uur in beslag (inclusief kleine pauzes). Het kind krijgt opdrachten bij plaatjes en ander materiaal. Bij elk onderdeel is een vrij groot aantal moeilijke en minder moeilijke vragen. Het voordeel hiervan is, dat een kind sneller het gevoel heeft goed te presteren. De RAKIT-2 bestaat uit twaalf onderdelen:

 1. Figuur Herkennen
 2. Exclusie
 3. Geheugenspan
 4. Woordbetekenis
 5. Doolhoven
 6. Analogieën
 7. Kwantiteit
 8. Schijven
 9. Namen Leren
 10. Verborgen Figuren
 11. Ideeënproductie
 12. Vertelplaat.

De RAKIT-2 heeft ook een verkorte versie. In dit geval worden er zes onderdelen afgenomen. De verkorte versie is uitsluitend bedoeld om een globaal beeld van het kind te krijgen over het cognitief functioneren. Het zegt niet zo heel veel over het “echte” IQ.

IQ Score RAKIT-2

De score die behaald wordt op de RAKIT-2, wordt na de test omgezet in een IQ. Daarnaast meet de RAKIT-2 nog vier andere factoren. Het gaat hier om:

 • Perceptueel redeneren.
 • Ruimtelijke oriëntatie en tempo.
 • Verbale vlotheid.
 • Verbaal leren.

Door deze vier factoren mee te nemen ontstaat een genuanceerder beeld van het IQ. Een voordeel van de RAKIT-2 is, dat de range van IQ- score heel breed is. De IQ- score loopt namelijk van 40 tot en met 145. In tegenstelling tot de meeste intelligentietest kan de RAKIT-2 dus de cognitief laag functionerende kinderen ook een IQ- score toekennen. Daarom wordt de RAKIT-2 bij uitstek geschikt geacht voor kinderen met een laag cognitief niveau.

De voorspellende waarde van de test

Uit alle intelligentietests wordt een IQ vastgesteld. De vraag is dan in welke mate dit IQ iets zegt over de schoolprestaties van het kind. Het IQ zegt voornamelijk iets over het cognitief functioneren van het kind. Wat de invloed is van het IQ op de schoolprestaties, is minder goed te voorspellen. Bij de meeste intelligentietests is namelijk weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen het IQ en de schoolprestaties.

Bij de RAKIT-2 is deze voorspellende waarde beter ondervangen. Er is namelijk wel uitvoerig onderzoek gedaan naar de uitkomst van de RAKIT-2 en de relatie tot de schoolprestaties. Men heeft hiertoe onder andere bij een (grote) testgroep de Cito- scores vergeleken met de uitkomsten van de RAKIT-2. Er valt dus meer te zeggen over het IQ in relatie tot de schoolprestaties van het kind, bij de RAKIT-2, dan bij andere tests.

De intelligentiekloof

Zoals gezegd werken veel intelligentietests met een verbaal en een niet-verbaal IQ. Dit betekent dat je dus twee IQ-scores krijgt. Deze scores willen nog wel eens van elkaar afwijken. Een persoon scoort bijvoorbeeld op het verbale IQ 100, en op het niet- verbale IQ 105. Als de afwijking meer dan 15 punten is, spreken we over een intelligentiekloof.

Met name bij hoogbegaafde kinderen komt deze kloof regelmatig voor. Het is dan vaak lastig om te achterhalen waar deze kloof vandaan komt. De RAKIT-2 ondervangt dit, doordat het ook verschil maakt tussen het verwerken van informatie en het actief toepassen van informatie. Hierdoor wordt het beeld van het kind genuanceerder en valt er meer te zeggen over een mogelijke oorzaak van een intelligentiekloof. Daarbij geeft de RAKIT-2 ook nog aan hoe zorgelijk deze intelligentiekloof is, wat het beeld nog meer nuanceert.

RAKIT versus WISC

De meest gangbare intelligentietest voor kinderen in de basisschoolleeftijd is tot op heden de WISC-III. Er zijn tussen deze twee testen een aantal verschillen, waarbij opgemerkt dient te worden, dat het niet zo is, dat de één slecht is en de ander goed. Zoals al eerder genoemd, meet de RAKIT-2 ook de verwerking en de assimilatie van de informatie en heeft de RAKIT-2 een bredere range in IQ-scores. Daarbij komt nog dat de RAKIT-2 de intelligentiekloof beter ondervangt.

Verder werkt de RAKIT veel met plaatjes en hoeven de kinderen alleen het antwoord aan te wijzen, in plaats van lange zinnen te formuleren. Andersom is het zo, dat de oudere kinderen (9-12 jaar) bij de RAKIT-2 sneller tegen de testgrens aanlopen dan bij de WISC-III. Zoals gezegd is het geen kwestie dat de ene test beter is dan de andere, maar moet je vooral kijken naar welke test het beste bij een kind past. Ontegenzeggelijk is het een feit dat de RAKIT-2 een genuanceerder beeld geeft, een bredere range heeft in IQ-scores en de intelligentiekloof beter ondervangt.

Tot slot

De RAKIT-2 intelligentietest is een veelbelovende intelligentietest en wordt in sommige gevallen gezien als de opvolger van de WISC-III intelligentietest. Naast de RAKIT test bestaan er ook nog andere intelligentie testen voor kinderen zoals de al eerder genoemde WISC, maar ook de SON-R en WPPSI intelligentietesten zijn geschikt voor kinderen. Welke intelligentietest het meest geschikt is voor jouw kind wordt in dit artikel behandeld:  “Welke intelligentietest is het meest geschikt voor mij of mijn kind?“.

Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant