Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord

Wat is een selectief geheugen?

Een selectief geheugen houdt in dat je bepaalde zaken onthoudt, maar andere dingen totaal niet. Dit is logisch te verklaren: we horen, zien en...

Verschillende typen of vormen van hoogbegaafdheid?

Om niet te verzanden in een theoretisch verhaal over vormen van hoogbegaafdheid, waar je vraag over gaat, wil ik liever aansluiten op de ervaringen...

Wat is een Verbaal Begrip Index?

Verbaal Begrip Index, ook wel VBI is een term die je vooral bij intelligentietesten hoort. Hiermee wordt gemeten hoe de kennis en het vermogen...

Verschil tussen meerbegaafd en hoogbegaafd

De term “meerbegaafd” is niet een hele gebruikelijke term en wordt ook vaak gebruikt als synoniem voor hoogbegaafd. Dit ten onrechte; in de psychologie...

Is het IQ erfelijk?

De wetenschap is het hier nog niet helemaal over eens. Er zijn meerdere onderzoeken over geweest, maar de resultaten zijn telkens anders. Zo is...

Waar kan ik de juiste coaching voor ouders met een hoogbegaafd kind vinden?

Waar kun je de juiste coaching vinden voor ouders met een hoogbegaafd kind? Kinderen die hoogbegaafd zijn, hebben een wat andere opvoeding nodig dan...

Is geheugenverlies door stress mogelijk?

Stress heeft erg veel invloed op ons lichaam. Veel mensen vragen zich af of het ook mogelijk is dat je geheugenverlies door stress kunt...

Wat betekent traumatisch hersenletsel?

Een traumatisch hersenletsel betekent dat er hersenletsel is ontstaan door een situatie buitenaf. Je krijgt deze dus bijvoorbeeld niet vanwege een ziekte of een...

Wat betekent de afkorting ‘EQ’?

EQ is wat anders dan IQ en deze twee termen worden vaak door elkaar gehaald. EQ staat voor Emotional Quotiënt, of in het Nederlands...

Blijf in contact!

Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt alleen emails als we echt iets te melden hebben!

Ook interessant