Intelligentie IDS-2 intelligentietest

IDS-2 intelligentietest

Wanneer er gekeken wordt naar de emotionele ontwikkeling van een kind in combinatie met een test op intelligentie dan kan de IDS-2 intelligentietest een goede indruk geven. Deze test is geoptimaliseerd voor kinderen en jongeren tussen de 5 en 20 jaar en richt zich op het onderzoeken van talloze factoren binnen de ontwikkeling van de patiënt. De test meet daarnaast ook het IQ van de patiënt, zodat er een duidelijk inzicht gegeven kan worden op basis van de verschillende aspecten waar een kind of jongere op die leeftijd mee te maken heeft.

Het doel van deze intelligentietest

Met de IDS-2 intelligentietest wordt de ontwikkeling van een kind of jongere op het emotionele gebied getest en kijkt men naar de intelligentie van het kind. Hiermee kunnen belangrijke inzichten verkregen worden, waaronder of de patiënt hoogbegaafd of zwakbegaafd is, maar ook of er bepaalde mentale aandoeningen spelen die het voor het kind moeilijk maken om bijvoorbeeld goed mee te komen met leeftijdsgenoten.

Intelligentietesten zoals deze kunnen door psychologen en therapeuten worden ingezet om meer over de mentale achtergrond van een patiënt te leren, waarbij in dit geval dus vooral gekeken wordt naar de leeftijdscategorie van 5 jaar tot 20 jaar. Het maakt het voor psychologen en therapeuten mogelijk om een totaalplaatje te creëren van de status van een kind, waar onder andere lezen/spelling en rekenen een onderdeel van zijn. Uiteindelijk kan met de uitslag van de IDS-2 intelligentietest gekeken worden wat een goede behandeling voor de patiënt kan zijn om de diverse omstandigheden waar zij mee te maken hebben te verbeteren of volledig op te lossen.

Inhoud van de IDS-2 intelligentietest

Er wordt op diverse vlakken en met verschillende testen gekeken hoe het gesteld staat met de patiënt. De IDS-2 intelligentietest bevat daarom de volgende testen en subtesten om zo goed mogelijk in het hoofd van de patiënt te kunnen kijken:

 • Intelligentie:
  • Visuele verwerking:
   • Figuren naleggen
   • Rondjes naleggen
 •  Langetermijngeheugen:
    • Verhaal navertellen
    • Plaatjes beschrijven
 • Verwerkingssnelheid:
  • Kenmerken doorstrepen
  • Figuren doorstrepen
 • Kortetermijngeheugen (auditief):
  • Cijfer- en letterreeksen nazeggen
  • Gecombineerde cijfer- en letterreeksen nazeggen
 • Abstract denken
  • Matrix redeneren
  • Afwijkende plaatjes herkennen
 • Verbaal denken:
  • Categorieën noemen
  • Tegenstellingen noemen
 • Executieve functies:
  • Woorden noemen
  • Aandacht verdelen
  • Dierkleuren benoemen
  • Wegen één keer bewandelen
 • Motorische functies:
  • Grove motoriek
  • Fijne motoriek
  • Visuele motoriek
 • Sociaal-emotionele competentie:
  • Emoties herkennen
  • Emoties reguleren
  • Sociaal competent handelen
 • Basiscompetenties:
  • Logisch-wiskundig denken
  • Taalvaardigheid
  • Lezen
  • Spelling
 • Werkhouding:
  • Consciëntieusheid
  • Prestatiemotivatie

Het afnemen van de IDS-2 intelligentietest

De IDS-2 intelligentietest wordt alleen samen met een psycholoog of een therapeut afgenomen. Dit is vooral belangrijk als het aankomt op het herkennen van specifieke aandoeningen die gerelateerd zijn aan de prestaties die iemand gedurende de IDS-2 intelligentietest vertoont. Doordat de test op zo veel mogelijk verschillende gebieden resultaten meet, wordt het steeds gemakkelijker om een duidelijk inzicht te krijgen waar deze resultaten vandaan komen en op welke manier het invloed heeft op het gedrag van de patiënt.

Duur van de test

Het duurt 3,5 tot 4 uur om de volledige test af te nemen. Sommige opdrachten zijn gebonden aan een tijdslimiet waarbij de patiënt de opdrachten dus binnen een vooraf vastgestelde tijd moet voldoen. Indien de patiënt het resultaat niet binnen de aangegeven tijd voldoet, telt deze score niet mee bij de totaalscore die een deelnemer op deze test scoort. De snelheid waarmee bepaalde taken worden vervuld hebben een invloed op het eindresultaat en de verschillende aandoeningen waar het gedrag en de resultaten uit deze subtests aan kunnen worden verbonden.

Totaalscore berekenen

Er wordt op basis van de behaalde score online eenvoudig een totaalscore berekend, waar verschillende resultaten aan zijn verbonden. Dit maakt het voor psychologen en therapeuten ontzettend gemakkelijk om een goed inzicht te krijgen op welke manier deze resultaten verbonden zijn aan bepaalde aandoeningen. De resultaten worden per subtest en index aangegeven, zodat ingezien kan worden op welke elementen de patiënt goed scoort en waar er weinig punten gescoord zijn. Een analyse van deze resultaten zal helpen onderzoeken welke sterktes en zwaktes de deelnemer van deze test heeft.

Interpretatie van de resultaten

Gedurende de analyse van de resultaten die een patiënt scoort in de verschillende subtests kan een IQ-schets samengesteld worden. Dit wordt op basis van de resultaten automatisch berekend. Dit biedt een duidelijker beeld van het IQ en de algemene emotionele intelligentie van een deelnemer aan deze test. Dit is vooral belangrijk voor de cognitieve prestaties van een patiënt, maar ook op emotioneel gebied kunnen bepaalde prestaties een belangrijke indicator zijn van wat er in het hoofd van de deelnemer omgaat.

Wanneer een kind bijvoorbeeld een leerprobleem heeft of moeite heeft om goed na te denken, dan kunnen de resultaten tonen waar de sterktes en zwaktes liggen. Zo kan een kind wat betreft taal achterlopen bij leeftijdsgenoten maar kunnen zij op het gebied van rekenen juist weer erg voorlopen. Door op meerdere indexen te testen worden de verschillende resultaten al snel duidelijk en is het veel gemakkelijker om samen met de patiënt te werken naar een persoonlijke behandeling die rekening houdt met zowel de sterktes als zwaktes van een patiënt. Zoals je kunt begrijpen, heeft dit uiteindelijk een grote invloed op het verdere leven van de deelnemer.

De theorie achter de IDS-2 intelligentietest

De IDS-2 intelligentietest maakt gebruik van het CHC-model. Dit staat voor Cattell-Horn-Caroll, dit zijn de wetenschappers die dit model hebben samengesteld. Binnen dit model bestaat intelligentie uit drie verschillende lagen die anders beoordeeld dienen te worden. De eerste laag bestaat uit de cognitieve taken, waar de IDS-2 intelligentietest op gebaseerd is. In totaal zijn er 8 factoren waarmee de cognitieve taken gemeten kunnen worden. Iedere factor bevat uiteindelijk 2 verschillende subtests welke ieder weer erop gericht zijn om de cognitieve taken zo goed mogelijk te meten.

Op dit moment is de IDS-2 intelligentietest een van de weinige testen die volledig gebruik maakt van alle factoren van het CHC-model en is hiermee dus ook aanzienlijk beter om het niveau van de cognitieve taken te meten. Bovendien biedt de opbouw van de verschillende testen ook de mogelijkheid om de psycholoog of therapeut de algehele situaties zo goed mogelijk te laten analyseren. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor het meten van onder andere taalgebruik, werkhouding en motivatie. Al deze onderdelen zijn van belang bij het creëren van een ideaal beeld dat uitkomsten biedt over het totaalplaatje waar bij deze patiënt sprake van is.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

De IDS-2 intelligentietest wordt door psychologen en therapeuten gezien als een van de meest betrouwbare testen op het gebied van IQ en het meten van cognitieve taken van een patiënt. Door de diversiteit aan testen en de verschillende mogelijkheden voor de begeleider zelf om de patiënt te observeren, worden goede inzichten verkregen. Dit maakt het mogelijk om een goed kijkje te nemen in het hoofd van de patiënt maar biedt ook uitkomsten op het gebied van werkhouding en motivatie.

Het biedt naast een goed inzicht bij de begeleider ook mogelijkheden om betere behandeling te creëren vanuit ouders en bijvoorbeeld school om de patiënt zo goed mogelijk bij te staan. Wanneer de patiënt tegen obstakels aanloopt gedurende de test dan is de kans groot dat zij hier ook thuis en op school moeite mee hebben. Dit biedt mogelijkheden om het kind meer of speciaal onderwijs te bieden op dit onderontwikkelde gebied, zodat zij deze aspecten van zichzelf zo goed mogelijk kunnen verbeteren.

Gebruik en toepassing

De uitkomsten van de IDS-2 intelligentietest kunnen uiteindelijk helpen om een beter begrip te creëren rondom de patiënt. Zo kunnen de volgende aspecten worden gemeten dankzij deze intelligentietest:

 • Het IQ in vergelijking met leeftijdsgenoten

Door te kijken naar het IQ van de patiënt en dit vervolgens te vergelijken met het IQ van leeftijdsgenoten, wordt meer duidelijk over de potentiële prestaties die iemand op school kan leveren. Dit kan worden toegepast wanneer een kind bijvoorbeeld behoefte heeft aan speciaal onderwijs.

 • Het begrijpen van leerproblemen

Wanneer een kind moeite heeft om te leren, is het belangrijk om uit te zoeken waar deze problemen vandaan komen en op welke vlakken zij de meeste obstakels tegenkomen. Door op talloze verschillende factoren te testen, krijgt de behandelaar veel meer duidelijkheid over de aanwezige obstakels en kan dit toegepast worden om op deze vlakken extra onderwijs aan te raden.

 • De mentale snelheid van de patiënt meten

Wellicht is een kind ontzettend intelligent wanneer het aankomt op het verkrijgen van het antwoord, maar kunnen zij erg achterlopen bij de snelheid waarmee zij problemen oplossen. Of kunnen zij, juist andersom, veel sneller zijn dan leeftijdsgenoten. Dit biedt een duidelijk inzicht in de mentale snelheid van het kind.

 • Onderzoek naar sterktes en zwaktes

Uiteindelijk zal de IDS-2 intelligentietest vooral ingezet worden om de sterktes en zwaktes van een patiënt te onderzoeken. Dit biedt de beste kansen voor een goede behandeling, omdat er vrij snel duidelijk wordt op welke vlakken de patiënt hulp nodig heeft om betere prestaties te leveren.

Een intelligentietest afnemen bij kinderen

Een IDS-2 intelligentietest kan door kinderen alleen afgenomen worden wanneer dit in samenspraak met de psycholoog of behandelaar wordt uitgevoerd. Hierbij dient ook goed op de leeftijd van het kind gelet te worden. De test kan alleen door kinderen vanaf 5 jaar worden afgenomen. De maximumleeftijd voor het afnemen van deze test ligt op 20 jaar, waardoor de test dus ook voor tieners kan worden afgenomen. Jongeren die bijvoorbeeld na de middelbare school tegen leerproblemen aanlopen zijn daarom ook gebaat bij de IDS-2 intelligentietest. Benieuwd welke intelligentietest voor jouw kind geschikt is? In dit artikel zoomen we in op diverse intelligentietesten voor kinderen.

Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant