Verstandelijke beperking Zwakbegaafdheid

Zwakbegaafdheid

Van zwakbegaafdheid wordt gesproken als een persoon een IQ heeft van tussen de 70 en 85. Iemand die zwakbegaafd is heeft meer moeite met leren en heeft een vertraagde ontwikkeling. Het begrip zwakbegaafdheid is een andere term voor laagbegaafdheid of voor minder dan gemiddeld begaafd. Indien een persoon een IQ score heeft lager dan 70 dan spreken we van een verstandelijke beperking in plaats van zwakbegaafdheid.

Wanneer ben je zwakbegaafd?

Je bent zwakbegaafd als je een IQ score tussen de 70 en 85 hebt. Volgens een schatting van het sociaal en cultureel planbureau heeft ongeveer 13% van de Nederlandse bevolking het niveau van een zwakbegaafd persoon of minder. Als je een IQ score van lager dan 85 hebt, betekent dit dat je een relatief laag IQ hebt. Een IQ tussen de 85 en 115 betekent dat je een gemiddeld IQ hebt.

Oorzaak zwakbegaafdheid

Hoe heeft het in vredesnaam kunnen gebeuren dat iemand zwakbegaafd is geworden? Dat iemand zwakbegaafd is kan diverse redenen hebben. Deze redenen zijn onder te verdelen in 3 periodes waarin dit kan gebeuren:

 • Voor de geboorte door bijvoorbeeld alcohol gebruik van de moeder, infecties bij de moeder (bijvoorbeeld hersenvliesontsteking) of door de genetische aanleg.
 • Tijdens de geboorte door bijvoorbeeld te weinig zuurstof en/of door bloedingen.
 • Na de geboorte door infecties (hersenvliesontsteking), binnen krijgen van giftige stoffen of door hersenletsel veroorzaakt door een ongeval.

Een groot misverstand is dat zwakbegaafdheid erfelijk is. Uit een studie van Zwitserse en Duitse onderzoekers blijkt dat zwakbegaafdheid bijna altijd het gevolg van een genetisch defect. Dit genetisch defect is meestal niet erfelijk. Elk persoon heeft dus de kans om zwakbegaafd geboren te worden en dit heeft vrij weinig te maken of de ouders zwakbegaafd zijn.

Kenmerken zwakbegaafdheid

Er zijn meerdere oorzaken die kunnen leiden tot zwakbegaafdheid. Veel van de gevallen ontstaat zwakbegaafdheid in de eerste (voor de geboorte) of tijdens de tweede (tijdens de geboorte) periode. Voor deze twee situaties kunnen de volgende kenmerken zich voordoen:

 • Een persoon die zwakbegaafd is heeft vaak problemen met leren en zijn of haar gedrag. Deze mensen zijn minder goed in staat om dagelijkse handelingen goed uit te voeren.
 • Zwakbegaafde kinderen blijven achter in de ontwikkeling dan hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld ze gaan later spreken, gaan later kruipen/lopen of spelen op een andere manier met speelgoed (vaak zonder hun fantasie of verbeelding te gebruiken).
 • Zwakbegaafde kinderen weigeren (vast) voedsel en kunnen zelfs braken.
 • Sommige zwakbegaafden hebben ook fysieke afwijkingen in het uiterlijk, bijvoorbeeld een kleine of groter hoofd. In sommige gevallen misvormde voeten / handen. Deze afwijking is vaak al kort na de geboorte waar te nemen.
 • Zwakbegaafdheid gaat vaak gepaard met andere aandoeningen en stoornissen, bijvoorbeeld epilepsie, doofheid, slechtziendheid, autisme, verlammingen ect.
 • Zwakbegaafden hebben voorkeur aan simpele routinematige handelingen.
 • Zwakbegaafden kunnen sterke stemmingswisselingen hebben (agressiviteit).

Zwakbegaafdheid herkennen bij jonge kinderen

Zwakbegaafdheid uit zich in veel van de gevallen voordat iemand 18 wordt, tenzij de oorzaak na de geboorte plaats vindt (bijvoorbeeld door een ongeluk), maar het is lastig om in de jonge jaren al direct te kunnen spreken van zwakbegaafdheid. Bij kinderen die nog niet kunnen lezen of schrijven is zwakbegaafdheid alleen te herkennen aan een trage ontwikkeling. De motorische ontwikkeling kan traag verlopen, maar ook de spraak- en taalontwikkeling. Het duurt veel langer voordat een zwakbegaafd kindje leert omrollen, kruipen en zelfs lopen.

Vaststellen zwakbegaafdheid

Het is van groot belang dat zwakbegaafdheid op jonge leeftijd wordt vastgesteld. Een goede diagnose van zwakbegaafdheid zorgt ervoor dat het kind op het goede niveau zit (anders kan het kind overvraagd worden). Zwakbegaafdheid wordt over het algemeen vastgesteld aan de hand van een IQ test die het intelligentie quotiënt meet. In Nederland wordt over het algemeen de WISC-III IQ test gebruikt. Benieuwd naar jouw IQ? Doe dan de IQ test op deze website om een indicatie van jouw IQ te krijgen.

Bij jonge kinderen is het erg lastig om het IQ vast te stellen en kan er vaak geen IQ test afgenomen worden. Om toch jonge kinderen op zwakbegaafdheid te kunnen testen is er speciaal materiaal ontwikkeld om jonge kinderen te kunnen testen. Daarnaast valt het vaak op dat tijdens de peuter- en kleuterperiode het kind achterblijft in de ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenootjes.

Omgaan met een zwakbegaafd kind

Indien er bij uw kind wordt geconstateerd dat hij of zij zwakbegaafd is, zit er niks anders op dan dit te accepteren. Het is belangrijk om dit te accepteren en je moet vooral niet je kind gaan belasten met moeilijke opgaven om hem of haar toch weer slim te maken. Als dit wel gedaan wordt dan wordt je kind overvraagd, omdat hun intelligentie dit helemaal niet aankan. Hierdoor ontstaan er emotionele- en gedragsproblemen. Deze problemen zullen vaak verdwijnen indien het kind weer op het juiste niveau wordt aangesproken.

Daarnaast moet je als ouder de nadruk leggen op de dingen die je kind juist wel goed kan.  Hierdoor ontwikkel je een positief zelfbeeld bij het kind. Het is ook belangrijk als ouder dat je een duidelijke structuur aan brengt in het leven van je kind, door bijvoorbeeld duidelijke regels te stellen en een dagindeling te maken. Een goede omgang met een zwakbegaafd kind is belangrijk en denk er aan geef het kind duidelijke maar haalbare opdrachten!

Zwakbegaafd kind in de klas

Zwakbegaafde kinderen zitten vaak op een reguliere school en vaak zijn ze instaat om dit bij te benen. Wanneer het kind vastloopt in het reguliere basisonderwijs kan het kind naar het speciaal onderwijs.

Heb je als docent een kind in de klas dat niet zo goed mee kan komen met de lesstof als de rest terwijl er geen verbetering in zit? Neem dan eens een capaciteitentest af. Misschien blijkt er dan wel uit wel uit dat het kind zwakbegaafd is. Het is belangrijk om dit vroeg vast te stellen, zodat het kind niet een nog grotere achterstand achterloopt. Helaas kost het vaak moeite om de ouders dit ook in te laten zien.

Juist voor kinderen met een lage intelligentie is onderwijs ontzettend belangrijk, want zij zullen waarschijnlijk later ontmoedigd zijn om verder te leren. Besteed dus veel tijd aan taal- en rekenvaardigheid. Is de begeleiding niet voldoende? Ga een goed gesprek aan met de ouders over de voordelen van speciaal onderwijs. Ze kunnen het niveau van hun kind beter accepteren, want van onderwijs op het juiste niveau leert een zwakbegaafd kind veel meer.

Omgaan met zwakbegaafde volwassenen

Een zwakbegaafd kind wordt na verloop van tijd volwassen. Het blijft vanzelf sprekend belangrijk om goed om te gaan met zwakbegaafde volwassenen. Alhoewel dit vanzelf sprekend is, is het lastig om goed om te gaan met zwakbegaafde volwassenen als je niet weet hoe je met deze mensen om moet gaan. Hoe moet je zwakbegaafde volwassenen benaderen? Met welke toon moet je zwakbegaafde volwassenen aanspreken? Het antwoord op deze vragen kan je zelf beantwoorden, want als je antwoordt geeft op deze vragen dan weet je ook hoe een zwakbegaafd persoon behandeld wilt worden. Een zwakbegaafd persoon wil namelijk op dezelfde manier behandeld worden als dat jij behandeld wilt worden.

Behandeling zwakbegaafdheid

Zwakbegaafdheid is niet iets wat te genezen of te verhelpen valt. Afhankelijk van de benodigde zorg is vaak levenslange begeleiding nodig. Ernstige zwakbegaafdheid bij volwassen resulteert bijna altijd in het zogenaamde “begeleid wonen”. Kinderen groeien vaak op bij de biologische ouders, zolang de situatie dat toelaat. Kinderen zullen in veel gevallen naar het speciaal onderwijs gaan.

Zwakbegaafd en werk

Veel zwakbegaafde mensen vinden door hun relatief lage IQ én beperkte sociale vaardigheden vaak een stuk lastiger werk. Een nuttige en gestructureerde dagbesteding door middel van werk is daarin tegen wel erg belangrijk. Contact hebben met collega’s, waardering krijgen en je dag nuttig doorbrengen voorkomen dat je in een isolement terecht komt. Werk zoeken als zwakbegaafd persoon is lastig, maar de gemeente of eventueel het UWV kunnen voor jou een (beschutte) werkplek regelen.

Tot slot

Probeer je verwachtingen bij te stellen als er geconstateerd is dat je kind zwakbegaafd is. Een realistische verwachting is namelijk beter voor jezelf en voor het kind. Push je kind niet, maar probeer hem of haar te ondersteunen. Maak regels, geef duidelijke en korte opdrachten en wees alert op ongewenst en gewenst gedrag (en stimuleer dit). Kortom breng structuur in zijn of haar leven!

Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

33 REACTIES

 1. Mijn zoontje van zes heeft een score van 80 dat noem je dan toch zwakbegaafd.
  Is het dan goed voor hem om dan naar speciaal onderwijs te gaan.Want hij scoort om de basisschool onder E nivo en hun zeggen nee hij moet blijven terwijl hij heel onrustig van school word en thuis wil hij gelijk onder de warme douche hij zegt daar word hij rustig van.Ik wil graag weten wat ik het beste kan doen.
  Groetjes Aminata

  • Erg vervelend om te horen. Voor een goed passend advies raad ik je aan om contact op te nemen met een expert, waarbij je je hele verhaal kwijt kan. Nu is het erg lastig om een goed advies te geven zonder alle details te weten.

   Wat ik je wel kan vertellen is dat je opzoek moet naar een oplossing, want hoe het nu gaat kan niet zo langer door blijven gaan. Je ben daar klaarblijkelijk mee bezig en dat doe je heel erg goed. Advies van scholen kan je niet altijd serieus nemen, vaak hebben ze niet de juiste kennis om een goed oordeel te vellen. Contact opnemen met een dergelijke speciale school kan dan zeker ook geen kwaad, zij hebben vaak wel de juiste kennis. Laat je door verschillende mensen informeren, zodat je een goed een eerlijk beeld krijgt van de situatie.

   Over het algemeen kunnen zwakbegaafde kinderen wel “normaal” onderwijs volgens. Pas als ze vastlopen in het normale onderwijs kan hij of zij naar een speciale school. Of jouw kind vastloopt is de vraag. Komt het echt door door zijn beperking of is er iets anders aan de hand. Contact opnemen met een gespecialiseerd iemand is de beste optie denk ik. Ik weet niet hoelang dit al gaande is.

 2. Juist mensen met een licht verstandelijke beperking worden vaak overschat omdat de beperking niet altijd even zichtbaar is. Zeker bij een disharmonisch IQ. Iemand met licht verstandelijke beperking die verbaal sterk is wordt sterk overschat wat men aankan. En met alle gevolgen van dien…

   • Beste René,
    Je bent goed zoals je bent!
    Als je ouders zouden begrijpen hoe bijzonder je bent, zouden ze niet zo bezig zijn met prestatie. Alle werk is belangrijk en wat is een normale baan? Zo’n baan waarin je veel stress ondervindt?
    Van harte hoop ik dat je ouders kijken naar wat jou gelukkig maakt ! Je hebt ze nog veel te leren René…….

  • Wij hebben een dochter van inmiddels 22 met een IQ VAN 67-70 (Disharmonisch). Ze volgt al vanaf haar 5e speciaal onderwijs. We hebben tig molens gehad waar zij -en wij inzaten. Allerlei onderzoeken en psychologische testen, iq testen, adhd en authistisch aanverwant etc. Maar sinds haar 18e is ze verkeerde dingen gaan doen. Voor die tijd, lief en meegaand kind. Al keer in kliniek gezeten. Als moeder blijf ik het lastig vinden: wat snapt ze , wat niet, wat moet ik wel en niet doen. Waarom loopt ze tot wel 5x in dezelfde valkuil tav jongens, ruzie drugsgerelateerd. Ik zou het zo graag willen begrijpen, meer geduld willen hebben en stoei steeds met schuldgevoelens over wat ik misschien had kunnen voorkomen. Ze zit midden in allerlei organisaties en we werken aan zo snel mogelijk begeleid wonen enz enz. Maar zijn er ook cursussen voor ouders om beter inzicht te krijgen.

 3. Op youtube is een erg interessant filmpje te vinden over een moeder die zwakbegaafd is / verstandelijke beperking heeft. Helena verteld haar verhaal in een ongeveer 10 minuten durende filmpje. Helena verteld haar verhaal en is bedoeld als ondersteuning voor ouders met een beperking en voor andere ouders. Zij vindt het heel erg belangrijk om een begeleider te zoeken met wie je een klik voelt.

 4. Uit onderzoek blijkt dat een op de zeven personen zwakbegaafd is. Deze mensen hebben extra hulp nodig in onze samenleving. De vraag is waarom daar zo weinig aandacht voor is? In dit artikel ( https://www.vn.nl/waarom-hebben-we-het-zo-weinig-over-zwakbegaafden-in-de-samenleving/ ) wordt een heel gevoelig onderwerp besproken, namelijk: Waarom hebben we het zo weinig over zwakbegaafden in de samenleving. In ons land leven ongeveer 2,5 miljoen zwakbegaafden. Dit is een feit! Maar welke consequentie heeft dit? Wat is zwakbegaafdheid? Hierop weet Kees Kraaijeveld erg mooi antwoord te geven!

 5. Is het mogelijk om van afstand te herkennen of iemand zwakbegaafd is? Kan je dit bijvoorbeeld aan de uiterlijke kenmerken zien of kan zwakbegaafdheid enkel vastgesteld worden d.m.v. een IQ test? Of is het mogelijk om dit te herkennen door met ze in gesprek te gaan?

  • In het hoofdstuk “kenmerken” benoemen we een aantal typische kenmerken van zwakbegaafdheid. Hierin worden enkele uiterlijke kenmerken genoemd, maar voornamelijk gedragskenmerken. Over het algemeen hebben zwakbegaafden een kleiner of juist een groter hoofd dan de gemiddelde mens. In sommige gevallen hebben zij zelfs misvormde voeten en/of handen. Dit zijn typische afwijkingen die al kort na de geboorte zijn waar te nemen. Als je met zwakbegaafde mensen in gesprek gaat zie je vaak dat zij een minder goed ontwikkelde woordenschat hebben. Oftewel er zijn zeker een aantal kenmerken die je kan gebruiken om zwakbegaafdheid vast te stellen, echter zal je altijd een IQ test nodig hebben om zeker te zijn.

  • Als ouder zijnde kan het moeilijk te accepteren zijn dat je kind niet goed mee kan komen qua niveau met andere leeftijdsgenoten. Het allerbeste voor je kind is dat je de situatie accepteert. Blijf realistisch als het gaat om vervolgopleidingen. Een zwakbegaafd kind zal niet naar de universiteit gaan, maar kan het misschien wel naar zijn zin hebben op het MBO. Push je kind niet door bijlessen te laten volgen.

   Accepteren dat je kind goed is zoals hij is, is de beste vorm van ondersteuning. Je kunt je kind helpen door positief en complimenteus te zijn. Als je een opdracht geeft, geef er dan één tegelijkertijd. Meerdere opdrachten tegelijkertijd geven, is niet haalbaar. Hanteer duidelijke regels en leg uit waarom iets niet mag. Bij zwakbegaafde kinderen is het normbesef minder aanwezig dus vaak begrijpen ze niet waarom iets niet gepast is.

 6. Ik ben ook zwakbegaafd want mijn iq is 83. Maar ik heb gewoon de basis school gedaan en later het lbo gehaald en mbo2. Zwakbegaafde mensen hebben meer tijd nodig om iets te leren en je herkent ons niet aan ons uiterlijk en wij zijn niet dom. Mensen halen een lichte verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid vaak door elkaar maar je kunt ons niet vergelijken met mensen met een iq van 50 of 60 want dat is net zo oneerlijk als ons te vergelijken met mensen met een iq van 110. Wij zitten er wat tussenin en dat is heel erg lastig want je bent eigenlijk te slim om licht verstandelijk beperkt te zijn en net niet slim genoeg om gemiddeld te zijn.

  Wij hebben wel dezelfde zorg nodig als mensen met een lichte verstandelijke beperking en wij krijgen ook de diagnose lichte verstandelijke beperking als wij wat meer problemen hebben om het zelfstandig te redden. Het probleem met zwakbegaafd zijn is niet altijd iq maar hoe ben je groot geworden en heb je doorzettingsvermogen en de juiste hulp en kan je je zelfstandig redden.

  • Interessante vraag! Het woord laagbegaafd(heid) komt inderdaad niet voor in het woordenboek, maar het is wel een term die af en toe gebruikt wordt. De term laagbegaafd klinkt wat vriendelijker dan zwakbegaafd, waardoor sommige mensen de voorkeur geven aan de term laagbegaafd.

 7. Onze dochter van 14 heeft sinds kort explosieve agressie incidenten. De WISC van een paar jaar geleden gaf een score van 106, harmonisch profiel. De NIO en CITO lieten geen scores zien om ons zorgen te maken. Ook op het voortgezet onderwijs scoorde ze goed, kaderniveau, zonder leren en huiswerk maken goede punten en ze zou door kunnen stromen naar MBO-4. Sinds een paar maanden niet meer te hanteren. Opgenomen en nu scoort ze 72 met de WISC. Natuurlijk erg geschrokken en uiteraard ook zoekende naar mogelijke oorzaken hoe het komt dat ze opeens beduidend lager scoort. Zoals in het artikel omschreven voldoet ze niet aan de kenmerken. Uiteraard accepteer ik het als blijkt dat ze minder intelligent is dan gemiddeld en krijgt ze alle steun, toch blijft me dit grote verschil ( 30 punten) verbazen en knaagt het bij me.

  • Begrijpelijk dat dit bij je blijft knagen. Een IQ staat niet voor 100 % vast. Natuurlijk zal iemand met een IQ van 90 nooit een IQ van 130 hebben, maar een IQ-test is wel een moment-opname met een marge van 20-30%. Wanneer iemand met een disharmonisch profiel in een nieuwe situatie komt met nieuw routines, tussen nieuwe mensen en nieuwe veranderingen kan hij/zij klachten ontwikkelen (stress, depressie, faalangst) en kan het leervermogen (en het IQ) op dat moment met meer dan 20 % dalen. Met name bij een disharmonisch profiel komt het vaak voor dat kinderen/leerlingen door docenten overschat en overvraagd worden, omdat ze verbaal wel sterk zijn. Wat vervolgens de genoemde klachten oplevert, die te laat gezien worden. Het komt op mij een beetje over dat ze momenteel overvraagd wordt en overprikkeld raakt. Dat is iets wat niet onderschat moet worden.

   Je dochter zal zeker MBO-4 kunnen halen denk ik, maar dan moet haar omgeving (school, jullie zelf) de structuur er omheen gaan aanbrengen. Ik denk dat jullie dat zelf al deels zullen doen, maar is b.v. de school volledig op de hoogte, en krijgt ze begeleiding?

   Een disharmonisch profiel/NLD is een enorm verraderlijke afwijking. Iemand kan vaak zonder moeite b.v. het vak Nederlands op MAVO of HAVO-niveau halen (waardoor diegene als gemiddeld intelligent ingeschat wordt) maar qua plannen, organiseren en structuur aanbrengen kan hij/zij de simpelste dingen niet. Nu ze op MBO-4 zit, wordt er van haar een niveau van plannen/organiseren gevraagd dat ze eigenlijk niet aan kan. En plannen/organiseren is toch een essentieel iets bij studie/werk. Maar als zij daar vanuit huis en school wat ondersteuning (en vooral ook: begrip van docenten) bij krijgt dan komt ze uiteindelijk wel weer op het juiste pad. En geef haar de tijd, desnoods een half jaartje of een jaartje studievertraging. Wel belangrijk dat je dan blijft herhalen dat dat niet door haar eigen falen komt, want NLD’ers hebben sterk de neiging om zichzelf constant de schuld te geven.

   Ik spreek hier als ervaringsdeskundige 😉 (ik heb zelf NLD en de problematiek klinkt mij bekend) dus ik hoop dat jij en je dochter hier wat aan hebben. Je klinkt in elk geval als iemand die het beste voor haar kind wil, of dat nou MBO2 of HBO zal zijn.

 8. Ik werk aantal jaren op de sociale werkplaats en werk met mensen met het zelfde niveau als ik. Ik heb MLK en VSO opleiding gehad. Vanaf mijn jeugd heb ik traumatische ervaring door vele pesten, me ouders die gingen scheiden, seksueel misbruik maar ook uitbuiting en verwaarlozing. Ik had nooit geleerd wat liefde is. Viel mee dat ik het aan mijn kinderen die eveneens zwak begaafd zijn het kan geven. Ik had ook borderline ontwikkeld door me jeugd waardoor ik werd beschadigd. Door vele ondervraging en overvraagd worden kan ik in paniek raken en bijten in me arm of hand. Ik zit bij sta op zorg om van het bijten af te komen. Vanochtend had ik de neiging me te bijten, soms kan een stressballetje ook helpen om te knijpen bij conflicten.

 9. Onlangs moest ik getest worden. Ik kreeg een persoonlijkheidstest waarin ik me niet herkende. Ook mijn familie en vrienden ook niet. Ik was volgens de test een enorme ruziemaker en ik was extreem dominant. Verder scheen ik me niet te kunnen concentreren. De psycholoog wist me zelfs te vertellen dat ik dat als kind ook al had. Nu was ik een kind dat altijd zat te lezen en te studeren en af en toe gooiden mijn ouders me naar buiten omdat ik anders geen zonlicht had gezien. Ik had geen korte termijn geheugen en ik had een IQ van amper 85. Ik heb een opleiding gymnasium, enkele HBO opleidingen en ben bezig met drie universitaire studies. Ik moest werk gaan zoeken in de sociale en intellectuele richting. Toen ik bij de psycholoog aangaf dat dit toch wel heel vreemd was gezien mijn asociale persoonlijkheid en mijn lage intelligentie. Ik moest toen werk gaan zoeken op MBO niveau. Ik zei tegen de psycholoog dat als mijn IQ 85 was, dat toch wel te hoog was gegrepen. Bovendien was ik in het bezit van een gymnasium en kon ik ook op academisch niveau kijken. Dat kon ik niet aan volgens de psycholoog. In de rapportage staat dan ook vermeld dat het een wonder is dat ik mijn opleidingen heb kunnen behalen. Dat deed ik overigens zonder enige moeite. Ik moest daarna naar een arbeidsdeskundige van hetzelfde bureau en ik kreeg het advies dat ik werk moest gaan doen wat ik al 30 jaar heb gedaan maar dan wel onder begeleiding. Terwijl ik altijd die baan zelfstandig heb vervuld zonder enige begeleiding. Ik heb sterke twijfels over de deskundigheid van dat bureau en ik vraag me af of dit zomaar mag.

  • Ik denk dat je twijfels erg terecht zijn en zou zeker naar een andere psycholoog gaan voor een second opinion. Als ik dit verhaal zo aan hoor, dan vraag ik me sterk af of hier een goede diagnose is gesteld door de psycholoog.

  • Hoi Rose
   Erg mooi omschreven! En ook helemaal mee eens. Ken zelf ook mensen met IQ’S van 60, die vrachtwagen chauffeur zijn, heel goed met computers zijn, het éne diploma na het andere diploma binnenslepen… En mensen met IQ’S van wel 130 die niet eens fatsoenlijk kunnen lezen, schijven en dingen kunnen begrijpen. En geloof me… Ik ken ze. Bovendien is een IQ test eigenlijk een soort kwis… Berijdt je jezelf er goed op voor, en weet je er alles van af, scoor je +-140
   Doe je dat niet, scoor je +-60

 10. ik ben een tiener meisje van 16 jaar ik ben vroeger getest voor me IQ ik was toen rond 8 jaar oud mijn IQ uitslag was 79, dat betekend dus dat ik een zwakbegaafde persoon ben. Ik ga gewoon naar een normaal middelbare school en ik zit in de vierde jaar (laatste jaar) kan dat een effect hebben op me landelijke examen heb ik een kans dat ik me diploma niet ga halen?

 11. Mijn dochter is zoals het hier staat zwakbegaafd, maar ook nog eens zwaar dyslectisch. Ze zit op het speciaal onderwijs en zit helemaal op haar plek. Als moeder maak ik me zorgen om de toekomst. Hoe zal het gaan als ze volwassen is? Is het dan nodig dat ze van buitenaf begeleiding krijgt, en is dat er dan wel. Vind ze werk? enz…

 12. Hallo Annie, Ik zit met dezelfde vragen als jij. Mijn zoon heeft een IQ van 84, maar ik vraag het me soms wel af of dat klopt aangezien mijn zoon een beelddenker is. Op de IQ test kan dat soms minder goed uitpakken. Wij gaan nu onderzoeken of hij ook dyslexie heeft. Wij twijfelen ook enorm of hij niet naar special onderwijs moet, maar de leraar van school zegt dat dat niet hoeft. Hij raakt wel steeds verder achter ten opzichte van zijn klasgenoten, omdat het natuurlijk steeds moeilijker wordt.
  Groetjes Anita

 13. Het moet een valide test zijn die afgenomen is door een testpsycholoog die I.Q. testen aflegt. Al die kwisjes die op internet te doen zijn daar twijfel ik aan. Aangeleerde intelligentie en in intelligentie aanleg. Verbaal is aangeleerd, en perfomaal is in aanleg. Je kunt ook zien of iemand in staat is een Academische Universitaire opleiding kan volgen. Wat is het niveau dat men maximaal kan halen. Een I.Q. test kan worden afgenomen door een testpsycholoog. Er zijn ook cultuurarme I.Q. testen. Wordt de motivatie wel voldoende geprikkeld? Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor onderpresteren op school bijv.

 14. Je moet je draai wel kunnen vinden op school anders wordt de motivatie niet geprikkeld en gaat het onderpresteren en dat zou jammer zijn als de precieze oorzaak niet wordt opgehelderd. Het moet geen lijdensweg op school worden want dan heb je er geen zin meer in. ieder volgt z”n eigen ontwikkeling en op zijn manier. Er zijn scholen met wel duizenden leerlingen en de een is nog gekker dan de ander en dan val je niet op. Een gemotiveerde schoolkeuze, en naar hun eigen keus.

 15. Negatieve overtuigingen zorgen voor een aangeleerde hulpeloosheid. Agressief dominante mensen is niks want die blokkeren je maar dit zal wel uit die testen komen. Er zijn van die stoornissen die bij het grote publiek en de massa bekend zijn en die ze te pas en te onpas geven zonder er het fijne van te weten. Een onpersoonlijke beoordeling en vooringenomen en niet objectief gedaan. Er hebben geen testen en onderzoeken plaatsgevonden. Als je je niet goed voelt en hebt niet geslapen en nauwelijks gegeten dan maak je die test niet op z”n best. Op die manier kun je nooit op je toppen presteren en door lastercampagnes en hetzes met onterechte psychiatrische diagnosen valt het ook niet mee. Je moet telkens in de verdedigingslinie. Op den duur denk je dat je niets kunt en bevind je je in een mist ook invloed van toxische mensen speelt een rol in het functioneren en het helderder denken, en concentratievermogen. Met je zelf in verbinding staan zelffocus en vertrouwen hebben in je zelf.

 16. Ik heb op aanraden van mijn psycholoog een IQ test gedaan omdat ze vermoed dat ik laag IQ heb dan gemiddeld persoon. En zij vermoed dat ik een aantal kenmerken heb van autisme. Ik heb gekeken naar de kenmerken maar ik had alleen moeite met lezen en rekenen op de basisschool() en door hun advies LWO gekregen op het vmbo, maar na 2 jaar een toets gedaan en ik mocht kader doen en ook mijn diploma gehaald. En ik heb zover ik weet geen gedragsproblemen ook geen agressie ofzo ik ben het tegenovergestelde ervan.

 17. Ik ben ook zwakbegaafd en aan mij zie je het totaal niet. (niet dat je altijd alles hoort te zien) maar mijn Iq is 67 Zelf denk ik dat dit ook komt doordat ik de eerste 7 maanden als baby zwaar ondervoed ben geweest. Ik ben geadopteerd. Ik heb op een gewone basisschool gezeten en heb hier ontzettend op mijn tenen moeten lopen om alles te kunnen bij benen.
  Ik heb echt een enorm moeilijke jeugd gehad. Het was de jaren 80 en ik moest gewoon allemaal maar meekomen met de rest. Voor straf moest ik in de pauses doorwerken omdat ik maar beter had moeten opletten en sneller moest werken. In al mijn school schriften stonden rode strepen ipv een sticker. Felle boze leraren en leraressen. School was een hel en een enorme straf en ik was al heel snel als kind al overspannen. Dat ging ook zo door op de middelbare school elke keer met de hakken over de sloot ging ik door. Ook werd ik giga gepest. Daarna vele opleidingen geprobeerd maar ik kon niets bijbenen. Kwamen mijn ouders dan niet voor mij op? Nee ik stond er totaal alleen voor! Met als antwoord je krijgt hier zulke goede kansen dat kreeg je niet in het land waar je vandaan kwam. Wees dankbaar! Nu als volwassene ben ik totaal overspannen gediagnotiseerd met ptss, Add en fibromyalgie.

 18. Herkenbaar om een en ander te lezen. Mijn partner is verstandelijk beperkt. Het is een knappe man en mede daardoor en door zijn expressiviteit … wordt hij vaak overschat in zijn kunnen. Hij komt uit een andere cultuur en zijn vader en moeder voelen niet aan dat ze hem complimenten moeten geven voor wat hij allemaal goed presteert. Hij is afgekeurd maar doet wel drie dagen per week vrijwilligerswerk. Hij staat vroeg op, hij levert een bijdrage. Maar zijn ouders zeggen: je hebt geen geld, je bent gek, je bent een ezel. Dat is kwetsend en onzin want samen hebben wij het goed. Juist omdat ik wel een leuk inkomen heb; we delen het. Het negatieve versterkt zijn verslavingsgevoeligheid; met name drank en gokken. Maar ook daarvoor doet hij ontzettend zijn best; hij slikt een medicijn zodat hij geen alcohol meer neemt. En ik heb met beider goedvinden zijn bankpas in bewaring. Niet meer dan dat overigens. Zo jammer dat ouders niet aanvoelen dat hij juist groeit door liefde en hartelijkheid!

 19. Alle onderdelen van de iq test zit in de zwakbegaafd groep behalve die van verwerkingssnetheid die is 63 die zit in de lvb.
  Dit jaar diagnose gekregen van ass en ook van de iq test.
  De iq score was ik meer van geschrokken dan van de diagnose ass.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant