Verstandelijke beperking Gehandicapt? Laat geen geld liggen!

Gehandicapt? Laat geen geld liggen!

In Nederland hebben ruim 1 op de 10 mensen een matige of ernstige verstandelijke beperking. Als je een handicap hebt, heb je vaak een lager inkomen, doordat je niet of slechts beperkt kunt werken. Daarnaast kun je te maken krijgen met hogere zorgkosten, omdat je meer of vaker gebruik moet maken van zorg. Er zijn echter een aantal regelingen waar mensen met een handicap gebruik van kunnen maken, ter compensatie. Het is natuurlijk zonde om geld waar je recht op hebt, te laten liggen en daarom geeft dit artikel een overzicht van de belangrijkste regelingen, tegemoetkomingen en zaken waarop bespaart kan worden.

Financiële hulp van de gemeente

Gemeentes bieden verschillende regelingen aan, waar je voor in aanmerking kunt komen, zowel algemene regelingen als een regeling specifiek voor gehandicapten. De regels en voorwaarden, maar ook de uitvoering verschillen per gemeente. Voor meer informatie of het aanvragen kun je bij je eigen gemeente terecht.

Financiële ondersteuning gehandicapten en chronisch zieken

Als je inkomen te laag is om de extra kosten die je door je handicap maakt, te kunnen betalen, kan de gemeente financiële ondersteuning bieden. Door de WMO bepalen gemeentes hun beleid grotendeels zelf en verschilt deze ondersteuning per gemeente. Zo kan er bijvoorbeeld geen of een lagere bijdrage gerekend worden voor voorzieningen, zoals huishoudelijk hulp. Ook kan de gemeente een collectieve zorgverzekering aanbieden, waarvan de premie gedeeltelijk of geheel door de gemeente zelf betaald wordt. Het is mogelijk dat je financiële zorg op maat krijgt, je krijgt dan een tegemoetkoming in de kosten die je door je handicap maakt.

Algemene gemeentelijk regelingen

Er zijn twee algemene gemeentelijk regelingen, waar alle mensen met een laag inkomen en geen eigen vermogen recht op hebben. Individuele bijzondere bijstand compenseert de aanschaf van dure spullen die je wel nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. Individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en geen uitzicht op verbetering van hun situatie. De voorwaarden en hoogte van de toeslag bepalen gemeentes zelf en verschillen dus nogal.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Als je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en daarom recht hebt op een uitkering van het UWV, ontvang je elk najaar een tegemoetkoming van het UWV. Dit is een extra compensatie voor kosten die je maakt als gevolg van je ziekte of handicap. Dit bedrag telt niet als inkomen, zodat je er geen inkomensbelasting over hoeft te betalen. Ook door de Belastingdienst of gemeente wordt dit niet bij je inkomen mee geteld, waardoor het ontvangen ervan geen gevolgen heeft voor andere voorzieningen, toeslagen of regelingen waar je recht op hebt.

Voorwaarden

Je komt alleen voor deze vergoeding in aanmerking als je een uitkering van het UWV krijgt. Het gaat dan om een WAO, WIA, Wajong of WAZ uitkering. Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een uitkering van een andere instantie, zoals de gemeente, kom je helaas niet in aanmerking. Voorwaarde is dat je 35% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard.

Tegemoetkoming ontvangen

De hoogte van de tegemoetkoming wordt ieder jaar vastgesteld en in augustus van dat jaar bekend gemaakt. In 2017 bedroeg deze 176,27 euro. In september, uiterlijk oktober ontvang je het bedrag op je rekening. Dit wordt automatisch naar je overgemaakt, door het UWV of via je werkgever. Je hoeft zelf niets aan te vragen om hier voor in aanmerking te komen.

Zorgtoeslag

Iedere maand betaal je de premie voor je zorgverzekering. De hoogte van de premie hangt af van je zorgverzekering, je kiest een basisverzekering en eventueel een aanvullend pakket. Deze premie is echter nominaal, dus voor iedereen gelijk, ongeacht je inkomen. Als je een laag inkomen hebt, bedraagt de premie voor de zorgverzekering maandelijks een groot deel van je inkomen, waardoor je moeite kunt hebben om rond te komen. Via de Belastingdienst kun je in aanmerking komen voor zorgtoeslag als compensatie, zodat de zorgpremie betaalbaar blijft.

Voorwaarden

Of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag hangt af van je inkomen en dat van een eventuele partner, van je eigen vermogen en woonsituatie. In 2017 is de inkomensgrens vastgesteld op 27.857 euro voor alleenstaanden en 35.116 euro voor meerpersoonshuishoudens. Is je inkomen hoger, heb je geen recht op zorgtoeslag. Ook je eigen vermogen mag niet hoger zijn dan 107.752 euro voor alleenstaanden of 132.752 euro gezamenlijk voor partners. Een voorwaarde is wel dat je minimaal 18 jaar bent, Nederlands nationaliteit of een verblijfsvergunning en een Nederlandse zorgverzekering hebt. Je kunt een proefberekening doen om te zien of je recht hebt op zorgtoeslag.

Hoogte van de zorgtoeslag

De hoogte van de zorgtoeslag verschilt en hangt af van je inkomen. Door een stijging van de premies zal de zorgtoeslag voor 2018 ook stijgen. De maximale zorgtoeslag bedraagt in 2018 1197 euro voor alleenstaanden en 2237 euro voor meerpersoonshuishoudens. Dit is echter een voorschot, aan het einde van het jaar ontvang je de definitieve berekening wordt het eventueel te veel of te weinig ontvangen bedrag verrekend.

Zorgtoeslag aanvragen

Als je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, moet je deze wel zelf aanvragen, om deze te ontvangen. Het aanvragen van de zorgtoeslag kan gedaan worden via de website van de belastingdienst.

Zorgverzekering

Een zorgverzekering sluit je bij een zorgverzekeraar af, waarvoor je een bepaaldbedrag per maand betaald. Hoeveel je betaald is afhankelijk van de zorgverzekeraar, het eigen risico, aanvullende pakketen en of je bij elk ziekenhuis de kosten volledig vergoedt krijgt. Jaarlijks is het mogelijk om tot 31 december over te stappen op een andere zorgverzekeraar. Het vergelijken van zorgverzekeraars kan je veel geld besparen tot wel 10 euro per maand! In dit artikel gaan we dieper in op het kiezen van een zorgverzekering.

Ruimere huurtoeslag

De huurtoeslag is een regeling waar iedereen die in een huurwoning met een relatief hoge huur woont en een laag inkomen heeft, gebruik van kan maken. Het is een compensatie van de hoge woonkosten door de huur. Voor deze algemene voorziening komt iedereen in aanmerking die aan de voorwaarden voldoet. Er geldt een grensinkomen en een maximale huur. De hoogte van de huurtoeslag verschil per persoon en hangt af van het inkomen en de huur.

Regeling huurtoeslag voor mensen met een handicap of ziekte

In een aantal gevallen geldt er een ruimere regeling voor mensen met een handicap of ziekte, waardoor je extra of eerder huursubsidie kunt ontvangen. Deze regeling is gedetailleerd en voor verschillende situaties. Zo kom je in aanmerking voor extra huurtoeslag als je woning is aangepast vanuit de WMO en je daardoor een hoger huur betaalt. Daarnaast wordt er één inkomen niet meegeteld bij de berekening van je huurtoeslag als je met meerdere volwassenen samen woont, waarvan een persoon geïndiceerd verzorging nodig heeft, waardoor je eerder en tevens een hogere huurtoeslag krijgt. Voor gehandicapte jongeren onder de 23 jaar met een CIZ indicatie, geldt de hogere, maximale huurgrens in plaats van de lagere huurgrens voor jongeren. Via de Belastingdienst Toeslagen kun je nagaan of je hiervoor in aanmerking komt en deze toeslag aanvragen.

Gebruik maken van de beschikbare financiële voorzieningen

Zoals je kunt lezen zijn er een aantal financiële tegemoetkoming en regelingen waar je wellicht gebruik van kunt maken. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt in grote mate af van je persoonlijke situatie, zoals je inkomen en woonsituatie. Het loont zich om na te gaan of je recht op één of meerdere regelingen hebt, zodat je er gebruik van kunt maken, ze zijn er ten slotte niet voor niks!

Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant