Dyslexie en hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid en dyslexie

Dyslexie en hoogbegaafdheid is een veelvoorkomende combinatie. Veel mensen denken dat dyslexie en hoogbegaafdheid niet samen kunnen voorkomen omdat hoogbegaafden te slim zouden zijn om niet goed te kunnen lezen en schrijven. Niets is minder waar. Het is namelijk zo dat dyslexie vrijwel niets met intelligentie te maken heeft. Dyslexie bestaat eigenlijk uit twee samengevoegde woorden die vanuit het Grieks komen, namelijk dys en lexis. Dys betekent ‘beperkt functioneren’ en lexis betekent ‘woorden, of taal’. Mensen met dyslexie hebben dus moeite met het lezen en schrijven van woorden.

Lezen en schrijven is een vaardigheid die niet volledig uit de intelligentie voortkomt. Dyslexie is te vergelijken met het horen van klanken. Een hoogbegaafd persoon is niet per se in staat om tonen, of een ritme, in een muziekstuk te herkennen. Dit heeft namelijk ook niets met intelligentie te maken, maar alles met vaardigheid.

Dyslexie bij hoogbegaafden

Kinderen met dyslexie vallen in de meeste gevallen direct op in een klas, waardoor eigenlijk al vrij snel kan worden vastgesteld dat het gaat om dyslexie. Echter, bij hoogbegaafde kinderen ligt dit anders. Dit heeft te maken met het feit dat zij op andere punten wel heel goed scoren, waardoor dit het gemiddelde behoorlijk omhoog haalt. Dit betekent dat zij niet behoren tot de kinderen die het slechts leren in de klas en hierdoor wordt er minder aandacht aan besteed.

Wanneer deze hoogbegaafde kinderen met dyslexie naar het middelbaar onderwijs gaan, dan zal wel opvallen dat zij dyslexie hebben. Dit heeft te maken met het feit dat het tempo aanzienlijk hoger ligt op het voortgezet onderwijs en dat er voor de talen andere leerkrachten zijn dan voor de andere vakken. Het valt dus op dat deze kinderen met vooral de talen niet mee kunnen komen. Daarnaast moet er ook meer geleerd worden en moet er meer huiswerk gemaakt worden, er moeten werkstukken worden geschreven enzovoorts. Uit al deze zaken kan naar voren komen dat dyslexie een rol speelt.

De invloed van de hoogbegaafdheid

De hoogbegaafdheid heeft wel invloed op de dyslexie, en dit geeft aan dat een klein deel van dyslexie wel met de intelligentie te maken heeft. Het is dan ook zo dat het hebben van dyslexie niets met de intelligentie te maken heeft, maar dat de mate van dyslexie wel door de intelligentie wordt beïnvloed. Wanneer hoogbegaafde kinderen met dyslexie op lezen en schrijven vergeleken worden met niet-hoogbegaafde kinderen zonder dyslexie, dan doen zij het slechter. Echter, wanneer hoogbegaafde kinderen met dyslexie op deze vaardigheden worden vergeleken met niet-hoogbegaafde kinderen met dyslexie, dan doen ze het aanzienlijk beter. Hieruit valt dus op te maken dat de mate van dyslexie wel (deels) in verband staat met de intelligentie.

Dyslexie kan op verschillende manieren worden vastgesteld. In de meeste gevallen moet het kind tekst lezen en schrijven, zodat hierin afwijkingen kunnen worden geconstateerd. Binnen de meeste tests worden ook een aantal woorden gebruikt die niet bestaan. Kinderen met dyslexie zullen uitvallen wanneer zij deze woorden moeten oplezen. Zo kan de diagnose dyslexie worden gegeven. Het komt vaker voor dat hoogbegaafde kinderen met dyslexie niet uitvallen met deze niet-bestaande woorden. Het is dan ook belangrijk om voorafgaande aan de test aan te geven dat het kind hoogbegaafd is. Dit wil zeggen, wanneer dit bekend is.

Tot slot

Hoogbegaafden met dyslexie hebben vaak een sterk verbaal kortetermijngeheugen, een uitstekend visueel-ruimtelijk werkgeheugen, een woordenschat die breder is dan gemiddeld en een optimale grammatica. Op het gebied van fonologie scoren hoogbegaafden met dyslexie wel zwak. Dit wordt dan ook wel gezien als één van de oorzaken van dyslexie.

2 REACTIES

  1. Tijl Koenderink heeft een interessante videoblog gemaakt over de combinatie hoogbegaafdheid en dyslexie. Een must see voor iedereen die worstelt of denkt te worstelen met deze combinatie. De combinatie moet goed en tijdig herkent worden, omdat door de dyslexie hoogbegaafdheid gemaskeerd kan worden.

  2. Dit is precies de informatie die ik zocht! Wat fijn om te weten dat er zulke website bestaan met zulke gespecialiseerde informatie. Bedankt!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here