Hoeveel procent van de bevolking is hoogbegaafd?

Welk deel van de bevolking is hoogbegaafd?

Er wordt doorgaans van hoogbegaafdheid gesproken bij een IQ van 130 of hoger. Indien er heel zwart wit wordt gekeken naar dit criteria dan is 2.3% van de bevolking hoogbegaafd. Dit betekent dat er in Nederland ongeveer 386.000 hoogbegaafden rond lopen en wereldwijd maar liefst 164 miljoen hoogbegaafden. De onderstaande grafiek laat zien in welke leeftijdscategorie de meeste hoogbegaafde mensen zitten (in Nederland):

Aantal hoogbegaafden in nederland per categorie

Hierin valt op dat de meeste hoogbegaafde mensen zich in de categorie 24 jaar tot met met 66 jaar bevinden. Uiteraard is dit logisch, omdat dit ook de grootste categorie is.

Belangrijk om te begrijpen is dat het percentage hoogbegaafden over de jaren heen niet stijgt. Het intelligentie quotiënt (IQ) heeft een gemiddelde score van 100 en een standaardafwijking van 15. De standaardafwijking geeft de spreiding van de IQ score aan. Een standaardafwijking van 15 wil zeggen dat 68% van de mensen tussen de 85 en 115 scoort. De overige 32%heeft dus een IQ lager dan 85 of juist hoger dan 115. In Nederland lopen ongeveer 25 mensen rond met een IQ van boven de 170.

Hoogbegaafd meer dan een hoog IQ

Men is er echter wereldwijd over eens dat hoogbegaafdheid meer is dan enkel een hoog IQ. Naast een hoog IQ verwacht men van een hoogbegaafd persoon ook een hoge creativiteit en veel doorzettingsvermogen.

Mariska de Swart
Mariska de Swart is expert in de categorie hoogbegaafdheid. Zij schrijft artikelen, beantwoordt vragen en waarborgt de algehele kwaliteit in deze categorie. Mariska werkt parttime als coach en adviseur bij SaMar. De coaching of begeleiding die zij aanbiedt is bedoeld voor jongeren en (jong)volwassenen die vastlopen in het dagelijks leven, problemen hebben met hoogbegaafdheid of problemen hebben met het omgaan met hoogbegaafdheid. Haar coaching is gericht op actie, op verandering.