Coaching voor hoogbegaafden

1
1530

Coaching voor hoogbegaafden kan in sommige gevallen gewenst zijn. Veel mensen denken dat hoogbegaafd zijn alleen maar heel makkelijk is, maar niets is minder waar. Kinderen die hoogbegaafd zijn kunnen dan ook wel wat coaching en begeleiding gebruiken bij het accepteren van, en leren omgaan met, hun hoogbegaafdheid. Daarnaast is het voor ouders heel goed om betrokken te zijn bij coaching van een hoogbegaafd kind, want ook ouders moeten hier rekening mee houden.

Waarom coaching voor hoogbegaafden?

Coaching voor hoogbegaafden kan op de meest uiteenlopende zaken gericht zijn. Zo kan de begeleiding van hoogbegaafden gericht zijn op het leren omgaan met de hoogbegaafdheid, met het zogenaamde ‘anders zijn’ en met reacties vanuit de omgeving. Dit is coaching van hoogbegaafden op het emotionele vlak. Kinderen die hoogbegaafd zijn ervaren vaker dat zij er alleen voor staan. Zij zijn anders en voelen zich eenzaam, ze worden sneller buitengesloten en worden ook wel eens gepest. Dit is erg vervelend voor het kind en het kan, ook op latere leeftijd, voor depressies en een negatief zelfbeeld zorgen. Door gebruik te maken van een goede coaching voor hoogbegaafden kan dit voorkomen worden.

Wat is het nut van coaching op praktisch gebied?

Coaching is er zeker niet alleen om hoogbegaafden te leren omgaan met alles wat er op emotioneel gebied voorbij komt, of kan komen. Er is ook coaching voor hoogbegaafden op praktisch gebied, en dit heeft zeker veel nut bij kinderen die hoogbegaafd zijn. Het is namelijk zo dat deze kinderen vaker minder enthousiast zijn, minder gemotiveerd en hierdoor zelfs gaan onderpresteren. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat het kind merkt dat het veel slimmer is en zich minder slim voor gaat doen om te voorkomen dat het gepest wordt of er niet bij hoort. Het kan ook zijn dat het kind geen risico’s wil nemen of dat het kind het gevoel heeft om aan hoge verwachtingen te moeten voldoen. Daarnaast kan het zijn dat het kind alles als saai en onbelangrijk ervaart, omdat er geen uitdaging gevonden kan worden. Ook hiervoor is passende coaching voor hoogbegaafden.

Coaching voor ouders van hoogbegaafde kinderen

Coaching voor de ouders van een kind dat hoogbegaafd is, is vooral gericht op de manier van communiceren met het kind. Veel ouders communiceren namelijk op een verkeerde wijze met het kind, waardoor het kind (emotionele) problemen kan ontwikkelen. Zo wordt er tijdens deze vorm van coaching aandacht besteed aan het vermijden van de welbekende sarcastische kritiek, het vermijden om de rol van ‘baas’ aan te nemen of voortdurend de controle over te willen nemen, het weglaten van commanderend gedrag naar het kind toe, het generaliseren dat achterwege gelaten moet worden of bijvoorbeeld het weigeren van zaken zonder hier een heel duidelijke uitleg aan te geven. Daarnaast is het belangrijk om de emoties van het kind niet te ontkennen en om daarbij ook voortdurend bewust te zijn van de eigen emoties die tonen naar het kind toe. Probeer het kind nooit te onderbreken en vraag het kind om uitleg wanneer dit nodig is.

Leren omgaan met een hoogbegaafd kind

Een hoogbegaafd kind heeft niet per definitie ook slimme ouders. Zeker wanneer de ouders geen hoog IQ hebben is het voor de ouders wel eens frustrerend om met een hoogbegaafd kind om te gaan. Naar mate het kind ouder wordt zal het steeds vaker in termen gaan spreken die niet altijd vanzelf begrepen worden. Daarnaast denkt het kind vaak na over processen waar ouders helemaal niet bekend mee zijn. Dit levert veel frustraties op, gewoon omdat een ouder een kind wil kunnen begrijpen. Coaching voor ouders van hoogbegaafde kinderen kan hier ook op ingaan, om dergelijke frustraties te voorkomen.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here