CBD en CBD olie

CBD en CBD olie worden door steeds meer mensen gebruikt. Het zou kunnen helpen de symptomen te verlichten van diverse ziektes, stoornissen en pijnen. Jarenlang werden er weinig producten met CBD gebruikt, maar vandaag de dag zijn steeds meer mensen van de helende werking overtuigd. Maar hoe werkt CBD olie, en wat is het eigenlijk? En op welke manieren kan het de gezondheid stimuleren of juist verminderen?

We delen in dit artikel uitgebreide informatie over dit middel. Je leest in welke situaties jij CBD olie zou kunnen inzetten, welke potentiële gezondheidsvoordelen het middel zou kunnen hebben, en ook hoe je het middel kunt innemen.

Wat is CBD olie?

CBD olie is afkomstig van de hennepplant. Deze plant kennen we vooral van de cannabis en THC. THC is een stof waar je high van wordt. Maar bij CBD heb je deze high juist niet. Het kan vooral voor het lichaam positieve effecten opleveren. Op dit moment wordt er nog steeds veel onderzoek gedaan naar de manier waarop CBD olie ons zou kunnen helpen om gezonder te leven en bepaalde symptomen tegen te gaan. De olie wordt vervaardigd uit de hennepplant en haar bladeren. Hierdoor komen er stoffen vrij die we CBD noemen.

Toch komen er van steeds meer mensen vragen over de werking van CBD en op welke manier we daar positieve effecten van kunnen merken. Mensen met chronische pijnen hebben bijvoorbeeld aangegeven dat zij minder pijn voelen wanneer zij olie met CBD erin gebruiken. Er wordt ondertussen veel onderzoek gedaan naar de manier waarop CBD olie deze mensen helpt, om zo te kijken of het een medisch middel kan zijn dat mensen met deze pijnen helpt. En zo zijn er nog veel meer voordelen die mensen beschrijven wanneer zij actief CBD gebruiken, maar er moet eerst meer onderzoek gedaan worden naar de manier waarop de olie bij kan dragen aan deze gezondheidsvoordelen.

CBD olie is een vloeistof die je via verdamping of als vloeistof kunt innemen. Vervolgens wordt het middel in de longen of de maag opgenomen. Het bereikt hierna de zenuwen, waar we normaal gesproken pijn voelen. De werkzame stof in CBD zou deze pijn onder andere kunnen verlichten door zowel in de zenuw als in het brein voor minder pijn te zorgen. De mate waarin CBD werkt is erg afhankelijk van de manier waarop jij het neemt, hoeveel jij neemt en op welke tijden jij het neemt. Daarom moet er beter worden gekeken naar de gezondheidsvoordelen van CBD olie. Indien het middel inderdaad positief werkt, dan kan er beter worden gekeken naar hoe vaak en hoe laat het middel ingenomen moet worden.

Wat zijn de gezondheidsvoordelen van CBD olie?

Door de vele onderzoeken die op dit moment naar CBD en CBD olie worden gedaan, krijgen we een steeds beter beeld van hoe deze stof kan helpen in ons dagelijks leven. Op dit moment zijn er nog weinig huisartsen en doktoren die het middel voorschrijven. Dit heeft onder andere te maken met het tekort aan onderzoek. Pas als klinisch is bewezen dat CBD olie inderdaad een positieve invloed kan hebben als behandeling voor bepaalde stoornissen, symptomen en pijnen, zullen huisartsen en doktoren de stof eerder via een recept voorschrijven. Hieronder vind je een overzicht met enkele onderzoeken die hebben uitgewezen waar CBD olie potentieel kan helpen.

Het kan helpen bij het verminderen van pijn

Veel mensen in Nederland kampen met chronische pijn. Dit is onder andere het gevolg van reuma en andere ziektes of stoornissen. Uit een onderzoek is gebleken dat CBD inderdaad een positief effect kan hebben wanneer het ingezet wordt bij chronische pijn [1]. Doordat het middel invloed heeft op onze neurotransmitters, welke zich in het brein bevinden, verlicht het de interactie die het brein met de zenuwen in ons lichaam heeft. Dit leidt ertoe dat we veel minder pijn kunnen voelen wanneer we CBD olie gebruiken. Er zijn dierproeven uitgevoerd die aantonen dat dieren minder pijn voelen in hun pijnreceptoren wanneer er CBD wordt ingezet [2].

Andere onderzoeken tonen juist weer aan dat een combinatie van CBD en THC ertoe kan leiden dat je veel minder last hebt van chronische pijn. Het gebruik van THC is echter niet aan te raden gedurende normale dagen, omdat het ook invloed heeft op de prestaties die jij levert. Van THC word je tenslotte high, terwijl je dat van CBD niet wordt. Stoned of high zijn op het werk is niet aan te raden, omdat het simpelweg invloed heeft op hoe goed jij kunt opletten. Ondanks dat dit onderzoek is uitgevoerd bij mensen met artritis, kan nog niet met zekerheid gezegd worden of dit een effectieve behandelingsmethode is.

Het kan bij angst en depressie helpen

Het gebruik van CBD olie zou kunnen helpen om de symptomen van angststoornissen en depressie aanzienlijk te verminderen. Op dit moment wordt nog veel onderzoek gedaan naar de manier waarop CBD hierbij helpt. Veel mensen die te maken hebben met angstaanvallen of depressies geven aan dat CBD in ieder geval gedeeltelijk de symptomen van beide stoornissen vermindert. Hierdoor zou het in de toekomst een effectief middel kunnen zijn om in te zetten bij mensen die hier in hun dagelijks leven aanzienlijke overlast door ondervinden. Depressies zijn een groot probleem in onze samenleving en ook het aantal mensen dat aangeeft te maken te hebben met angstaanvallen wordt steeds hoger.

In Brazilië is onderzoek gedaan naar de mate waarop CBD invloed kan hebben op angstaanvallen. Daaruit kwam naar voren dat het gebruik van ongeveer 300mg CBD vooraf aan een moment dat angst op kan wekken, in dit geval een speech, ervoor zorgt dat de mate van angst die men ervaarde significant afnam [3]. Bij de placebogroep en groepen die meer of minder CBD innamen zagen de onderzoekers deze resultaten niet. Dit kan een eerste teken zijn dat CBD olie inderdaad helpt bij mensen die op dit moment met angstaanvallen te maken hebben. Daarbij heeft een andere groep onderzoekers dierproeven uitgevoerd om uit te zoeken in hoeverre CBD kan bijdragen aan het verminderen van symptomen van een depressie. Deze onderzoeken zijn nog niet op mensen uitgevoerd. Uit de onderzoeken bij dieren kwam naar voren dat CBD olie inderdaad de symptomen van een depressie kan verminderen [4].

Het kan kankergerelateerde symptomen verminderen

Mensen die met kanker te maken hebben merken naast deze ziekte ook andere vervelende symptomen. Deze symptomen kunnen zowel een lichamelijke als mentale impact hebben. Omgaan tegen kanker is een zware strijd en wordt vaak in combinatie met allerlei zware medicatie gevoerd. En al deze medicatie zorgt ook weer voor verschillende bijwerkingen die invloed kunnen hebben op de gezondheid van de patiënt. Het is hierdoor vaak moeilijk om gezond te blijven terwijl het lichaam tegen de kanker strijdt, waarbij er ook nog pijn in het lichaam kan ontstaan.

Er is onderzoek gedaan onder kankerpatiënten die veel pijn leden en tegelijkertijd al andere medicatie hadden geprobeerd om van deze pijn af te komen. De combinatie van zowel CBD olie als THC zorgde ervoor dat mensen veel minder pijn ervaren, in ieder geval in vergelijking met alleen het gebruik van THC [5]. Daarbij is er ook onderzoek gedaan naar mensen die te maken kregen met allerlei bijwerkingen van chemotherapie, zoals een overmatige misselijkheid. Het inzetten van CBD zorgde bij hen voor aanzienlijk minder klachten [6].

Daarnaast is er nog in het lab onderzoek gedaan naar de manier waarop CBD kan helpen om kankercellen te genezen. Hier zijn nog geen onderzoeken met mensen voor uitgevoerd, dus dit onderzoek biedt geen definitieve conclusies over het gebruik van CBD bij kanker. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat CBD hielp om cellen van borstkanker te doden [7]. CBD zou dus mogelijk flinke gezondheidsvoordelen kunnen opleveren bij kankerpatiënten. Daar dient echter nog veel onderzoek naar gedaan te worden voordat hier definitieve conclusies uit kunnen worden getrokken.

Het kan de gezondheid van het hart verbeteren

Zonder goed functionerend hart kan ons lichaam niet goed functioneren. Maar nog belangrijker is de verbinding tussen het hart en de hersenen. Als ons hart niet goed werkt, kunnen onze hersenen ook niet optimaal werken. Daarom is er onderzoek gedaan naar de manier waarop CBD olie impact heeft op de gezondheid van ons hart. Vooral op het gebied van een hoge bloeddruk kunnen mensen nog veel grote stappen zetten, want het zorgt voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Er is onderzoek gedaan naar de mate waarop CBD olie invloed heeft op het verlagen van de bloeddruk. Uit dit onderzoek onder 9 proefpersonen is naar voren gekomen dat CBD olie (specifiek 600mg CBD olie) kan helpen om de bloeddruk actief te verlagen. Dit in tegenstelling tot een placebo dat aan anderen is toegediend [8]. Diverse onderzoekers zijn hierbij tot de conclusie gekomen dat de werking van CBD olie op het gebied van stressverlaging kan helpen om de bloeddruk ook aanzienlijk te verlagen. Toch dient hier nog meer onderzoek naar gedaan te worden, om uit te zoeken of CBD inderdaad een positief effect kan hebben op de gezondheid van ons hart.

Het kan helpen om beter te slapen

Vooral op het gebied van slaap wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar CBD olie. Slapen is een van de primaire activiteiten die wij als mensen moeten uitvoeren om gedurende de dag goed te functioneren. Als wij niet goed slapen, is ons lichaam minder gezond en merken we daar ook snel de gezondheidseffecten van. Een goed slaappatroon is daarom essentieel, maar toch kampt een significant deel van de Nederlandse bevolking op dit moment met slaapproblemen. Daarom wordt er gekeken naar natuurlijke manieren om de slaapproblemen bij deze mensen op te lossen. Het onderzoek naar CBD olie is dan ook een logische stap, omdat al uit andere onderzoeken naar voren is gekomen dat het ook op andere vlakken kan helpen.

Vooral op het gebied van stress en angstaanvallen kan CBD olie effectief zijn, zoals je al eerder in dit artikel hebt kunnen lezen. Het is dan ook niet vreemd dat het potentieel ook bij slaapproblemen zou kunnen werken. Veel mensen slapen vandaag de dag juist slecht omdat zij een hogere mate van stress ervaren en last hebben van angstaanvallen. Vanuit dat opzicht kan CBD olie inderdaad een positief effect hebben op de kwaliteit van onze slaap. Een onderzoek onder kinderen toonde bijvoorbeeld aan dat het gebruik van CBD olie een effectieve behandeling was voor PTSD. Zij konden beter met slapeloosheid omgaan en hadden ook minder last van angstaanvallen [9].

Het kan diabetes helpen voorkomen

Onderzoeken naar de effecten van CBD olie bij mensen met diabetes worden nog steeds in volle gang uitgevoerd. Bij dieren zijn al enkele onderzoeken uitgevoerd die hebben gekeken naar het effect van dit middel. Hier is onder andere uit gebleken dat muizen minder snel te maken kregen met diabetes wanneer zij CBD olie toegediend kregen. De kans op diabetes daalde met maar liefst 56% onder de groep muizen waar dit onderzoek onder is gehouden [10].

Daarbij zorgde het gebruik van CBD olie bij deze muizen ook voor een significante verlaging van de hoeveelheid maagzuur waar zij mee te maken kregen. Om permanente behandelingen met CBD olie uit te kunnen voeren dient eerst onderzoek gedaan te worden naar de effecten die CBD olie bij mensen kan hebben. Tot die tijd kan er nog niet met zekerheid gezegd worden dat het gebruik van de olie inderdaad ook bij mensen tot hetzelfde resultaat kan leiden.

Het kan helpen bij verslavingen

Drugsverslavingen hebben een grote impact op het leven van mensen. Dit geldt niet alleen voor henzelf, maar ook voor de mensen om hen heen. Vooral de zware drugs, zoals heroïne en morfine, kunnen zeer grote gevolgen op de gezondheid hebben. Deze drugs zijn zeer verslavend, maar hebben bovenal een gigantische impact op de gezondheid van het lichaam. Bij mensen met een drugsverslaving is het dan ook belangrijk om te kijken wat er gedaan kan worden om de behandeling te verbeteren. Therapie werkt vaak al goed, maar er is in veel gevallen meer nodig. CBD olie is in een onderzoek ingezet om te kijken welke effecten het middel kan hebben op mensen die met drugsverslavingen te maken hebben. Hier is specifiek gekeken naar heroïne en morfine. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat mensen veel minder afhankelijk worden van morfine wanneer zij CBD olie toegediend krijgen. Daarbij zouden heroïneverslaafden veel minder snel op zoek gaan naar heroïne wanneer zij CBD olie namen [11].

Het kan bij psychotische aandoeningen helpen

Psychoses hebben een sterke invloed op de mentale stabiliteit van mensen die hiermee te maken hebben. Het kan er onder andere toe leiden dat zij op bepaalde momenten totaal niet meer het gevoel hebben dat zij zichzelf zijn. Op de lange termijn kan dit een flinke invloed hebben op de relaties die zij met anderen hebben. Dat was voor onderzoekers voldoende reden om onderzoek te doen naar de manier waarop CBD olie potentieel een verzachtend middel kan zijn. En om te kijken naar de bijwerkingen van psychoses en de mate waarop men deze symptomen ervaart. Uit een onderzoek naar mensen met schizofrenie en andere mentale stoornissen is naar voren gekomen dat CBD olie in bepaalde mate de symptomen kan verminderen [12].

Het is echter belangrijk dat hier nog meer onderzoek naar wordt gedaan. Pas dan kan er met zekerheid gesteld worden dat dit ook voor het deel van de samenleving dat te maken heeft met psychoses een handige behandelmethode is. Doordat mensen met psychoses vooral zware medicijnen dienen in te nemen, waarbij heftige bijwerkingen vaak voorkomen, kan een behandeling met een natuurlijk middel zoals CBD olie een beter alternatief zijn.

Het kan spasmes en epilepsie voorkomen

Lichamelijke aandoeningen zoals spasme leveren in het dagelijks leven van mensen die hiermee te maken hebben veel ergernis op. Uiteindelijk is het ook voor mensen met spasmes belangrijk dat hier een goede behandelmethode voor wordt gezocht, waarbij zij geen zware medicijnen met veel bijwerkingen hoeven te nemen. Een onderzoek waarbij de combinatie THC en CBD olie is ingezet toonde aan dat mensen die te maken hebben met spasmes hier 75% minder last van hadden [13].

Een ander onderzoek onder mensen die te maken hebben met epilepsie toonde aan dat mensen maar liefst 36,5% minder aanvallen hadden wanneer zij ongeveer 2-5 gram CBD olie per kilogram lichaamsgewicht innamen. Dit toont aan dat CBD olie ook voor deze stoornissen een interessant middel kan zijn om als behandeling in te zetten. Dit onderzoek is onder ruim 200 mensen die te maken hebben met epilepsie uitgevoerd [14].

Het kan acne verminderen

Tijdens een onderzoek in het lab is gekeken in welke mate CBD olie kan helpen om acne te verminderen. Ongeveer 9% van de bevolking krijgt te maken met acne, dit is dus een redelijk groot medisch probleem. Vaak tast acne ook het zelfvertrouwen van een persoon aan, waarbij het een flinke impact kan hebben op hoe zij over zichzelf denken.

Het verbeteren van de levenskwaliteit voor mensen met acne is daarom belangrijk, omdat zij zich een stuk positiever zullen voelen wanneer zij minder overlast ondervinden van hun acne. Acne ontstaat vooral door een overvloed aan olie die onder de huid wordt aangemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat CBD olie een effectieve manier kan zijn om minder olie onder de huid aan te maken [15]. Dit is echter tot dusver uitsluitend een onderzoek geweest dat in het lab is uitgevoerd, dus daadwerkelijke onderzoeken onder mensen met acne zijn nog niet uitgevoerd.

Wat zijn de gezondheidsnadelen van CBD olie?

Ondanks dat er al veel onderzoeken zijn gedaan naar de manier waarop CBD olie kan bijdragen aan een gezondere levensstijl, en dan specifiek bij stoornissen, pijnen en ziektes, moeten ook de nadelen bekeken worden. Net als iedere andere behandeling kent CBD olie enkele gezondheidsnadelen. Ondanks dat deze nadelen niet levensgevaarlijk zijn, moet het langdurig gebruik van CBD olie nog verder worden onderzocht.

Onderzoeken naar CBD olie zijn vooral de laatste jaren populair, omdat het middel actiever wordt ingezet. Echter zijn er nog weinig onderzoeken naar de gezondheidsnadelen op lange termijn uitgevoerd, omdat deze onderzoeken vanzelfsprekend enkele jaren duren. Hieronder vind jij een lijstje van de nadelen die jij qua gezondheid zou kunnen ondervinden wanneer jij actief CBD olie gebruikt. Houd er rekening mee dat er bij deze onderzoeken, net als bij alle onderzoeken naar voordelen op het gebied van gezondheid, vaak maar een beperkt aantal mensen is onderzocht. De gezondheidsnadelen die hieronder genoemd worden komen voort uit een enkel onderzoek naar bijwerkingen van meerdere onderzoeken naar het middel [16].

Je kunt last krijgen van diarree

Diarree ontstaat wanneer het lichaam niet voldoende vocht kan opnemen voordat het voeding omzet naar ontlasting. Dit vindt vooral in de darmen plaats, omdat daar een groot deel van het vocht vanuit onze voeding wordt opgenomen. Diarree is vandaag de dag niet een groot probleem voor onze gezondheid, maar het ervaren van diarree kan wel irritaties opleveren. Tijdens het analyseren van resultaten van onderzoeken naar CBD olie die onder mensen en dieren zijn uitgevoerd, is onder andere naar voren gekomen dat er bij proefpersonen en dieren in een hogere mate sprake was van diarree.

Je kunt minder eetlust hebben

Een van de gezondheidsnadelen die ook uit deze onderzoeken naar voren is gekomen is een verminderde eetlust. Mensen en dieren die een behandeling met CBD olie ondergingen hadden minder behoefte om gedurende de dag te eten. Dit houdt echter niet in dat CBD olie een effectief middel is om honger te onderdrukken en daarmee gewicht te verliezen. Het gebruik van CBD olie kan er op lange termijn juist toe leiden dat men niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt en op deze manier ondervoed raakt. Hier dient echter nog meer onderzoek naar uitgevoerd te worden, omdat er nog geen duidelijkheid is over de totale bijwerkingen van CBD olie.

Je kunt vaker moe zijn

Het gebruik van CBD olie kan ertoe leiden dat jij vaker moe bent. Uit onderzoek is gebleken dat CBD helpt om stress en angstklachten te verminderen. Dit zijn twee stoornissen die ervoor zorgen dat wij ons energieker voelen. Deze zorgen onder andere voor adrenaline, een stof die ons wakker houdt. Het gebruik van CBD olie kan deze klachten verminderen, waardoor je ook het gevoel hebt dat je vaker moe bent.

Een verhoogde inname aan CBD olie kan ertoe leiden dat jij vaker moe bent. Dit hangt dus sterk van de dosis af. Je kunt met CBD olie geen overdosis nemen, maar een te hoge inname kan er wel toe leiden dat je erg moe wordt. Daarom dient er nog meer onderzoek gedaan te worden naar de ideale inname van CBD olie, om zo ook bijwerkingen zoals deze te kunnen voorkomen.

Je kunt vaak van gewicht veranderen

Doordat CBD olie een impact kan hebben op de eetlust, kan het ertoe leiden dat jouw gewicht flink schommelt. Je kunt bijvoorbeeld veel afvallen doordat je veel minder eet. Vervolgens kun je doorhebben dat je veel afvalt, daardoor proberen vaker op een dag te eten, maar hierdoor overcompenseren. Uiteindelijk zal het gewicht als het ware jojo-en: je valt een aantal maanden achter elkaar af maar komt ook in de periode erna weer aan. Dit is geen gezonde manier om te leven, omdat het beter is om op een vast gewicht te blijven.

Je kunt het soms niet combineren met andere medicatie

Het wijdverspreide gebruik van CBD olie is nog relatief nieuw. Daarom is er nog weinig bekend over het combineren van olie met andere medicatie. Je kunt daarom niet zomaar CBD olie gebruiken wanneer jij op dit moment medicatie voor een stoornis, pijn of ziekte gebruikt. Er dient nog veel meer onderzoek gedaan te worden naar de manier waarop CBD olie invloed heeft op het lichaam en hoe dit in combinatie met andere medicijnen kan worden toegepast. Tenslotte wil je geen extra complicaties of bijwerkingen wanneer jij nu al medicijnen neemt.


Ditzelfde geldt voor het gebruik van supplementen. Hier is ook nog te weinig onderzoek naar gedaan. Onderzoekers kunnen nog niet aantonen dat het gebruik van supplementen, bijvoorbeeld voor het sporten, gezond voortgezet kan worden terwijl jij ook CBD olie inzet. Neem daarom nooit zomaar CBD olie als je al medicatie of supplementen gebruikt. Raadpleeg altijd eerst jouw huisarts. Dit is ook raadzaam wanneer jij op dit moment geen andere medicatie neemt of wanneer jij CBD olie als alternatief wilt inzetten. Uiteindelijk gaat het hier om jouw gezondheid, dus je kunt niet zomaar risico’s nemen die op lange termijn drastische problemen voor jouw lichaam kunnen opleveren. In plaats daarvan kun je beter de veilige route nemen en zorgen dat je voorzichtig bent met het gebruik van CBD olie.

Hoe werkt CBD olie?

CBD olie wordt opgenomen via de longen of in de maag. Het middel wordt relatief snel opgenomen, dit duurt gemiddeld 30 minuten tot een uur. Hierna kun je vrij snel de eerste effecten van het middel opmerken. Bij pijn kan het wat langer duren. Hier wordt op dit moment ook nog veel onderzoek naar gedaan, om onder andere te kijken naar de meest effectieve manier om CBD olie in te nemen. Bij CBD olie worden er nieuwe connecties in het brein gemaakt of worden bepaalde connecties juist verzwakt. Uiteindelijk leidt dit tot de pijnverlichting die mensen merken wanneer zij de olie gebruiken.

Op welke manieren kun je CBD olie innemen?

CBD olie kan op verschillende manieren worden ingenomen. Welke manier het meest effectief is ligt onder andere aan het aantal milligram CBD dat jij wilt binnenkrijgen. Je kunt het middel op de volgende manieren innemen:

  • Door middel van verdamping – verdamping van CBD olie gebeurt via een elektronische verdamper (elektronische sigaretten zijn hier niet geschikt voor). Je vult de verdamper met CBD olie. Deze olie bevat een aantal milligram CBD per druppel olie. Je kunt de olie in verschillende smaken kopen om de smaak van de CBD olie te verzwakken. Zo is de olie onder andere verkrijgbaar met de smaken mint, aardbei, banaan en zelfs chocolade. Door zachtjes aan de elektrische verdamper te zuigen, wordt de olie aan de binnenkant van de verdamper warm. Dit zorgt ervoor dat de oliedruppels in de verdamper omgezet worden in damp. Je kunt de damp nu langzaam inademen.

Vaak heb je niet veel hijsjes nodig wanneer jij een elektrische verdamper gebruikt. Je kunt de CBD olie bovendien meerdere malen per dag nemen, zodat je de dosering volledig naar wens kunt aanpassen. Zo nemen sommige mensen elke 6 uur tussen de 5 en 10 hijsjes, zodat zij gedurende de komende 6 uur de effecten van de CBD olie opmerken. Na 6 uur verdampen zij opnieuw CBD olie. Vaak nemen zij ook nog een half uur tot een uur voor het slapengaan een aantal hijsjes, zodat de CBD olie potentieel kan helpen om eerder in slaap te vallen.

  • Met speciale druppels – bij de meeste drogisterijen kun je speciale CBD olie-druppels aanschaffen. Deze druppels kun je door middel van het bijgeleverde pipet in jouw mond laten vallen. De druppels zijn in verschillende sterktes verkrijgbaar. Afhankelijk van de sterkte, kun je meerdere druppels in jouw mond doen. De meeste gebruiksaanwijzingen die bij de oliedruppels worden geleverd geven aan dat je de druppels onder de tong moet laten vallen. Vervolgens doe jij jouw mond dicht en laat je de vloeistof door jouw mond gaan. Na 60 tot 90 seconden slik je de druppels door, eventueel met een beetje water. Je zult de effecten van de oliedruppels na ongeveer een uur opmerken. Het kost tijd om de olie via de maag op te nemen en de werkzame stoffen in de olie door het lichaam te transporteren.
  • Door middel van capsules – er zijn ook speciale capsules die je kunt doorslikken. Daar neem je er bijvoorbeeld 1-2 per dag van, eventueel over de dag verdeeld, om de dosering zo goed mogelijk te verspreiden. Je beslist zelf hoeveel milligram van de werkzame stof jij binnenkrijgt, want de capsules bevatten verschillende hoeveelheden CBD. De capsules met CBD olie kunnen gewoon met een glas water worden ingenomen. Let er wel op dat de opname van de werkzame stof wat langer duurt bij capsules. De buitenste laag van de capsule moet eerst worden afgebroken. De olie loopt dan uit de capsule en kan door de maag worden opgenomen. Vervolgens wordt de stof door het lichaam getransporteerd. De capsules zijn de langzaamste manier om de stof op te nemen, waardoor de effecten van het middel ook wat langer uitblijven. Neem de capsules eventueel op een lege maag in, maar zorg wel dat je na het innemen snel een maaltijd nuttigt.

Is CBD olie legaal?

In Nederland is er nog veel verwarring over het feit of CBD olie wel legaal is. Tenslotte is cannabis, en dan specifiek THC, niet echt legaal in Nederland. Deze staat in de opiumwet opgenomen, omdat het de mentale gesteldheid van de mens beïnvloedt. Je wordt er high of stoned van. Maar bij CBD word je niet high of stoned, het gaat om andere reacties die in de hersenen en in het lichaam plaatsvinden. Het heeft weinig met drugs te maken. CBD olie is daarom gewoon legaal in Nederland en is op verschillende plekken verkrijgbaar.

Let er wel op dat CBD olie waar THC in zit niet legaal is. In principe is ieder middel waar THC in zit in Nederland illegaal. Echter is het wel mogelijk om via de huisarts een recept te krijgen om speciale medische wiet bij de apotheek te halen. Dit betreft cannabis met een hoog CBD-gehalte en een relatief laag THC-gehalte. Er is dus een kleine kans dat je hier stoned of high van wordt. Je wordt er in ieder geval niet zo stoned of high van als van de wiet die je bij de gemiddelde coffeeshop in Nederland kunt halen. Het gaat hier dus specifiek om medische cannabis.

Word je high of stoned van CBD olie?

Nee, zoals meerdere keren in dit artikel is aangegeven, kun je niet stoned worden van CBD olie die je in Nederland kunt kopen. Let er wel op dat er ook CBD olie verkrijgbaar is waar wel THC in is verwerkt. Echter kun je dit vaak niet via de legale kanalen aanschaffen, maar wordt dit bij een privépersoon aangeschaft. Dit is volgens de Nederlandse wet illegaal. De verkoop van THC mag alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd, waarbij een ongereguleerde partij niet zomaar producten waar de werkzame stof THC in is verwerkt mag verkopen. Koop daarom ook niet zomaar CBD olie van een privépersoon. De kans bestaat dat het aantal milligram CBD dat in de olie zit niet correct is waardoor het lastig wordt om dit goed te doseren.

Bovendien loop je ook de kans dat er daadwerkelijk THC in de CBD olie is verwerkt wanneer jij dit bij een privépersoon koopt. Dit kan erg vervelend zijn. Als je CBD olie in het dagelijks leven wilt inzetten dan wil je absoluut voorkomen dat je er een stoned of high gevoel aan overhoudt. De markt van CBD olie is in Nederland helaas nog niet goed gereguleerd. Dit kan ertoe leiden dat het aantal milligram dat officiële producenten op de producten zetten niet correct is. Tenslotte is er nog geen partij die hier officiële controles voor doet. Daarom is het vaak lastig om in te schatten of je inderdaad het aantal milligram CBD inneemt dat jij wilt om jouw ziekte, aandoening of pijn zo goed mogelijk te behandelen.

Zie je CBD olie op een dopingtest?

Dit hangt af van de kwaliteit van de CBD olie die jij aanschaft. Zoals eerder beschreven, kunnen er problemen ontstaan wanneer jij CBD olie via een privépersoon koopt. Daar kan zomaar THC in zijn verwerkt. En die THC zal vervolgens dus ook op jouw dopingtest terugkomen. Het duurt gemiddeld 30 dagen voordat THC het lichaam verlaat.

Wanneer jij een speeksel-, urine- of bloedonderzoek laat uitvoeren dan zal er dus nog 30 dagen lang een kans bestaan dat dit op de uitslag van de test komt te staan. Indien je CBD olie koopt, kun je daarom het beste voor een officiële producent gaan. Ondanks dat er geen garantie is dat daar geen THC in zit, is de kans wel aanzienlijk kleiner. Wil je 100% zeker zijn dat er geen THC in zit? Dan kun je het beste via een recept van jouw huisarts bij de apotheek CBD olie halen. Daarbij is de kans klein dat er, indien je om 100% CBD olie vraagt, THC in de olie is verwerkt.

Waar kun je CBD olie kopen?

In Nederland zijn er steeds meer plekken waar je CBD olie kunt aanschaffen. In het verleden kocht je dit vooral via een privépersoon die de olie zelf maakte. Daarbij kon je voor medische marihuana en CBD olie ook altijd terecht bij de apotheek. De laatste jaren zien we echter een gigantische groei in het aantal plekken waar je CBD olie kunt aanschaffen. Zo verkopen de meeste grote drogisterijen CBD olie in bijvoorbeeld capsules of in de vorm van druppels.

Je kunt de CBD olie ook bij de meeste coffeeshops aanschaffen. Smartshops hebben de CBD olie ook vaak in hun assortiment; hier zijn ook de elektrische verdampers en de speciale olie voor deze verdampers beschikbaar. Op het internet zijn er ook steeds meer partijen die CBD olie verkopen. Lees je altijd goed in voordat je CBD olie koopt, want vooral de kwaliteit van de olie is een belangrijke factor. Bovendien wil je ook voorkomen dat er THC in de olie zit, omdat dit juist alleen maar moeilijkheden met zich mee kan brengen.

Bronnen

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5922297/

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478794/

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30328956/

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2823358/

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19896326

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16983116

7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566064

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470879/

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101100/

10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16698671

11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4444130/

12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25667194

13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24525548

14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26724101

15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569602/

Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant