Tamara Luijer

Tamara Luijer is orthopedagoog en afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Tamara is erg betrokken bij het onderwerp hoogbegaafdheid en weet uit persoonlijke ervaring dat leerkrachten in het regulier onderwijs niet altijd goed weten hoe zij met hoogbegaafde kinderen om moeten gaan. Daarom heeft zij besloten een onderzoek te doen naar hoogbegaafdheid bij kinderen op de basisschool en (eventuele) sociaal-emotionele problematiek die zij ervaren.

Hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele problematiek

De meerderheid van hoogbegaafde kinderen laat gemiddeld niet meer sociaal-emotionele problemen zien dan kinderen zonder hoogbegaafdheid. Zij zijn vrolijk, worden leuk gevonden door leeftijdgenoten,...

Vragenlijst voor onderzoek naar hoogbegaafdheid

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Tamara en ik doe momenteel mijn master orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast werk ik op...

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!