Wat is de gemiddelde leeftijd in Nederland?

Gemiddelde leeftijd van de mens

Volgens de statistieken van het CBS is de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders in 2017 41,6 jaar. De peildatum is 1 januari van dat jaar. Met de gemiddelde leeftijd wordt het gemiddelde van alle leeftijden van alle inwoners van Nederland bedoeld. Mannen en vrouwen, van baby’s tot hoogbejaarden, iedereen telt mee. Alle leeftijden worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal inwoners.

De gemiddelde leeftijd neemt toe

Het is duidelijk dat de gemiddelde leeftijd de laatste jaren is toegenomen en nog steeds blijft stijgen. In 1950 was de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders nog maar 30,8 jaar. In 1980 lag het gemiddelde op 34,4 en in 2000 op 38,2 jaar. De gemiddelde inwoner is tegenwoordig dus een stuk ouder.

Dat is te verklaren door het feit dat we steeds ouder worden. Het komt vaker voor dat mensen hoge leeftijden bereiken en die halen het gemiddelde natuurlijk omhoog. Wat ook een rol speelt is de vergrijzing van de samenleving. Er zijn in verhouding meer ouderen dan jongeren in Nederland. Dat komt doordat de babyboom-generatie, toch een behoorlijk grote groep, nu bij de ouderen hoort en daarnaast worden er minder kinderen geboren dan decennia geleden.

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse man

Naast de algemene gemiddelde leeftijd wordt er ook een gemiddelde leeftijd voor de man berekend. Volgens de gegevens van het CBS is een Nederlandse man in 2017 gemiddeld 40,7 jaar oud. In 1950 was dat nog 30,3 jaar en in 2000 37 jaar. De gemiddelde leeftijd van de man stijgt dus ook, maar ligt lager dan het algemene gemiddelde. Dat komt doordat vrouwen gemiddeld een paar jaar ouder worden dan mannen. De groep (hoog)bejaarde vrouwen is dus groter en dat laat het gemiddelde stijgen.

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse vrouw

Een Nederlandse vrouw was in 2017 gemiddeld 42,5 jaar oud, volgens de gegevens van het CBS. Ook dit gemiddeld steeg de afgelopen jaren. In 1950 was de Nederlandse vrouw gemiddeld nog maar 31,3 jaar en in 2000 39,4. De doorsnee leeftijd van vrouwen ligt hoger dan die van de man, er zijn meer oudere vrouwen. De gemiddelde levensverwachting van een vrouw ligt een paar jaar hoger dan die van een man.

Prognose

Het stijgen van de gemiddelde leeftijd betekent niet alleen dat we steeds ouder worden, maar zegt ook iets over de samenstelling van de bevolking van ons land. Er zijn meer ouderen dan jongeren.

Naar verwachting zal de gemiddelde leeftijd in de toekomst blijven stijgen. Ouderen blijven langer leven. De leeftijden worden hoger en de groep ouderen wordt groter. Dit zorgt voor een hoger gemiddelde. Bovendien worden er in verhouding veel minder kinderen geboren. Veel gezinnen hebben tegenwoordig nog maar één of twee kinderen, vroeger waren er veel gezinnen met wel vijf of meer kinderen. De groep (zeer) jonge kinderen was toen veel groter, zij halen het gemiddelde juist omlaag.

De gemiddelde leeftijd in andere landen

In veel andere landen in West-Europa en Amerika is een vergelijkbare ontwikkeling gaande. Door de toegenomen welvaart worden mensen ouder. De groep ouderen wordt groter en het gemiddelde stijgt. Ook worden er in deze landen vaak minder kinderen geboren.
In landen waar de levensomstandigheden slechter zijn, is de levensverwachting niet zo hoog. Er worden bovendien veel meer kinderen geboren. De gemiddelde leeftijd ligt in die landen juist beduidend lager. In sommige landen in Afrika of Zuid-Oost Azië bijvoorbeeld zijn de inwoners gemiddeld slechts 16 jaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here