ADHD & ADD Bupropion

Bupropion

Bupropion is een medicijn dat actief ingezet wordt om symptomen van depressies tegen te gaan. Daarnaast wordt het medicijn ook voorgeschreven om te stoppen met roken en wordt het soms ingezet om de symptomen van ADHD te onderdrukken. Bupropion helpt om de opname van noradrenaline en dopamine te remmen. Je merkt een betere balans op emotioneel gebied, waarbij je dus geen last hebt van pieken en dalen.

De combinatie van bijvoorbeeld ADHD en depressie, of ook rookverslaving en ADHD, komen bij sommige mensen voor. Het middel kan helpen om de symptomen van beiden te verlichten, zodat men aanzienlijk minder last van heeft. Dit helpt om gedurende de dag beter te functioneren, waarbij men meer tijd en energie heeft om actief te werken naar een goed herstel. Bupropion kan op zowel korte als lange termijn helpen om beter te functioneren.

De werkzame stof in Bupropion

De stof Bupropion komt voor in de medicijnen Wellbutrin en Zyban. De opname van de stof verloopt via de maag. Hier komt het in het bloed terecht, waarna het actief in de hersenen een belangrijke rol begint te spelen. De werkzame stof heeft onder andere invloed op de hoeveelheid noradrenaline en dopamine die in de hersenen wordt vrijgegeven. Doordat het brein van mensen met een depressie, ADHD of rookverslaving moeite heeft om deze verschillende hormonen te reguleren, helpt de onderdrukte aanmaak en opname hiervan om de emoties onder controle te krijgen.

Bupropion gebruiken 

Het gebruik van Bupropion bij ADHD kan een optie zijn. Huisartsen kunnen deze stof voorschrijven wanneer er bijvoorbeeld sprake is van alleen ADHD, een depressie of een rookverslaving. Het middel kan ook worden voorgeschreven wanneer er sprake is van comorbiditeit. Dit houdt in dat er sprake is van twee of meer stoornissen.

Als jij ADHD hebt en tegelijkertijd wilt stoppen met roken, dan zouden beiden mogelijk behandeld kunnen worden met dit medicijn. Ditzelfde geldt voor ADHD en een depressie, of depressie en een rookverslaving. Uiteindelijk draait het bij al deze stoornissen om een missende balans tussen verschillende stoffen die in ons brein invloed hebben op onze emoties en stemmingen. Je merkt bij ADHD dat de stemmingen wisselen, maar ook dat je veel last hebt van impulsiviteit en een verminderd concentratievermogen. Al deze symptomen zijn gedeeltelijk te onderdrukken door het gebruik van Bupropion.

In Nederland wordt medicatie met deze stof alleen voorgeschreven door huisartsen. Je dient dus een recept te hebben om dit middel aan te schaffen. Vervolgens kun je dit via de apotheek regelen en ontvang je voldoende medicatie om eerst te testen in hoeverre dit middel invloed heeft op jouw stemmingen.

Werking bij rookverslaving

Veel rokers zijn verslaafd en kunnen vaak niet zomaar stoppen. De hersenen zijn naarstig op zoek naar de dopamine en nicotine die sigaretten leveren. Het merendeel van de rokers geeft aan minimaal één keer geprobeerd te hebben om te stoppen met roken, maar geen succes te hebben gehad. Huisartsen kunnen dit middel voorschrijven wanneer iemand wilt stoppen met roken, maar als dat niet lukt. Doordat het de stoffen in het brein balanceert, is er minder drang naar het gebruik van middelen die deze stoffen ook vrij laten komen.

Werking bij depressie

Bij een depressie zijn de stoffen die voor geluk zorgen in onze hersenen niet in balans. Je wilt daarom meer balans hierin brengen. Mensen die met een depressie te maken hebben voelen zich vaak somber en ongelukkig, terwijl er ook momenten zijn waarop zij zich juist wel gelukkig voelen. Het gebruik van de stof bupropion kan de stoffen in de hersenen helpen om op een gelijk niveau vrij te komen. Daardoor kunnen gebruikers van deze medicatie minder te maken krijgen met een emotionele achtbaan. Dit zal gedurende de dag helpen om beter te presteren.

Werking bij ADHD (bij volwassenen)

Bij Bupropion wordt de heropname van noradrenaline en dopamine geremd. Dit helpt om symptomen van ADHD te verlagen, omdat je daarmee een sterkere balans merkt. Toch zien we bij Bupropion dat het niet zo effectief is als middelen die juist specifiek voor ADHD worden voorgeschreven. Het bevordert de cognitieve problemen van ADHD wel, maar niet op hetzelfde niveau als andere ADHD medicatie.

Bupropion gebruiken

In Nederland zijn er verschillende medicijnen verkrijgbaar die Bupropion bevatten. Het gebruik hiervan zal altijd in samenspraak met een huisarts gaan. De huisarts dient een inschatting te maken of Bupropion inderdaad kan helpen bij de stoornissen die jij op dit moment ervaart. Het middel kan niet zomaar met andere medicatie worden gebruikt en je dient ook extra voorzichtig te zijn wanneer jij het middel tijdens het autorijden of tijdens avonden met alcohol combineert.

Tabletten met verlengde afgifte

Alle medicatie met Bupropion wordt door middel van tabletten met verlengde afgifte gebruikt. Dit houdt in dat het tablet gedurende de dag door het lichaam wordt opgenomen. De verlengde afgifte geeft het middel een langere werking, waarbij je niet in één keer een piek van de stof ervaart. Onder de naam Bupropion is de stof als tablet van 150 mg verkrijgbaar. Bij WellButrin heb je de keuze uit 150 of 300 mg. Zyban bevat 150 mg Bupropion.

Hoe moet je Bupropion gebruiken?

Je gebruikt de tabletten met verlengde afgifte iedere ochtend. Andere medicatie voor ADHD kan vaak in het weekend worden overgeslagen, maar bij Bupropion is dit niet het geval. De primaire reden is het feit dat je dit middel ook voor een depressie of rookverslaving inzet. Houd hier dus rekening mee wanneer je dit middel als alternatief voor andere ADHD medicatie wilt inzetten.

Het tablet dient elke dag eenmalig genomen te worden. Volg hierbij goed de instructies van de huisarts op of de instructies die in de bijgeleverde bijsluiter staan voorgeschreven. Blijf voorlopig deze dosis aanhouden, tenzij het samen met de huisarts duidelijk wordt dat je wellicht beter kunt verdelen of juist meer kunt nemen. Als je het middel later op de dag gebruikt, kan het invloed hebben op hoe goed jij slaapt. De dosis die jij dagelijks dient te nemen verschilt op basis van waar jij het middel voor neemt: om te stoppen met roken, jouw depressieve klachten te verminderen of om de symptomen van ADHD te onderdrukken.

Hoe lang Bupropion gebruiken?

Dit is afhankelijk van hoe snel het invloed heeft op jouw rookverslaving of depressie. Beide stoornissen zijn niet snel op te lossen, maar het gebruik van Bupropion kan al na enkele maanden helpen om van deze stoornissen af te komen. Uiteindelijk zul je nog zes maanden langer door moeten gaan met het nemen van de medicatie. Dit is om te voorkomen dat de verslaving of depressie terugkomt. Let er ook goed op dat je na deze 6 maanden alsnog op zoek moet naar een goed alternatief dat helpt bij ADHD. Tenslotte is Bupropion geen geneesmiddel en zul je de symptomen van deze stoornis zodra je stopt weer ervaren.

Beperkingen bij Bupropion: autorijden en alcohol drinken

Autorijden en alcohol drinken zijn voor de meeste mensen beiden over het algemeen niet toegestaan wanneer jij Bupropion gebruikt. Overleg dit altijd met de huisarts. Vooral gedurende de eerste weken is dit af te raden. Je kunt bijwerkingen zoals duizeligheid en slapeloosheid ervaren. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken tijdens het autorijden. Alcohol kan bijwerkingen van Bupropion versterken, waardoor het inschattingsvermogen afneemt.

Bupropion en andere medicijnen

Je dient Bupropion niet zomaar te combineren met andere medicijnen zonder dit met jouw huisarts te overleggen. De combinatie van verschillende medicijnen kan tot complicaties leiden. Overleg daarom altijd met jouw huisarts welke potentiële risico’s jij loopt door Bupropion te gebruiken. Jouw huisarts heeft een dossier waarin alle andere medicijnen die jij neemt, inclusief naam en bijwerkingen, in staan. Geef tijdens dit gesprek ook altijd aan of jij eventuele supplementen neemt, bijvoorbeeld om te sporten of beter te focussen. Bepaalde supplementen kunnen niet in combinatie met Bupropion genomen worden. Wees hier dus altijd eerlijk over.

Bupropion gebruiken als je zwanger bent

In de bijsluiter van de medicijnen waar Bupropion in zit wordt aangegeven dat je Bupropion beter niet kunt gebruiken als jij zwanger bent. Dit geldt ook als je zwanger wilt worden of het vermoeden hebt dat jij zwanger bent. Overleg dit altijd met de huisarts, want in enkele gevallen kan het wel veilig zijn om door te gaan met deze medicatie (dit komt echter weinig voor).

Bupropion gebruiken als je borstvoeding geeft

Bupropion kan via de moedermelk doorgegeven worden aan de baby. Dit kan een negatieve invloed hebben de gezondheid van de baby. Overleg dit daarom altijd eerst met jouw huisarts, zodat er met zekerheid gesteld kan worden dat het veilig is om deze medicatie te gebruiken. Je kunt, indien alternatieve medicatie geen effect heeft op jouw stoornissen, ook altijd kiezen om geen borstvoeding te geven. Ook dit dien jij met jouw huisarts te bespreken.

De mogelijke bijwerkingen van Bupropion

Veel medicatie die ingezet wordt bij depressies, ADHD en een rookverslaving hebben bijwerkingen. Dit geldt ook voor Bupropion. Hieronder vind je de verschillende bijwerkingen die je bij het nemen van dit middel zou kunnen ervaren [1].

Bijwerkingen die soms voorkomen

De volgende bijwerkingen van Bupropion zijn gemiddeld gezien bij ongeveer 10% van de gebruikers aanwezig:

Slapeloosheid – het gebruik van Bupropion kan ertoe leiden dat je gedurende de avond moeite hebt om in slaap te vallen. Daarbij kun je merken dat je ‘s nachts vaker wakker wordt. Langdurig gebruik van het middel kan het slaappatroon flink verstoren. Houd deze bijwerking goed in de gaten, omdat het ook gezondheidsproblemen kan opleveren wanneer jij onvoldoende slaapt.

Hoofdpijn – Je kunt gedurende de dag merken dat je vaker last hebt van hoofdpijn. Ondanks dat de hoofdpijn redelijk mild kan zijn, zal het als zeer storend worden ervaren. Dit is te vergelijken met een lichte migraine. Deze bijwerking kan op zowel korte als lange termijn tot irritatie leiden.

Duizeligheid – Dit maakt autorijden erg gevaarlijk. Stop daar dan ook onmiddellijk mee wanneer jij deze bijwerking ervaart en overleg met jouw huisarts wat jij in deze situatie het beste kunt doen. Deelnemen aan het verkeer is door deze bijwerking ten zeerste af te raden.

Depressie – Indien jij Bupropion gebruikt bij ADHD en een rookverslaving, kun je merken dat je langzaam ook depressieve klachten ervaart. Ondanks dat Bupropion bij mensen met een depressie helpt om symptomen te verkleinen, kan het bij mensen die geen depressieve klachten hebben juist zorgen voor klachten. Geef deze klachten direct aan bij jouw huisarts.

Opgewonden voelen – Je kunt je tijdens het gebruik van Bupropion extra opgewonden voelen. Dit kan zowel op een oppervlakkig gebied, waarbij je obsessief bezig bent met bepaalde taken. Op seksueel gebied komt deze opwinding ook extra voor.

Angstig of onrustig gevoel – Het gebruik van dit middel kan tot een angstig of onrustig gevoel leiden. Dit heeft ook invloed op jouw slaappatroon. Bij angststoornissen of onrust kun je het beste kijken wat je kunt doen om dit gevoel weg te nemen. Neem daarom vaker momenten om echt tot rust te komen en begin bijvoorbeeld met meditatie. Voel je deze bijwerking nog steeds op de lange termijn? Overleg dan met jouw huisarts wat een goed alternatief voor dit middel zal zijn.

Jeuk – Je kunt op diverse plekken op jouw lichaam jeuk ervaren. Dit hoeft niet direct een huiduitslag te zijn. De jeuk lijkt uit het niets te komen en krabben werkt vaak ook niet. Langdurig gebruik van Bupropion kan deze bijwerking verergeren.

Bijwerkingen die zelden voorkomen

De volgende bijwerkingen van Bupropion zijn gemiddeld gezien bij ongeveer 1% van de gebruikers aanwezig:

De bloeddruk neemt toe – een toenemende bloeddruk kan ernstige vormen aannemen. Door het gebruik van deze medicatie kan de bloeddruk naar gevaarlijke hoogtes oplopen. In deze situaties zul je dan ook minder gezond zijn. Neem direct contact op met jouw huisarts zodat er naar een alternatief medicijn kan worden gezocht.

Je hebt pijn op de borst – druk of pijn op de borst kan erg vervelend zijn. Het kan voelen alsof jij een hartaanval krijgt. Je hebt het liefst dat dit moment zo snel mogelijk overgaat. Het gebruik van deze medicatie kan regelmatig voor pijn op de borst zorgen. Tijdens zulke situaties dien je direct contact op te nemen met de huisarts.

Je hebt last van verwardheid – je weet bijvoorbeeld even niet meer waar je bent, waar je iets hebt neergelegd of wat je ging doen. Deze momenten van verwardheid zijn niet gezond maar komen helaas bij een deel van de mensen voor. Neem deze momenten goed waar, zodat je zo spoedig mogelijk contact op kunt nemen met de huisarts.

Verliezen van gewicht – je zult merken dat je naarmate je het middel langer neemt steeds meer gewicht verliest. Houd jouw gewicht daarom vooral in de eerste maanden goed in de gaten. Dit is een bijwerking die je niet direct zult opmerken, maar als je deze medicatie voor langere tijd neemt dan wordt deze bijwerking steeds duidelijker.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen

De volgende bijwerkingen van Bupropion zijn gemiddeld gezien bij ongeveer 0,1% van de gebruikers aanwezig:

Spiertrekkingen – het gebruik van Bupropion kan ervoor zorgen dat de spieren niet langer goed functioneren. Spiertrekkingen zijn vervelend omdat deze gedurende de hele dag voorkomen. Je raakt hierdoor afgeleid, maar het is bovenal erg ongezond om deze bijwerking te hebben. Geef dit aan bij de huisarts, omdat je deze bijwerking zo veel mogelijk wilt voorkomen.

Het geheugen verslechtert – naarmate je het middel voor langere tijd neemt, kun je merken dat het geheugen steeds minder goed functioneert. Dit kan flinke problemen opleveren, vooral wanneer jij het middel neemt om jouw prestaties te verbeteren. Het verslechteren van het geheugen hoeft op de korte termijn niet altijd merkbaar te zijn, maar gedurende de eerste paar maanden zul je wel steeds meer merken dat er iets niet helemaal kloppend is.

Last van krampen – dit komt vooral tijdens het sporten vaker voor, maar kan ook gedurende de dag zomaar opkomen. Krampen in de vingers en benen zijn het meest voorkomend. Dit geeft aan dat het middel een slechte werking op het lichaam heeft. In de meeste gevallen zul je bij deze bijwerking snel een alternatief voor Bupropion moeten zoeken.

Irritatie – je kunt gedurende de dag erg geïrriteerd zijn. Dit heeft onder andere tot gevolg dat jij een erg kort lontje hebt. Situaties die niet helemaal naar wens verlopen kunnen plotseling tot een zware reactie van jouw kant leiden. Ondanks dat deze bijwerking niet direct grote problemen voor jezelf oplevert, kan het op termijn de relaties die jij met anderen hebt schaden. Let hier dus goed op en houd vooral de relaties die jij met de mensen om jou heen hebt goed in de gaten.

Vijandigheid – bij het nemen van deze medicatie kun jij heel anders reageren naar de mensen om jou heen. Zowel vrienden, familie als collega’s kunnen de wind van voren krijgen wanneer iets niet helemaal naar jouw wensen verloopt. De vijandigheid kan voor hen erg irrationeel lijken, terwijl jij het gevoel hebt dat jij deze reactie kunt rechtvaardigen. Net als de verhoogde irritatie, kan vijandigheid zorgen voor grote problemen in jouw relaties met anderen.

Nachtmerries – jouw dromen kunnen bij het actief nemen van deze medicatie veel donkerder overkomen. Het lijkt erop als jouw ergste fantasieën werkelijkheid worden. Soms word je gedurende de nacht met een zware hartslag en al zwetend wakker. Dit kan ook een flinke impact op jouw slaappatroon hebben, waarbij je gedurende de dag minder goed presteert. Indien de nachtmerries te veel worden, kun je bij jouw huisarts vragen om een alternatief voor dit middel.

Last van hallucinaties – tijdens het nemen van dit medicijn kun je plotseling dingen gaan zien die er niet zijn, of stemmen horen die anderen niet horen. Dit kan angstige situaties met zich meebrengen. In de meeste gevallen kiezen mensen die door Bupropion last hebben van hallucinaties om samen met hun huisarts te kijken of er alternatieve medicatie beschikbaar is om de symptomen van de stoornissen zo veel mogelijk te verlichten. Zij stoppen dan met het nemen met Bupropion.

Stoppen met Bupropion

Zomaar stoppen met Bupropion is vaak niet een optie. Je dient voorzichtig te zijn met dit middel, omdat het lichaam langzaamaan afhankelijk wordt. Daarbij wil je ook niet in één keer een zware terugval krijgen waarbij de symptomen van een depressie zeer snel terugkomen. Het is afhankelijk van de symptomen waarvoor jij dit middel inzet of je zomaar kunt stoppen met Bupropion.

Stoppen met roken

Als je het middel gebruikt om te helpen bij het stoppen met roken dan dien je in de meeste gevallen eerst rustig af te bouwen. Dit is vooral belangrijk wanneer jij het middel al enkele weken neemt. Indien je het middel al langere tijd neemt, bijvoorbeeld zes maanden, dan mag je hier absoluut niet zomaar in één keer mee stoppen. Overleg goed met de huisarts wat de beste manier is om te stoppen met dit middel. Patiënten die het middel al enkele maanden innemen zijn bijvoorbeeld het meest gebaat bij afbouwen.

Depressie

Neem je Bupropion omdat jij last hebt van een depressie? Dan zul je altijd moeten afbouwen. Plotseling stoppen kan ertoe leiden dat alle symptomen van een depressie uit het niets weer opkomen. Waar een depressie normaal gesproken geleidelijk ontstaat, kan een plotselinge ommezwaai naar donkere gedachten een zware impact op jouw dagelijks leven hebben. Dit wil je vanzelfsprekend zo veel mogelijk voorkomen. Ga daarom in gesprek met de huisarts en kijk samen wat jouw opties zijn om op redelijke termijn te stoppen met dit middel. Hierna kun je gaan kijken naar alternatieve medicatie of andere behandelingen die jou kunnen helpen om met jouw depressie om te gaan. Je bouwt in de meeste gevallen eerst de inname van Bupropion af voordat je met een ander middel of andere behandeling aan de slag gaat.

ADHD

Als je plotseling stopt met Bupropion dan kun je te maken krijgen met ontwenningsverschijnselen. En dat kan een flinke impact hebben op de resultaten die jij op school of op het werk boekt. Het is daarom af te raden om uit het niets te stoppen met dit middel. Jouw huisarts zal aanraden om eerst langzaam af te bouwen, waarbij je geleidelijk de dagelijkse dosering laat afnemen. Vaak ben je nog wel enkele weken of maanden bezig om naar een normaal niveau af te bouwen, zodat je helemaal kunt stoppen met het nemen van deze medicatie.

Bupropion kopen

Medicatie waar Bupropion in is verwerkt is in Nederland alleen verkrijgbaar wanneer jij een recept hebt. Je kunt dit dus niet zomaar ergens kopen. Zodra jouw huisarts een recept heeft voorgeschreven, kun je het middel via de apotheek verkrijgen. Je vindt het middel onder de namen WellButrin en Zyban bij de lokale apotheek.

Alternatieven Bupropion?

Er zijn verschillende alternatieven voor medicatie waar Bupropion in is verwerkt. Je kunt onder andere kiezen voor medicatie zoals Ritalin, Concerta en Medikinet als je ADHD hebt. Maar ook alternatieve behandelingen met supplementen en bijvoorbeeld meditatie kunnen helpen om symptomen van onder andere ADHD te beperken.

Bij roken kun je ook kiezen voor andere behandelmethodes, zoals nicotinepleisters of -kauwgom. Depressies zijn op natuurlijke wijze te behandelen, maar ook door andere medicatie die venlafaxine of citalopram bevatten. Begin nooit zomaar met een alternatieve behandeling zonder eerst jouw huisarts te raadplegen. Dit is vooral belangrijk wanneer jij Bupropion neemt om symptomen van een depressie tegen te gaan of om te stoppen met roken.

Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant