Wat is intelligentie?

  0
  508
  Alle vragenCategorie: MeditatieWat is intelligentie?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Wanneer men spreekt over intelligentie, waarover praat men dan. Wat is intelligentie?
  2 Antwoorden
  David answered 2 jaar ago

  Intelligentie is op veel verschillende manieren gedefinieerd. Sommige mensen definiëren het als het vermogen om nieuwe dingen te leren en te begrijpen. Anderen definiëren het als het vermogen om abstract of logisch te denken. Weer anderen zeggen dat intelligentie het vermogen is om problemen op te lossen.

  Er is niet één juist antwoord op deze vraag, omdat intelligentie op veel verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. De meeste mensen zullen het er echter waarschijnlijk over eens zijn dat intelligentie een of andere combinatie van de hierboven genoemde vermogens inhoudt.

  Max answered 2 jaar ago

  Intelligentie is op vele manieren gedefinieerd, maar wordt vooral gezien als het vermogen om abstract te denken, complexe ideeën te begrijpen en van ervaringen te leren. Het kan ook worden omschreven als het vermogen om kennis en vaardigheden te verwerven en toe te passen. Dankzij deze vermogens kunnen mensen problemen oplossen, nieuwe producten of diensten creëren en zich aanpassen aan hun omgeving.

  Er zijn verschillende soorten intelligentie, maar één opvatting ziet het als een reeks cognitieve vermogens die mensen in staat stellen informatie effectief te verwerken en adequaat te reageren in verschillende situaties.