Is opvoeding erfelijk?

  0
  449
  Alle vragenCategorie: TraumaIs opvoeding erfelijk?
  gast Staf asked 1 jaar ago
  Opvoeden is het begeleiden en ondersteunen van je kind, totdat hij/ zij zelfstandig is. Vaak komt het ook voor dat mensen hun kinderen op dezelfde manier opvoeden als hun eigen opvoeding.     Is opvoeding erfelijk?
  4 Antwoorden
  Adam answered 1 jaar ago

  Uit veel onderzoek blijkt dat intelligentie (en dus ook onderwijs) ten minste gedeeltelijk erfelijk is. De erfelijkheid van intelligentie wordt geschat op 0,4 tot 0,8, wat betekent dat 40-80% van de variatie in intelligentie tussen individuen te wijten is aan genetische factoren. Dit betekent niet dat onderwijs uitsluitend wordt bepaald door je genen - het betekent alleen dat genetische factoren een belangrijke rol spelen bij het bepalen van hoe slim je bent. Milieu en ervaring spelen ook een rol in de cognitieve ontwikkeling, dus het is niet zo dat je genen je lot volledig bepalen. Maar het bewijs suggereert wel dat er een belangrijke erfelijke component is voor intelligentie.

  Milan answered 1 jaar ago

  Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag omdat onderwijs een complexe sociale constructie is waarbij vele factoren een rol spelen, zowel genetische als omgevingsfactoren. Uit onderzoek blijkt echter dat er een sterke genetische component in het opleidingsniveau zit. Dit betekent dat mensen met slimmere ouders gemiddeld meer kans hebben om zelf een hoger opleidingsniveau te hebben.

  Deze bevinding betekent niet dat onderwijsprestaties volledig worden bepaald door de genetica - de omgeving is nog steeds erg belangrijk - maar het suggereert wel dat een deel van ons succes op school te danken is aan onze genen. Dit betekent dat als je ouders de middelbare school niet hebben afgemaakt of niet naar de universiteit zijn gegaan, je al in het nadeel bent voordat je begint. Dit betekent echter ook dat als je ouders hoog opgeleid zijn, je..

  Olivier answered 1 jaar ago

  Het is ingewikkeld. Er is een sterke correlatie tussen het opleidingsniveau van de ouders en het opleidingsniveau van hun kinderen, maar de correlatie is niet 100%.

  Er zijn veel factoren die bijdragen tot het succes van een kind op school, waaronder de sociaal-economische status van het gezin, de mate van betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kinderen en de kwaliteit van de scholen waar het kind naartoe gaat. Het zou dus onjuist zijn om te zeggen dat onderwijs volledig erfelijk is. Het lijdt echter geen twijfel dat de opvoeding van de ouders een rol speelt om kinderen te helpen slagen op school.

  Shannon answered 1 jaar ago

  Er is geen duidelijke consensus over de vraag of onderwijs al dan niet erfelijk is. Uit een in 2009 in Science gepubliceerde studie blijkt dat er een aanzienlijke erfelijke component is voor het opleidingsniveau, terwijl andere studies hebben aangetoond dat de omgeving een grotere invloed heeft op de onderwijsprestaties dan de genetica. Het is echter belangrijk op te merken dat in deze studies alleen werd gekeken naar het algemene onderwijsniveau en niet naar de specifieke vaardigheden en kennis die iemand tijdens zijn opleiding heeft verworven. Het is dus nog onduidelijk of genetische factoren al dan niet een rol spelen bij het bepalen van individueel academisch succes.