Depressie Paroxetine

Paroxetine

Paroxetine is een antidepressivum dat in Europa onder de merknaam Seroxat verkocht wordt. Momenteel wordt Paroxetine vaak door artsen voorgeschreven bij depressies, PTSS, angst, paniekstoornissen, OCS, PMDD en bij angststoornissen. In Nederland slikken ongeveer 1,1 miljoen mensen antidepressiva, aldus de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). In dit artikel lees je wat de antidepressivum Paroxetine inhoudt.

Wat is Paroxetine?

Paroxetine is een selectieve serotonineheropname-remmer (SSRI). Serotonine is een neurotransmitter die vrijkomt in de hersenen en daar signalen doorgeeft. Heel algemeen gezegd zorgt Paroxetine ervoor dat serotonine langer actief blijft in de hersenen. Serotonine is betrokken bij veel processen in je lichaam, zoals je geheugen, slaap, stemming, emotie en eetlust. Serotonine regelt in feite of jij je gelukkig en blij voelt of juist depressief en neerslachtig.

Gebruik Paroxetine

Paroxetine wordt voorgeschreven bij verschillende psychische stoornissen. Dit zijn onder andere voorvallen van depressie, paniekstoornissen, posttraumatische stressstoornissen, sociale fobieën, obsessief-compulsieve stoornissen en gegeneraliseerde angststoornissen. De dosering is onder andere afhankelijk van de indicatie (de reden waarom u het middel voorgeschreven krijgt).

Bij een depressie is bijvoorbeeld het advies om te beginnen met 20mg per dag. In overleg met de (huis)arts kan deze dosering geleidelijk verhoogd worden. Het verhogen van een dosering gaat vaak in stappen van 10mg per dag.

Verander nooit zelf de dosering, doe dit alleen in overleg met uw (huis)arts en/of apotheker. Afhankelijk van de indicatie is de maximale dagelijkse dosering 50mg of 60mg. De maximale dosering kunt u altijd terugvinden in de bijsluiter. De maximale dosering voor ouderen ligt lager (maximaal 40mg per dag). Ook bij mensen met leverfunctie- en/of nierfunctiestoornissen ligt de maximale dosering lager.

Overleg daarom altijd goed met uw (huis)arts en apotheker voordat u begint met het gebruik van het middel. Paroxetine kan bijvoorbeeld niet in combinatie met een aantal andere middelen gebruikt worden. Daarnaast dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van het geneesmiddel wanneer u bijvoorbeeld epilepsie of diabetes heeft. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, lees dus altijd goed de bijsluiter voordat u start met innemen. Als u vragen heeft over de bijsluiter of de bijsluiter niet begrijpt kunt u altijd contact opnemen met uw apotheek.

De werking van Paroxetine

Om uit te kunnen leggen hoe Paroxetine werkt, wordt er eerst een korte introductie gegeven over de werkzame stof. Paroxetine is een medicijn dat behoort de groep selectieve serotonine-heropnameremmers (afgekort: SSRI’s). Dit geneesmiddel is sinds 1991 op de markt en is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

Zoals al eerder genoemd, is dit medicijn een selectieve serotonine-heropnameremmer. De stof serotonine is een belangrijke neurotransmitter. Dit stofje speelt een belangrijke rol bij het reguleren van slaap en het hongergevoel. Serotonine heeft ook invloed op onze stemming. Verstoring van de balans van serotonine en andere hersenstoffen kan depressieve gevoelens veroorzaken. Het staat daarom ook wel bekend als het ‘gelukshormoon’.

Het geneesmiddel Paroxetine helpt de hersenen om de hoeveelheid serotonine te regelen. De werkzame stof in dit geneesmiddel heeft een gunstige werking op deze neurotransmitter. Hierdoor worden stemmingen verbeterd en angsten verminderd. Je dient de tabletten oraal in te nemen. Raadpleeg altijd de bijsluiter voor de juiste doseringen.

Naast dat Paroxetine helpt bij het verbeteren van de stemming en vermindering van angsten kent het ook diverse bijwerkingen. Indien deze naar uw mening te erg worden, neem dan direct contact op met uw huisarts of apotheek.

Belangrijk om te weten

Het is belangrijk om te weten dat het gevaarlijk kan zijn om deel te nemen aan het verkeer als je dit geneesmiddel slikt. Autorijden wordt afgeraden als je last hebt van bijwerkingen zoals duizeligheid, verwarring, troebel zicht of slaperigheid. Om dit medicijn goed zijn werk te laten doen, is het verstandig om alcoholgebruik te beperken. Je kunt namelijk erg suf worden van de combinatie van Paroxetine en alcohol. Een aantal andere bijwerkingen zijn seksuele stoornissen en maagdarmklachten. Hoe dit kan is ingewikkeld om uit te leggen, maar het belangrijk om niet te stoppen met het medicijn als je hier last van krijgt. Het duurt namelijk enkele weken voordat je merkt dat het werkt.

Bijwerkingen Paroxetine

In de bijsluiter zijn bijwerkingen altijd onderverdeeld in bijwerkingen die

 • zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers)
 • vaak (minder dan 1 op de 10 gebruikers)
 • soms (minder dan 1 op de 100 gebruikers)
 • zelden (minder dan 1 op de 1000 gebruikers)
 • zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

In de bijsluiter van het geneesmiddel staan alle bekende bijwerkingen vermeld. Lees dus voordat u begint met eerst de bijsluiter om zo voorbereid te zijn m.b.t. bijwerkingen.

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen zijn:

 • Misselijkheid: De kans op misselijkheid is kleiner als u dit middel ’s morgens inneemt met voedsel.
 • Seksuele stoornissen: Het uitblijven van een orgasme en bij mannen abnormale erectie en ejaculatie.

Bijwerkingen die vaak voorkomen zijn:

 • Toename van de cholesterolspiegels in het bloed.
 • Gebrekkige eetlust.
 • Slaperigheid of slapeloosheid
 • Abnormale dromen en nachtmerries.
 • Tremoren (duizelig of trillerig gevoel).
 • Hoofdpijn.
 • Concentratieproblemen.
 • Geagiteerd zijn (een staat van opwinding en gespannenheid).
 • Ongewoon gevoel van zwakte.
 • Wazig zicht.
 • Geeuwen, droge mond
 • Diarree of verstopping
 • Braken (overgeven)
 • Gewichtstoename
 • Zweten.

Bijwerkingen die soms voorkomen zijn:

 • Duizeligheid of zwakte als u plotseling opstaat: Dit wordt veroorzaakt door een
  lagere bloeddruk.
 • Verhoging van de hartslag.
 • Gebrek aan beweging, stijfheid, trillen of abnormale bewegingen in de mond en van de tong.
 • Verwijde pupillen.
 • Huiduitslag en jeuk.
 • Verwardheid.
 • Hallucinaties.
 • urineretentie (niet kunnen urineren) en urine incontinentie (ongecontroleerd urineren).
 • Bloedsuikerspiegel verhogen of verlagen.

Bijwerkingen die zelden voorkomen zijn:

 • Abnormale productie van melk bij mannen en vrouwen.
 • Verlaging van de hartslag.
 • Effecten op de lever die zichtbaar worden via bloedtests van uw leverfunctie.
 • Paniekaanvallen.
 • Manie: Overactief gedrag of gedachten.
 • Depersonalisatie: gevoel van loslating van jezelf.
 • Angstgevoel.
 • Restless Legs Syndrome: een onbedwingbare drang om de benen te bewegen.
 • Pijn in de gewrichten of spieren.
 • Toename van het hormoon prolactine.
 • Afwijkingen van de menstruatie.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen zijn:

 • Huiduitslag.
 • Leverproblemen.
 • Syndroom van inadequate uitscheiding van antidiuretisch hormoon.
 • Vasthouden van vocht of water.
 • Gevoeligheid voor zonlicht.
 • Aanhoudende erectie van de penis die niet wil verdwijnen.
 • Verlaagd aantal bloedplaatjes.

Alle bekende bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter. Is de bijsluiter niet duidelijk voor u of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw apotheek over bijwerkingen Paroxetine. De bijwerkingen van Paroxetine worden vaak na enkele weken minder of verdwijnen zelfs helemaal.

Heeft u last van een bijwerking? Dan kunt u dat melden bij het bijwerkingencentrum Lareb. Ook wanneer u een vermoeden heeft dat u last heeft van een bijwerking die niet in de bijsluiter staat, kunt u dat melden bij uw apotheek. Neem altijd contact op met uw (huis)arts of apotheker wanneer u overweegt te stoppen met het gebruik van Paroxetine. Het is gevaarlijk om abrupt te stoppen met Paroxetine. Abrupt stoppen kan ernstige gevolgen hebben!

Paroxetine en Kinderen, wat is de impact hiervan?

Paroxetine en kinderen: is dat een goede combinatie? Paroxetine wordt over het algemeen niet voorgeschreven aan kinderen en adolescenten onder de 18 jaar. Geneesmiddelen in dezelfde categorie als Paroxetine worden vrijwel nooit gebruikt voor de behandeling van kinderen. Er is namelijk gebleken dat patiënten onder de 18 jaar gevoeliger zijn voor suïcidale gedachten, vijandigheid, woede en agressief gedrag bij het gebruik van dit soort geneesmiddelen. Er is daarnaast nog niet voldoende aangetoond of dit geneesmiddel wel goed werkt bij kinderen. Het is niet duidelijk wat het effect van Paroxetine is op de ontwikkeling en de groei bij kinderen.

Paroxetine gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding

Het is raadzaam om altijd een dokter te raadplegen indien je een kinderwens hebt, zwanger bent of borstvoeding wilt geven. Als je zelf gebruik maakt van dit geneesmiddel is het verstandig om te bespreken of je hiermee door moet gaan bij zwangerschap. Het is mogelijk dat het kind na de geboorte last krijgt van bijwerkingen of ontwenningsverschijnselen. Stoppen kan echter zowel nadelig zijn voor het kind als de moeder, omdat de depressieve klachten dan kunnen terugkomen. Voor mannen geldt dat ze door dit geneesmiddel minder vruchtbaar kunnen zijn.

Ook als je dit medicijn gebruikt en borstvoeding wilt gaan geven, wordt het aangeraden om te overleggen met de arts. Dit geneesmiddel kan namelijk in kleine hoeveelheden terecht komen in de moedermelk en dus ook in het lichaam van de baby. Hierdoor kan het kind last krijgen van bijwerkingen zoals: veel huilen, onrustig zijn, sufheid of diarree. Paroxetine en kinderen is dus geen goede keuze, wanneer een arts of apotheker dit wel voorschrijft.

Merken en kosten van Paroxetine

Er zijn verschillende merken Paroxetine. De vergoeding van het medicijn valt onder de basisverzekering. De voorwaarde is dat het middel ook daadwerkelijk wordt voorgeschreven waarvoor het geregistreerd staat volgens de Geneesmiddelenwet. Voor Paroxetine is dat dus bij de behandeling van volwassenen met ernstige neerslachtigheid (depressiviteit) en/of angststoornissen.

Bij veel verzekeraars valt de farmaceutische zorg onder het eigen risico. Dit betekent dat u eerst de kosten van de geneesmiddelen en van de zorg die wordt geleverd door de apotheek zelf moet betalen, totdat uw eigen risico op is. Dus of uw verzekering Paroxetine dekt ligt aan het type verzekering en verzekeraar.

Kosten

Een doosje Paroxetine kost rond de €8,- (voor 20 tabletten). Gebruikt u Paroxetine voor het eerst of heeft u Paroxetine meer dan een jaar niet gebruikt? Dan betaalt u ongeveer €7,- extra kosten voor de zorg die de apotheek levert. Dit heet het ‘eerste uitgifte gesprek’, maar dit is niet alleen het daadwerkelijke gesprek wat er met u gevoerd wordt aan de balie. De apotheek controleert het recept van de huisarts op juistheid, heeft contact met de zorgverzekeraar over het af te leveren merk, controleert of u Paroxetine wel kan/mag slikken en informeert u over gebruik en bijwerkingen.

Merken

Welk merk voor u wordt vergoed ligt aan uw zorgverzekeraar, dit heet het preferentiebeleid. Zorgverzekeraars mogen ervoor kiezen om maar 1 bepaald merk te vergoeden, omdat ze bijvoorbeeld een contract hebben met de fabrikant. Zorgverzekeraars mogen dit preferente merk gedurende het jaar wijzigen. Het kan zijn dat u telkens een ander merk van Paroxetine krijgt van uw apotheek. Een aantal veel gebruikte merken Paroxetine zijn Sandoz, Seroxat (GSK), PCH en Mylan.

Krijgt u een ander merk dan voorheen, dan kan het zijn dat er andere hulpstoffen in de medicijnen zitten. De werkzame stof, Paroxetine, is altijd hetzelfde. U krijgt dus (ondanks dat het doosje en de pillen er anders uit kunnen zien) gewoon dezelfde medicatie. De werkzaamheid van Paroxetine van een ander merk zal in bijna alle gevallen hetzelfde zijn.

Het kan alleen zo zijn dat u anders reageert op de medicatie omdat er andere hulpstoffen gebruikt worden. Echter komt dit echter zelden tot nooit voor. De hulpstoffen die worden gebruikt kunt u altijd vinden in de bijsluiter. Voorbeelden van veel gebruikte hulpstoffen voor Paroxetine zijn: calciumwaterstoffosfaat (E341), microkristallijne cellulose (E460), magnesiumstearaat (E470b) en siliciumdioxide (E551).

Dekt je verzekering Paroxetine kosten?

Wanneer je gebruik maakt van Paroxetine wil je vast weten of de verzekering de kosten van dit geneesmiddel dekt. Dit is erg afhankelijk van de zorgverzekeraar en de verzekering die je hebt afgesloten. Over het algemeen krijg je medicijnen vergoed uit de basisverzekering als ze door jouw huisarts of specialist voorgeschreven zijn. Het kan echter ook voorkomen dat jouw verzekering alleen de kosten van de goedkoopste merk Paroxetine dekt of dat je een eigen bijdrage moet betalen.

Bij veel verzekeraars tellen vergoedingen voor geneesmiddelen mee voor het eigen risico. Je moet dus eerst de kosten van de geneesmiddelen zelf betalen, totdat het verplicht eigen risico op is. Dat je verzekering Paroxetine vergoedt ligt dus aan het type verzekering en bij wie je verzekert bent.

Het Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (afgekort: GVS) is een bekend begrip als je een zorgverzekering gaat afsluiten. In het Geneesmiddelensysteem wordt namelijk de vergoeding van geneesmiddelen geregeld in Nederland. Dit houdt in dat alle zorgverzekeraars alleen de geneesmiddelen vanuit de basisverzekering vergoeden als ze in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem zijn opgenomen. In dit systeem zijn medicijnen onderverdeeld in medicijngroepen. De zorgverzekeraar is verplicht om minimaal één geneesmiddel per werkzame stof te vergoeden. Welke dat is, mag de zorgverzekeraar zelf bepalen. In veel gevallen is het de goedkoopste variant van het geneesmiddel.

Vergoedt de verzekering Paroxetine?

Om te achterhalen of uw verzekering Paroxetine vergoed kun je de websites van zorgverzekeraars raadplegen. Op deze website kun je een geneesmiddel invoeren om te kijken of deze in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen. Paroxetine is inderdaad in het Geneesmiddelensysteem opgenomen en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt echter wel een voorwaarde voor deze vergoeding. Zo is het uitsluitend voor de verzekerde die op Paroxetine is aangewezen, volgens de richtlijnen die er gesteld zijn. Het verschilt daarnaast per zorgverzekeraar of jouw verzekering de variant vergoed die jij gebruikt. Het is raadzaam om hier naar te informeren bij jouw eigen zorgverzekeraar om te ontdekken wat het preferentiebeleid is.

Paroxetine kopen via Internet

Paroxetine is een UR-geneesmiddel. Dat betekent dat het geneesmiddel Uitsluitend op Recept verkrijgbaar is. U kunt dus alleen Paroxetine kopen bij uw apotheek wanneer u een recept heeft gekregen van uw (huis)arts. Het medicijn is niet te koop bij de drogist. Vaak wordt Paroxetine gewoon vergoed door uw zorgverzekeraar.

Illegale Paroxetine kopen via internet

Via het internet worden veel geneesmiddelen illegaal verhandeld. Er kleven een aantal zeer grote gevaren aan. U kunt bijvoorbeeld een nepmiddel krijgen, een middel waarvan de uiterste houdbaarheid is verstreken of een middel met een te hoge of te lage dosering.

Er zijn via Google gemakkelijk een aantal sites te vinden waar u Paroxetine zonder recept kunt kopen. Dit is in Nederland verboden! Naast het feit dat dit illegale praktijken zijn, is het niet gegarandeerd dat u daadwerkelijk het juiste geneesmiddel of de juiste dosering geleverd krijgt. Ook staat u niet onder controle van een arts of apotheker, dit kan nadelig zijn voor de bijwerkingen.

De truc van deze websites is vaak dat ze zeggen u een online consult kan aanvragen en deze het recept vervangt. U vult dan een aantal vragen in en daar zou een arts naar kijken. Dit is echter niet toegestaan, dit is namelijk geen vervanging van een recept. Alleen een arts die u ook daadwerkelijk gezien heeft, mag een recept voor u uitschrijven. De patiënt en de arts moeten een zogenaamde behandelrelatie hebben, ze moeten elkaar dus kennen.

Een online consult van een (web)arts die u nog nooit in levenden lijve heeft gezien is dus geen vervanging voor een recept. Op basis van zo’n online consult mogen dus geen receptgeneesmiddelen geleverd worden! Paroxetine kopen via internet raden wij dus ten zeerste af.

Een ander opvallend punt aan deze illegale sites is het feit dat ze medicijnen in de aanbieding hebben. Het is verboden om reclame te maken voor medicatie en om medicatie in de aanbieding te doen. Koop dus geen Paroxetine via internet.

Legaal Paroxetine kopen

Naast deze illegale websites bestaan er ook internetapotheken. Hierbij stuurt u uw recept van uw eigen (huis)arts op naar de webapotheek. Uw recept wordt op dezelfde manier verwerkt als in uw eigen apotheek. Dit is wel legaal en hier kunt u dus gewoon uw recept van uw eigen (huis)arts naartoe sturen. Op deze manier kunt u met een gerust hart Paroxetine kopen.

Paroxetine aanschaffen

Omdat illegale verkoopsites vaak moeilijk te herkennen zijn, is het veiliger om uw medicatie via uw eigen apotheek te verkrijgen. Uw eigen apotheker heeft uw volledige medicatie-overzicht en weet dus het beste wat u wel en niet kan/mag slikken. Mocht u toch uw geneesmiddelen via internet willen kopen, let er dan goed op of u te maken heeft met een illegale site of een legale internetapotheek.

Zobegaafd redactie
De Zobegaafd.nl redactie is dag in dag uit bezig met het schrijven van nieuwe kwalitatieve en informatieve artikelen om de website verder te verrijken met nuttige informatie. Objectiviteit en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de redactie en zijn ook dagelijks bezig met het updaten van bestaande artikelen om op die manier de correctheid van de artikelen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Reacties

5 REACTIES

  • Gewichtstoename is inderdaad één van de veelvoorkomende bijwerkingen van het gebruik van Paroxetine. Let op: Nooit op eigen initiatief stoppen met het gebruik van Paroxetine, maar altijd overleggen met je behandelend (huis)arts wanneer je overweegt te stoppen.

   Als je in één keer stopt met de behandeling, dan kun je last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Verschijnselen die onder andere kunnen optreden als u stopt met Paroxetine zijn: duizeligheid, gevoelsstoornissen, angst, tinnitus, slaapstoornissen en hoofdpijn. Minder vaak voorkomende verschijnselen zijn: opwinding, misselijkheid, trillingen, verwardheid, zweten, emotioneel labiel zijn, zichtstoornissen, hartkloppingen, diarree en geïrriteerd zijn. Als jij en je arts overwegen te stoppen met het gebruik van Paroxetine, dan moet de dagdosering geleidelijk afgebouwd worden in een aantal weken of maanden. Nogmaals je mag alleen in overleg met je arts de dosering verlagen!

 1. Geleidelijk afbouwen van Paroxetine in een aantal weken/maanden zonder bijwerkingen is een Utopia, ik spreek uit ervaring. Van medio 2004 tot medio 2011 dagelijkse dosering van 20 mg ingenomen. Toen zonder overleg met arts abrupt gestopt (voelde me prima) en dat ging een half jaar goed en toen stak de angststoornis weer in alle hevigheid de kop op. Begin 2012 weer begonnen met 20 mg per dag en voelde me al snel een heel stuk beter. Begin 2017 in overleg met huisarts besloten om af te bouwen, het afbouwen naar 0 duurde ongeveer 4 maanden maar de klachten kwamen al heel snel weer (in alle hevigheid) terug en ik kan je vertellen dat dit geen pretje is. Ik heb therapie gehad, wat best zinvol was, maar mijn psycholoog vond het toch erg raadzaam om weer Paroxetine te gaan gebruiken. Dat heb ik gedaan en ik voelde me al snel weer prima. Zie het als een hulpmiddel waar je 100 jaar mee kunt worden. Een ander gebruikt een leven lang medicijnen tegen een te hoge bloeddruk. Nadelen zoals overmatig transpireren neem ik dan maar op de koop toe, gelukkig heb ik een douche en een kast vol schone kleding. Om nog even terug te komen op het afbouwen, wil je een kans maken om dit succesvol af te ronden houd dan rekening met een traject van 30 maanden (2,5 jaar!). Positief resultaat wordt helaas niet gegarandeerd.

 2. Beste mensen,

  Ik gebruik (zonder het te willen) 15 jaar seroxat. Afbouwen is een ware hel. Ben nu 4 jaar bezig van 20 mg naar 11.5 mg met periodiek allerlei ziekteverschijnselen en bijwerkingen die mijn sociale leven, werk en welzijn hevig beïnvloeden. Dat is de hardr realiteit over seroxat. Dat dit middel anno 2020 nog wordt voorgeschreven is een medisch schandaal (wie de schoen past…). Kortom, bespaar jezelf een hoop ellende en kies een ander ssri met een langere halfwaardetijd, minder bijwerkingen en ontrekkingsverschijnselen. Kennis over dit medicijn is (behalve bij de gebruikers zelf) bij “professionals” vaak zeer gering.

  Twijfels? Google eens op:
  – survivingantidepressants.org (zoekwoord paxil)
  – Stichtingseroxatclaim
  – Volkskrant, hart van Nederland, trouw.+ seroxat
  -.GSK, paxil en claim
  – en nog diverse andere bronnen

  Waarvan akte.

 3. @Erik dat wat de kop opstak in jouw geval was niet de oorspronkelijke stoornis maar een voorbeeld van de zeer heftige onttrekkingsverschijnselen die optreden wanneer niet heel geleidelijk aan wordt afgebouwd. In termen van 5 tot 10% van de oorspronkelijke dosis over een periode van circa 6 weken. Bij geringe dosis zelfs kleiner zoals bijvoorbeeld 2 of 3%. Conflicten met andere medicijnen zoals ‘normale’ pijnstillers, chocolade of cafeïne treden regelmatig op. Veel gebruikers wereldwijd gebruiken kostbare vloeibare suspensie. Hoor je nooit iets over, dit is de schimmige wereld achter het medicijn. Het middel is zo gemaakt dat je het door deze heftige reactie opnieuw gaat slikken en dat is uitgerekend wat de producent wil.

  Hoop dat je erin slaagt met de juiste kennis en begeleiding toch van deze rotzooi af te komen…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf op de hoogte

Bij het inschrijven kan je aangeven waar je interesses liggen, zodat je alleen relevante informatie opgestuurd krijgt! Schrijf je snel in en mis geen informatie meer. En vind je de nieuwsbrief niets? Onder elke email vind je een link waarmee je je binnen één klik weer kunt afmelden.

Ook interessant