Welke stoornissen zijn er allemaal?

  0
  784
  Alle vragenCategorie: stoornisWelke stoornissen zijn er allemaal?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Als een psychische klacht het leven van een persoon belemmert, dan spreekt men van een stoornis. Welke stoornissen zijn er allemaal?
  5 Antwoorden
  Tamieke answered 2 jaar ago

  Er zijn veel verschillende soorten stoornissen. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn angststoornissen, stemmingsstoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

  Melissa answered 2 jaar ago

  Er zijn heel veel stoornissen. De meest uitgebreide lijst die ik heb gezien is die in de DSM-5, het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders van de psychiatrie. Er staan meer dan 600 stoornissen in.

  Florance answered 2 jaar ago

  Er zijn een paar verschillende manieren om over deze vraag na te denken. Eén manier om het te benaderen is een lijst te maken van alle aandoeningen die momenteel een naam hebben en erkend worden door de medische gemeenschap. Hieronder vallen zaken als kanker, hartkwalen, diabetes, AIDS, enz.

  Een andere manier om erover na te denken is een lijst te maken van alle mogelijke aandoeningen die zouden kunnen bestaan. Dit zou een bijna oneindige lijst zijn en alles omvatten van zeldzame genetische ziekten tot gewone verkoudheden.

  Een derde manier om erover na te denken zou zijn je te concentreren op de symptomen of tekenen van verschillende aandoeningen. Dit kunnen dingen zijn als pijn op de borst, koorts, kortademigheid, gezwollen klieren, enz.

  Jozua answered 2 jaar ago

  Er bestaat een enorm aantal stoornissen, en het zou onmogelijk zijn ze allemaal op te noemen.

  Tom answered 2 jaar ago

  Er bestaan veel stoornissen en ze kunnen in verschillende categorieën worden onderverdeeld. De meest voorkomende categorieën stoornissen zijn:

  -Medische stoornissen: Dit zijn aandoeningen die de fysieke gezondheid van een persoon beïnvloeden. Enkele veel voorkomende medische stoornissen zijn hartkwalen, diabetes en kanker.

  -Geestelijke aandoeningen: Dit zijn aandoeningen die de geestelijke gezondheid van een persoon beïnvloeden. Enkele veel voorkomende psychische stoornissen zijn depressie, angst en bipolaire stoornis.

  -Gedragsstoornissen: Dit zijn aandoeningen die het gedrag van een persoon beïnvloeden. Enkele veel voorkomende gedragsstoornissen zijn ADHD en oppositionele defiantiestoornis.

  -Ontwikkelingsstoornissen: Dit zijn aandoeningen die de ontwikkeling van een persoon beïnvloeden. Enkele veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen zijn autismespectrumstoornis en het syndroom van Asperger.