Welke psychische aandoeningen komen het meest voor?

  0
  610
  Alle vragenCategorie: aandoeningenWelke psychische aandoeningen komen het meest voor?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Psychische aandoeningen kunnen het denken en handelen van een persoon zodanig beïnvloeden dat zo een persoon niet meer optimaal kan functioneren in het dagelijks leven. Welke soort psychische aandoeningen komen het meest voor.   Welke psychische aandoeningen komen het meest voor?
  3 Antwoorden
  Meruchia answered 2 jaar ago

  De meest voorkomende geestesziekten zijn angststoornissen, stemmingsstoornissen en schizofrenie.

  Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische ziekten in de Verenigde Staten, waaraan 18,1% van de bevolking lijdt. Stemmingsstoornissen (zoals depressie) zijn de tweede meest voorkomende psychiatrische ziekte, waaraan 6,7% van de Amerikanen lijdt. Schizofrenie komt minder vaak voor, maar is ernstiger en treft ongeveer 1% van de Amerikanen.

  Elain answered 2 jaar ago

  De meest voorkomende psychische stoornissen zijn angststoornissen, stemmingsstoornissen en cognitieve stoornissen.

  Angststoornissen zijn de meest voorkomende soort geestelijke stoornissen in de Verenigde Staten en treffen 40 miljoen volwassenen van 18 jaar en ouder. Angststoornissen omvatten gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis, specifieke fobieën en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

  Stemmingsstoornissen zijn de tweede meest voorkomende soort geestelijke stoornissen in de Verenigde Staten. Stemmingsstoornissen omvatten major depressive disorder, dysthymische stoornis (depressie die ten minste 2 jaar aanhoudt), bipolaire stoornis I (een manische episode of gemengde episode), en bipolaire stoornis II (een hypomanische episode en een major depressieve episode).

  Noah answered 2 jaar ago

  De meest voorkomende psychische stoornissen zijn angststoornissen en stemmingsstoornissen. Naar schatting 18% van de volwassen bevolking in de Verenigde Staten heeft in een bepaald jaar een angststoornis, en ongeveer 7% van de bevolking heeft een stemmingsstoornis.