Welke psychische aandoeningen komen het meest voor?

  0
  308
  Alle vragenCategory: aandoeningenWelke psychische aandoeningen komen het meest voor?
  gast Staff asked 6 months ago

  Welke psychische aandoeningen komen het meest voor?

  3 Answers
  Meruchia answered 6 months ago

  De meest voorkomende geestesziekten zijn angststoornissen, stemmingsstoornissen en schizofrenie.

  Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische ziekten in de Verenigde Staten, waaraan 18,1% van de bevolking lijdt. Stemmingsstoornissen (zoals depressie) zijn de tweede meest voorkomende psychiatrische ziekte, waaraan 6,7% van de Amerikanen lijdt. Schizofrenie komt minder vaak voor, maar is ernstiger en treft ongeveer 1% van de Amerikanen.

  Elain answered 6 months ago

  De meest voorkomende psychische stoornissen zijn angststoornissen, stemmingsstoornissen en cognitieve stoornissen.

  Angststoornissen zijn de meest voorkomende soort geestelijke stoornissen in de Verenigde Staten en treffen 40 miljoen volwassenen van 18 jaar en ouder. Angststoornissen omvatten gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis, specifieke fobieën en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

  Stemmingsstoornissen zijn de tweede meest voorkomende soort geestelijke stoornissen in de Verenigde Staten. Stemmingsstoornissen omvatten major depressive disorder, dysthymische stoornis (depressie die ten minste 2 jaar aanhoudt), bipolaire stoornis I (een manische episode of gemengde episode), en bipolaire stoornis II (een hypomanische episode en een major depressieve episode).

  Noah answered 6 months ago

  De meest voorkomende psychische stoornissen zijn angststoornissen en stemmingsstoornissen. Naar schatting 18% van de volwassen bevolking in de Verenigde Staten heeft in een bepaald jaar een angststoornis, en ongeveer 7% van de bevolking heeft een stemmingsstoornis.