Welke bipolaire stoornissen zijn er?

  0
  497
  Alle vragenCategorie: stoornisWelke bipolaire stoornissen zijn er?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Onlangs heb ik een artikel gelezen over bipolaire stoornis. Na het lezen ben ik erachter gekomen dat er meerdere bipolaire stoornissen zijn. Kan iemand mij hierover meer uitleg geven. Welke bipolaire stoornissen zijn er?
  4 Antwoorden
  Noah answered 2 jaar ago

  Er zijn veel verschillende soorten bipolaire stoornissen, maar ze hebben allemaal enkele gemeenschappelijke symptomen. Het meest voorkomende type is de bipolaire stoornis I, die wordt gekenmerkt door episoden van manie en depressie.

  Wilma answered 2 jaar ago

  Er zijn drie soorten bipolaire stoornissen: bipolaire I, bipolaire II, en cyclothymische stoornis.

  Bipolair I wordt gekenmerkt door manische episoden die minstens zeven dagen duren of zo ernstig zijn dat een ziekenhuisopname nodig is. Iemand met bipolair I kan ook depressieve perioden hebben, maar deze zijn niet vereist voor de diagnose.

  Bipolaire II wordt gekenmerkt door een patroon van depressieve episoden en hypomanische episoden, maar geen volledige manie.

  Melissa answered 2 jaar ago

  Er zijn drie hoofdtypen bipolaire stoornissen: bipolair I, bipolair II en cyclothymie.

  Bipolair I wordt gekenmerkt door ernstige stemmingswisselingen die afwisselend episodes van manie (een toestand van verhoogde of geïrriteerde stemming) en depressie vertonen. Manie kan hyperactiviteit, euforie en roekeloos gedrag inhouden.

  Bipolaire II lijkt op bipolaire I, maar de manische episoden zijn minder ernstig en gaan niet altijd gepaard met een volledige manische toestand. In plaats daarvan kunnen mensen met bipolaire II hypomanie ervaren (een toestand van verhoogde stemming die niet zo ernstig is als manie). Cyclothymie is een mildere vorm van bipolaire stoornis die cyclische stemmingswisselingen veroorzaakt tussen hypomanie en milde depressie.

  Vanessa answered 2 jaar ago

  Bipolaire stoornissen worden gekenmerkt door episodes van verhoogde stemming (manie) en episodes van depressie. De typen bipolaire stoornis omvatten bipolaire I, bipolaire II, cyclothymie, en borderline persoonlijkheidsstoornis met een subdrempel hypomane episode. Er bestaat ook een veel mildere vorm, bipolaire spectrumstoornis genaamd, die kenmerken van de andere typen bipolaire stoornis bevat, maar in mindere mate.