Wat is een schizoaffectieve stoornis?

  0
  536
  Alle vragenCategory: stoornisWat is een schizoaffectieve stoornis?
  gast Staff asked 9 months ago
  Kan iemand mij uitleggen wat een schizoaffectieve stoornis is. Wat is een schizoaffectieve stoornis?
  2 Answers
  Milan answered 9 months ago

  Schizoaffectieve stoornis is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door symptomen van zowel schizofrenie als een stemmingsstoornis, zoals depressie of bipolaire stoornis.

  Sommige mensen met schizoaffectieve stoornis kunnen stemmen horen, dingen zien die er niet zijn, of geloven dat anderen proberen hen kwaad te doen. Anderen kunnen zich gedurende lange perioden erg verdrietig of hopeloos voelen, woede-uitbarstingen hebben, of zich extreem geagiteerd voelen.

  Priscilla answered 9 months ago

  Schizoaffectieve stoornis is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door een combinatie van symptomen van schizofrenie, zoals wanen of hallucinaties, en stemmingsstoornissen, zoals depressie of manie. Het is een ernstige psychische aandoening die kan leiden tot sociaal isolement, verlies van werk en zelfs zelfmoord. De oorzaak is onbekend, maar men denkt dat het veroorzaakt wordt door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Er is geen genezing, maar behandeling met medicijnen en therapie kan helpen de symptomen onder controle te houden.