Wat doet schizofrenie met een mens?

  0
  528
  Alle vragenCategorie: stoornisWat doet schizofrenie met een mens?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening waarbij psychosen optreden. Veel mensen denken dat iemand met schizofrenie meerdere persoonlijkheden heeft. Wat doet schizofrenie met een mens?
  3 Antwoorden
  Jane answered 2 jaar ago

  Schizofrenie kan leiden tot wanen (valse overtuigingen), hallucinaties (dingen zien of horen die er niet zijn), ongeorganiseerd denken en abnormaal gedrag.

  Het is een chronische geestesziekte die invloed heeft op hoe iemand denkt, voelt en zich gedraagt. Het kan het voor iemand moeilijk maken om te functioneren op school, op het werk of in sociale situaties. Schizofrenie is een van de ernstigste geestesziekten en kan levensbedreigend zijn.

  Lucas answered 2 jaar ago

  Schizofrenie is een geestelijke stoornis die meestal begint in de late adolescentie of vroege volwassenheid. Ze wordt gekenmerkt door abnormale gedachten, waarnemingen en emoties. Mensen met schizofrenie kunnen last hebben van auditieve hallucinaties (stemmen horen), visuele hallucinaties (dingen zien die er niet zijn), wanen (valse overtuigingen) en ongeorganiseerd denken.

  De symptomen van schizofrenie kunnen zeer invaliderend zijn en kunnen iemands vermogen om naar school of werk te gaan, relaties te onderhouden of voor zichzelf te zorgen in de weg staan. Hoewel de oorzaak van schizofrenie onbekend is, wordt gedacht dat er zowel omgevings- als genetische factoren bij betrokken zijn. Er bestaat geen genezing voor schizofrenie, maar behandeling kan helpen de symptomen onder controle te houden.

  Hendry answered 2 jaar ago

  Schizofrenie kan een verwoestende geestesziekte zijn die de manier verandert waarop iemand denkt, voelt en zich gedraagt. Het kan hallucinaties, wanen en abnormaal denken en redeneren veroorzaken. Mensen met schizofrenie kunnen ook problemen hebben met hun stemmingen, motivatie en sociale interacties.

  Omdat schizofrenie verschillende mensen op verschillende manieren treft, is er geen pasklaar antwoord op deze vraag. De symptomen van schizofrenie kunnen echter zeer storend zijn en het vermogen van een persoon om in het dagelijks leven te functioneren aanzienlijk aantasten.