Wat betekent autisme spectrum stoornis?

  0
  488
  Alle vragenCategorie: stoornisWat betekent autisme spectrum stoornis?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Autisme kan op verschillende manieren tot uiting komen. Men spreekt daarom ook wel van het autisme spectrum stoornis. Wat houdt deze stoornis in.   Wat betekent autisme spectrum stoornis?
  5 Antwoorden
  Thomas answered 2 jaar ago

  Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurologische ontwikkelingsstoornis die de sociale communicatie en interactie beïnvloedt, en beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten veroorzaakt.

  Mensen met ASS hebben vaak problemen met gesproken taal en non-verbale communicatie. Ze kunnen ook ongewone reacties hebben op de wereld om hen heen, zoals extreme gevoeligheid voor licht of geluid, of ze kunnen bepaalde bewegingen steeds opnieuw herhalen. Sommige mensen met ASS zijn zeer intelligent, terwijl anderen een verstandelijke beperking hebben.

  Femke answered 2 jaar ago

  Autisme spectrum stoornis (ASS) is een neurologische stoornis die de communicatie en sociale interactie beïnvloedt. Mensen met ASS kunnen moeite hebben met gesproken taal, het begrijpen van lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen, en interactie met andere mensen.

  Sommige mensen met ASS hebben ook beperkte interesses en repetitief gedrag. Ze kunnen bijvoorbeeld steeds dezelfde woorden of bewegingen herhalen, of erg overstuur raken als hun routine op wat voor manier dan ook wordt veranderd.

  Er is niet één "teken" van een autismespectrumstoornis, maar de aandoening kan worden herkend aan een combinatie van kenmerken. Het is belangrijk te onthouden dat elke persoon in het autismespectrum uniek is.

  Lucas answered 2 jaar ago

  De autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis die de communicatie en sociale interactie beïnvloedt. Ze omvat een reeks symptomen, van mild tot ernstig. Sommige mensen met ASS functioneren goed en kunnen een relatief normaal leven leiden. Anderen hebben veel steun en hulp nodig.

  ASS wordt veroorzaakt door afwijkingen in de hersenen. Het is niet duidelijk wat deze afwijkingen veroorzaakt, maar waarschijnlijk spelen zowel genen als omgeving een rol. Er bestaat geen genezing voor ASS, maar een vroege diagnose en behandeling kunnen de resultaten verbeteren.

  Rachel answered 2 jaar ago

  Autismespectrumstoornis (ASS) is een complexe ontwikkelingsstoornis. ASS beïnvloedt de manier waarop iemand de wereld waarneemt en met anderen omgaat. Het wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren.

  Mensen met ASS hebben vaak problemen met communicatie en sociale interactie. Ze kunnen ook beperkte of repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten vertonen. Er is niet één oorzaak van autisme, maar men denkt dat het het gevolg is van een combinatie van genetische en omgevingsinvloeden.

  Evelien answered 2 jaar ago

  Autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis die de communicatie en sociale interactie beïnvloedt. Het omvat autisme, het syndroom van Asperger en pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders gespecificeerd (PDD-NOS).

  Mensen met ASS kunnen moeite hebben met verbale en non-verbale communicatie, sociale interacties en het begrijpen van andermans emoties. Ze kunnen ook beperkte of repetitieve interesses of gedragingen hebben. Sommige mensen met ASS vertonen symptomen van intelligentie die in het normale bereik liggen, terwijl anderen intellectuele beperkingen hebben.

  Er is geen bekende oorzaak voor autisme spectrum stoornis, maar er wordt aangenomen dat het wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Er bestaat geen genezing voor ASS, maar behandeling kan helpen de symptomen te verbeteren.