Wanneer is iemand met een hoge IQ hoogbegaafd?

  0
  957
  Alle vragenCategorie: IQWanneer is iemand met een hoge IQ hoogbegaafd?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Als je een bepaalde IQ score hebt, spreekt men van hoogbegaafdheid. Maar wat is deze IQ score dan. Wanneer is iemand met een hoge IQ hoogbegaafd?
  4 Antwoorden
  Klaas answered 2 jaar ago

  Het is moeilijk om het IQ te schatten op basis van cognitieve vaardigheden alleen. Een persoon met een hoog IQ wordt echter vaak gedefinieerd als iemand die in de top 2% van gestandaardiseerde tests scoort. Deze definitie is controversieel omdat zij misleidend kan zijn. Bijvoorbeeld, een student die een kunstgeschiedenis test aflegt en in de top 2% scoort zou technisch gezien geclassificeerd worden als hoogbegaafd, maar dat betekent niet dat hij briljant is of uitzonderlijke academische capaciteiten heeft

  De term "begaafd" wordt vaak breder gebruikt om mensen aan te duiden met uitzonderlijk talent op welk gebied dan ook, niet alleen intelligentie.

  Jolijn answered 2 jaar ago

  Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat iedereen hoogbegaafdheid anders ervaart. Iemand met een hoog IQ kan echter als hoogbegaafd worden beschouwd als hij of zij uitblinkt in academische vakken, een uitzonderlijk analytisch en probleemoplossend vermogen heeft, of in staat is om buiten de gebaande paden te denken. Bovendien bezitten veel mensen met een hoog IQ creatieve en artistieke vaardigheden die hen onderscheiden van anderen. Uiteindelijk is het subjectief en afhankelijk van de individuele omstandigheden of iemand als hoogbegaafd wordt beschouwd of niet.

  Famke answered 2 jaar ago

  Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat "hoogbegaafdheid" op veel verschillende manieren kan worden gedefinieerd. Sommige mensen beschouwen iemand als hoogbegaafd als hij een IQ heeft van meer dan 130, terwijl anderen iemand als hoogbegaafd beschouwen als hij blijk geeft van uitzonderlijk talent of aanleg op een bepaald gebied.

  In het algemeen zijn de meeste mensen het er echter over eens dat iemand als "begaafd" wordt beschouwd als hij een bovengemiddelde intelligentie heeft en/of uitzonderlijke capaciteiten op een specifiek gebied.

  Tamieke answered 2 jaar ago

  Een hoog IQ is geen gave. Het is een maatstaf voor intelligentie.

  IQ-tests meten het vermogen om te redeneren, problemen op te lossen en abstract te denken. Ze beoordelen vaardigheden die belangrijk zijn voor succes op school en op het werk.

  Sommige mensen met een hoog IQ zijn op bepaalde manieren begaafd. Zij kunnen bijvoorbeeld getalenteerde kunstenaars of musici zijn. Maar een hoog IQ betekent niet dat iemand automatisch in alle opzichten begaafd is.