Wanneer gaat een hoogbegaafd kind naar speciaal onderwijs?

  0
  1658
  Alle vragenCategorie: stoornisWanneer gaat een hoogbegaafd kind naar speciaal onderwijs?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Kinderen die hoogbegaafd zijn, kunnen vaak sneller de leerstof opnemen en begrijpen. Zij kunnen dus ook overgeplaatst worden naar het speciaal onderwijs. Wanneer gaat een hoogbegaafd kind naar speciaal onderwijs?
  3 Antwoorden
  Chantal answered 2 jaar ago

  Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat het tijdstip waarop een hoogbegaafd kind in het speciaal onderwijs terechtkomt, afhangt van een aantal factoren. De meeste deskundigen zijn het er echter over eens dat het zo vroeg mogelijk identificeren en aanpakken van de behoeften van hoogbegaafde kinderen van cruciaal belang is voor hun succes op school en in het leven.

  Sommige kinderen kunnen al op jonge leeftijd als hoogbegaafd worden geïdentificeerd en onmiddellijk in een speciaal onderwijsprogramma worden geplaatst. Bij andere kinderen kan het langer duren voordat hun talenten en capaciteiten worden herkend. In sommige gevallen wordt pas op volwassen leeftijd bij een kind een leerstoornis of aandachtsstoornis vastgesteld

  Het is belangrijk om te onthouden dat elk kind uniek is en zich in zijn eigen tempo ontwikkelt.

  Olivier answered 2 jaar ago

  Het hangt van de staat af, maar gewoonlijk komt een hoogbegaafd kind in het speciaal onderwijs terecht als zijn I.Q. score in het bereik van een verstandelijke handicap valt.

  Als een schooldistrict vaststelt dat een leerling "begaafd en getalenteerd" is, wordt die leerling niet automatisch in een begaafdheidsprogramma geplaatst. Het schooldistrict heeft verschillende mogelijkheden om hoogbegaafde leerlingen te helpen, onder meer door diensten aan te bieden binnen het algemene onderwijsprogramma, in speciale groepen of in klassen voor gevorderden. Als ouders van mening zijn dat hun kind geen passende diensten ontvangt, kunnen zij het schooldistrict om een evaluatie verzoeken om te bepalen of de leerling in een speciaal onderwijsprogramma moet worden geplaatst.

  Hendry answered 2 jaar ago

  Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat hoogbegaafdheid zich op veel verschillende manieren kan manifesteren. Over het algemeen worden hoogbegaafde kinderen echter geïdentificeerd en in speciale onderwijsprogramma's geplaatst wanneer hun academische vaardigheden of bekwaamheden die van hun leeftijdsgenoten ver overtreffen.

  De meeste schooldistricten gebruiken IQ- of cognitieve capaciteitentests om hoogbegaafde leerlingen te identificeren, hoewel andere maatstaven zoals academische prestatie of creativiteit ook kunnen worden gebruikt. Hoogbegaafde leerlingen kunnen in gewone onderwijsklassen worden geplaatst met ondersteuning, of ze kunnen gespecialiseerde onderwijsprogramma's krijgen die op hun behoeften zijn afgestemd.