Waarom heb ik ADD?

  0
  528
  Alle vragenCategorie: stoornisWaarom heb ik ADD?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  ADD is, net als ADHD, een aandachtstoornis. Dit houdt in dat je in vergelijking met anderen meer moeite hebt om je goed te concentreren. Maar hoe komt het dat iemand ADD heeft. Waarom heb ik ADD?
  4 Antwoorden
  Jozua answered 2 jaar ago

  Het is mogelijk dat u ADD heeft door een genetische aanleg, maar het is ook mogelijk dat uw ADD het gevolg is van omgevingsfactoren. Blootstelling aan lood of andere giftige stoffen kan bijvoorbeeld neurologische schade veroorzaken die tot ADD leidt.

  Shannon answered 2 jaar ago

  Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat de onderliggende oorzaken van ADD van persoon tot persoon kunnen verschillen. Enkele van de meest voorkomende oorzaken van ADD zijn echter genetica, hoofdletsel en blootstelling aan giftige stoffen.

  Als je je afvraagt of je misschien ADD hebt, is het belangrijk om een arts te raadplegen voor een juiste diagnose. Zodra u de hoofdoorzaak van uw ADD kent, kunt u samen met uw arts of therapeut een behandelplan opstellen dat voor u het beste werkt.

  Thijs answered 2 jaar ago

  Het is mogelijk dat je ADD hebt door een verschil in je dopamine neurotransmissie.

  Dopamine is de belangrijkste neurotransmitter die verantwoordelijk is voor focus en aandacht, en mensen met ADD hebben vaak problemen met lage niveaus van dopamine. Dit kan het gevolg zijn van een verschil in de manier waarop hun hersenen dopamine verwerken, of van een probleem met de dopaminereceptoren zelf.

  Er zijn ook aanwijzingen dat genen een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van ADD, dus het is mogelijk dat je een aanleg voor deze stoornis hebt geërfd.

  Latoya answered 2 jaar ago

  Er zijn een aantal redenen waarom u ADD kunt hebben. Het kan te maken hebben met genetica, verschillen in hersenstructuur, leefstijlfactoren of zelfs blootstelling aan giftige stoffen.

  Een veel voorkomende oorzaak van ADD is blootstelling aan lood. Lood verstoort de ontwikkeling van het zenuwstelsel en kan problemen met aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit veroorzaken. Andere milieutoxinen die tot ADD kunnen bijdragen zijn kwik en PCB's.

  Levensstijlfactoren die tot ADD kunnen bijdragen zijn stress, slaapgebrek en slechte voeding. En tenslotte kunnen verschillen in hersenstructuur ook een rol spelen bij het veroorzaken van ADD. Mensen met ADHD hebben bijvoorbeeld vaak lagere dopamineniveaus in bepaalde delen van de hersenen.