Waar valt een angststoornis onder?

  0
  348
  Alle vragenCategory: stoornisWaar valt een angststoornis onder?
  gast Staff asked 6 months ago

  Waar valt een angststoornis onder?

  2 Answers
  Sebastiaan answered 6 months ago

  Angststoornissen kunnen een reeks symptomen omvatten, waaronder overmatige zorgen, angst en vermijdingsgedrag. Ze kunnen behoorlijk slopend zijn en iemands vermogen om een normaal leven te leiden in de weg staan.

  Enkele van de meest voorkomende angststoornissen zijn gegeneraliseerde angststoornis (GAD), paniekstoornis, sociale angststoornis (SAD) en specifieke fobieën. Elk heeft zijn eigen reeks symptomen, maar ze gaan allemaal gepaard met buitensporige zorgen en angst die niet in verhouding staan tot het werkelijke gevaar of de dreiging.

  Sebastiaan answered 6 months ago

  Angststoornissen omvatten paniekstoornis, obsessief-compulsieve stoornis (OCD), posttraumatische stressstoornis (PTSS), sociale angststoornis en specifieke fobieën. Deze stoornissen worden gekenmerkt door gevoelens van overmatige bezorgdheid of angst die het normale functioneren kunnen verstoren. Symptomen zijn onder meer kortademigheid, snelle hartslag, pijn op de borst, duizeligheid, misselijkheid en beven. De Anxiety and Depression Association of America geeft meer informatie over deze aandoeningen.