Waar staat schizofrenie voor?

  0
  487
  Alle vragenCategorie: stoornisWaar staat schizofrenie voor?
  gast Staf asked 1 jaar ago
  Onlangs heb ik een artikel gelezen over schizofrenie. Zou er meer informatie gegeven kunnen worden wat schizofrenie precies inhoudt. Waar staat schizofrenie voor?
  5 Antwoorden
  Delores answered 1 jaar ago

  Schizofrenie staat nergens voor. Het woord "schizofrenie" is afgeleid van de Griekse woorden σχίζειν (schizein) en φρένας (phrenes), die samen "gespleten geest" betekenen. De term werd in 1911 bedacht door de Zwitserse psychiater Eugen Bleuler om een aandoening te beschrijven die hij bij sommige van zijn patiënten waarnam.

  Lies answered 1 jaar ago

  Schizofrenie staat voor splitsing van de geest. Het is een geestelijke stoornis die wordt gekenmerkt door abnormaal sociaal gedrag en het niet herkennen van wat echt is. Mensen met schizofrenie kunnen stemmen horen of dingen zien die anderen niet horen, of ze kunnen vreemde overtuigingen hebben of niet in staat zijn om met anderen om te gaan.

  Felicia answered 1 jaar ago

  Schizofrenie staat eigenlijk voor "gespleten geest" of "gespleten persoonlijkheid". De naam schizofrenie werd aan de stoornis gegeven door Emil Kraepelin in 1910. Hij gebruikte de term om het fundamentele symptoom van afsplitsing van de werkelijkheid te beschrijven.

  James answered 1 jaar ago

  Schizofrenie staat voor splitsing van de geest. Het is een geestelijke stoornis die wordt gekenmerkt door abnormaal gedrag, waanbeelden en hallucinaties.

  Olivier answered 1 jaar ago

  Het staat voor shizofrenie, een geestelijke stoornis gekenmerkt door abnormaal gedrag en een vervormd beeld van de werkelijkheid. Symptomen zijn onder meer hallucinaties, waanbeelden en ongeordend denken. Schizofrenie is een chronische aandoening die een langdurige behandeling vereist.