Is het Williams syndroom een verstandelijke handicap?

  0
  550
  Alle vragenCategorie: syndromenIs het Williams syndroom een verstandelijke handicap?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Het Williams syndroom is aangeboren. Bij dit syndroom mist er een stukje van chromosoom 7. Heeft dit ook invloed op de intellectuele stoornis? Is het Williams syndroom een verstandelijke handicap?
  2 Antwoorden
  Rachel answered 2 jaar ago

  Het Williams syndroom is geen verstandelijke beperking. Hoewel mensen met Williams syndroom vaak cognitieve achterstand hebben, zijn ze meestal gemiddeld of bovengemiddeld intelligent. Dit komt omdat de genetische afwijking die Williams syndroom veroorzaakt ook resulteert in bepaalde gunstige eigenschappen, zoals verhoogde muzikaliteit en sociale charme.

  Priscilla answered 2 jaar ago

  Het Williams syndroom is een ontwikkelingsstoornis die vele delen van het lichaam aantast. Het wordt gekenmerkt door lichte tot matige verstandelijke beperkingen, opvallende gelaatstrekken en cardiovasculaire problemen.