Welke test neem je af bij hoogbegaafdheid?

  0
  923
  Alle vragenCategorie: stoornisWelke test neem je af bij hoogbegaafdheid?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Om erachter te komen als iemand werkelijk hoogbegaafd is, moet zo een persoon een bepaalde test afnemen. Welke test neem je af bij hoogbegaafdheid?
  3 Antwoorden
  Mees answered 2 jaar ago

  Er is geen universeel antwoord op deze vraag omdat er niet één definitie is van "hoogbegaafdheid" Sommigen beweren dat iedereen met een hoog IQ hoogbegaafd is, terwijl anderen beweren dat alleen mensen die uitblinken in academische vakken of een bepaald talent echt hoogbegaafd zijn. Er zijn een aantal tests die hoogbegaafdheid beweren te meten, maar over de nauwkeurigheid ervan wordt vaak heftig gediscussieerd.

  De meest gebruikte test voor hoogbegaafdheid is de Stanford-Binet Intelligentieschaal, die voor het eerst werd ontwikkeld in het begin van de 20e eeuw. De Stanford-Binet meet de algemene intelligentie en is in de loop der jaren verschillende malen herzien om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in ons begrip van intelligentie.

  Femke answered 2 jaar ago

  De meest voorkomende hoogbegaafdheidstests zijn IQ-tests, zoals de Wechsler-intelligentieschaal voor volwassenen of de Stanford-Binet-intelligentieschaal. Andere maatstaven voor hoogbegaafdheid kunnen tests zijn van creativiteit, academische prestaties, leiderschapspotentieel, of specifieke talenten of capaciteiten.

  Sommige mensen beweren dat er niet één test is die hoogbegaafdheid bij alle individuen accuraat kan meten. Zij beweren eerder dat hoogbegaafdheid op een continuüm bestaat en op verschillende manieren kan worden beoordeeld, afhankelijk van de sterke en zwakke punten van het individu. Toch worden IQ-tests beschouwd als de standaardmaat voor intelligentie en worden ze vaak gebruikt om leerlingen te identificeren die in aanmerking komen voor versnelde of verrijkingsprogramma's.

  Daan answered 2 jaar ago

  Er zijn in de loop der jaren een aantal tests ontwikkeld om hoogbegaafdheid vast te stellen, maar de meest gebruikte is de Stanford-Binet Intelligentieschaal. Deze test meet een reeks cognitieve vaardigheden, waaronder wiskundige en verbale vaardigheden, geheugen en analytisch denken. De test wordt meestal afgenomen door een psychometrist of een andere gekwalificeerde deskundige en het invullen ervan duurt ongeveer twee uur. Een score op of boven het 98e percentiel wordt beschouwd als bewijs van hoogbegaafdheid

  Andere intelligentietests die soms worden gebruikt om hoogbegaafdheid vast te stellen zijn het Cognitive Assessment System, de verschillende versies van de Wechsler Adult Intelligence Scale, en de Universal Nonverbal Intelligence Test.