Wat is schizofrenie?

  0
  350
  Alle vragenCategory: stoornisWat is schizofrenie?
  gast Staff asked 6 months ago
  Enkele symptomen van schizofrenie kunnen zijn hallucinaties, gebrek aan emoties en geheugenstoornis. Ook depressie kan voorkomen in sommige gevallen.
  Maar kan iemand mij uitleggen wat schizofrenie precies is?
  2 Answers
  Vanessa answered 6 months ago

  Schizofrenie is een geestelijke stoornis die wordt gekenmerkt door abnormaal gedrag, vreemde spraak en een verminderd vermogen om helder te denken. Het begint meestal in de jonge volwassenheid.

  Mensen met schizofrenie kunnen stemmen horen die anderen niet horen, of ze kunnen geloven dat anderen hun gedachten lezen, hun gedachten beheersen, of plannen maken om hen kwaad te doen. Dit kan het voor hen erg moeilijk maken om met anderen om te gaan en normaal te functioneren in de maatschappij.

  Bert answered 6 months ago

  Schizofrenie is een chronische en ernstige geestelijke stoornis die invloed heeft op hoe iemand denkt, voelt en zich gedraagt. Schizofrenie kan leiden tot hallucinaties (dingen horen, zien of voelen die er niet zijn), wanen (valse overtuigingen) en ongewone gedachten of gedragingen.

  Mensen met schizofrenie kunnen niet helder denken, hebben moeite zich uit te drukken en kunnen gemakkelijk geagiteerd raken. De symptomen van schizofrenie kunnen zeer invaliderend zijn.