Wat is imposter syndroom?

  0
  443
  Alle vragenCategorie: syndromenWat is imposter syndroom?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Ik heb onlangs een artikel gelezen over het imposter syndroom. Dit artikel was heel uitgebreid. Kan iemand mij uitleggen wat deze syndroom inhoudt.     Wat is imposter syndroom?
  3 Antwoorden
  Sam answered 2 jaar ago

  Het bedriegerssyndroom is een psychologisch verschijnsel waarbij mensen twijfelen aan hun prestaties en een aanhoudende angst hebben om als bedrieger te worden ontmaskerd.

  Het wordt meestal gekenmerkt door zelftwijfel en het gevoel dat iemands succes eerder te danken is aan geluk of toeval dan aan vaardigheid. Mensen met het bedriegerssyndroom hebben vaak het gevoel dat ze "doen alsof" en dat ze de erkenning die ze hebben gekregen niet echt verdienen. Ze kunnen zich ook zorgen maken dat ze als fraudeur worden ontmaskerd en uiteindelijk uit hun beroep worden gezet.

  Thijs answered 2 jaar ago

  Het Imposter Syndroom is een psychologisch verschijnsel waarbij mensen twijfelen aan hun prestaties en gevoelens van zelftwijfel en bedrog internaliseren.

  Het heet "bedriegerssyndroom" omdat mensen met dit syndroom zich vaak bedriegers voelen, of dat ze iedereen hebben wijsgemaakt dat ze competenter of succesvoller zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Mensen met het bedriegerssyndroom hebben vaak het gevoel dat ze voortdurend op het punt staan te worden ontmaskerd als bedrieger, hoeveel bewijs van het tegendeel er ook is.

  Het imposter-syndroom komt verrassend vaak voor; onderzoek wijst uit dat 70% van de mensen er ooit in hun leven mee te maken krijgt. Het komt vooral voor bij hoogpresterende vrouwen en minderheden.

  Unice answered 2 jaar ago

  Het Imposter Syndrome is een psychologisch verschijnsel waarbij mensen twijfelen aan hun prestaties en het gevoel hebben dat ze bedriegers zijn, ondanks bewijs van het tegendeel.

  Het treft vaak hoogpresterende mensen die hun succes niet kunnen internaliseren en het toeschrijven aan geluk of externe factoren in plaats van aan hun eigen capaciteiten. Dit leidt ertoe dat ze het gevoel hebben dat ze elk moment "ontdekt" en ontmaskerd kunnen worden als fraudeur.

  Het bedriegerssyndroom kan slopend zijn en ertoe leiden dat mensen aan zichzelf gaan twijfelen en hun waarde in twijfel trekken. Het is echter belangrijk te beseffen dat deze gevoelens niet op de werkelijkheid berusten en dat je wel degelijk in staat bent om je prestaties te leveren.