Wat is het verschil tussen bipolair en multipolair?

  0
  702
  Alle vragenCategorie: stoornisWat is het verschil tussen bipolair en multipolair?
  gast Staf asked 1 jaar ago
  Bipolaire en multipolaire stoornis zijn twee verschillende stoornissen. Het enige wat ze gemeen hebben is dat beide stoornissen een geestelijke ziekte zijn. Wat is het verschil tussen bipolair en multipolair?
  5 Antwoorden
  Latifah answered 1 jaar ago

  Bipolaire stoornis is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door intense en dramatische stemmingswisselingen tussen perioden van manie (extreme blijdschap, opwinding of prikkelbaarheid) en depressie (extreme droefheid, waardeloosheid of hopeloosheid).

  Multipolaire stoornis is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door terugkerende episoden van stemmingswisselingen die van de ene pool naar de andere verschuiven (d.w.z. bipolair-achtige symptomen), maar met minder ernstige symptomen dan bipolaire stoornis. De precieze oorzaak van multipolaire stoornis is niet bekend, maar men denkt dat het verband houdt met genetische en omgevingsfactoren. Behandelingsmogelijkheden voor multipolaire stoornis zijn medicatie en/of gesprekstherapie.

  Jelisa answered 1 jaar ago

  Bipolaire stoornis is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door perioden van extreme pieken (manie) en dalen (depressie).Multipolaire stoornis is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door meerdere stemmingsperioden (bijv. manisch, depressief, gemengd, hypomaan), met of zonder perioden van normale stemming. Eenvoudig gezegd is er bij een bipolaire stoornis sprake van hoge en lage stemmingen, terwijl er bij een multipolaire stoornis sprake is van meerdere stemmingen.

  Femke answered 1 jaar ago

  Bipolaire stoornis is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door ernstige stemmingswisselingen, van manische perioden van extreem geluk en energie tot diepe depressies. Multipolaire stoornis is een type bipolaire stoornis waarbij de persoon meer dan één episode van manie en depressie heeft.

  Latoya answered 1 jaar ago

  Bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door stemmingswisselingen die afwisselend tussen twee polen, of uitersten, van depressie en manie liggen. Multipolaire stoornis is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door meerdere (multipolaire) episoden van stemmingsstoornissen, in plaats van de slechts twee die bij bipolaire stoornis voorkomen. Deze episoden kunnen zowel depressief als manisch zijn, maar niet beide.

  Rachel answered 1 jaar ago

  Er is veel verwarring over het verschil tussen bipolair en multipolair, dus laten we beginnen met het definiëren van elke term.

  Bipolaire stoornis is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door perioden van depressie en manie. Manie is een toestand van extreme opwinding, energie of euforie.

  Multipolaire stoornis is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van meer dan één stemmingsfase tegelijkertijd. Iemand met een multipolaire stoornis kan perioden van manie, depressie en gemengde stemmingen (een combinatie van manie en depressie) doormaken.