Waar valt autisme onder?

  0
  442
  Alle vragenCategorie: stoornisWaar valt autisme onder?
  gast Staf asked 1 jaar ago
  Autisme is een verzamelnaam voor ontwikkelingsstoornissen en gedragskenmerken. Autisme is een aangeboren syndroom.   Waar valt autisme onder?
  4 Antwoorden
  Mercedes answered 1 jaar ago

  Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn een reeks neurologische stoornissen die de communicatie en sociale interactie beïnvloeden.

  Mensen met autisme hebben vaak problemen met verbale en non-verbale communicatie, sociale interacties en sensorische verwerking. ASS kan in ernst variëren van mild tot ernstig. Sommige mensen met autisme kunnen een relatief normaal leven leiden, terwijl anderen aanzienlijke steun nodig hebben.

  Meruchia answered 1 jaar ago

  Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn een groep ontwikkelingsstoornissen die aanzienlijke sociale, communicatie- en gedragsproblemen kunnen veroorzaken.

  Er is niet één enkele oorzaak van autisme, maar er wordt aangenomen dat het wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Onderzoek suggereert dat bepaalde combinaties van genen iemand meer kans geven om ASS te ontwikkelen, en dat blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap het risico ook kan verhogen.

  Elain answered 1 jaar ago

  Autisme spectrum stoornis (ASS) is een neurologische ontwikkelingsstoornis die de sociale interactie, communicatie en gedrag beïnvloedt. Het valt onder de categorie van de Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen (PDD's), een groep ontwikkelingsstoornissen die het vermogen van een persoon om te communiceren en met anderen om te gaan beïnvloeden.

  Er zijn vijf primaire pervasieve ontwikkelingsstoornissen: autistische stoornis, het syndroom van Asperger, pervasieve ontwikkelingsstoornis- niet anders gespecificeerd (PDD-NOS), het syndroom van Rett en de disintegratieve stoornis bij kinderen. Elk van deze stoornissen treft individuen anders en in verschillende mate. Sommige mensen met ASS kunnen een relatief normaal leven leiden, terwijl anderen intensievere ondersteuning nodig hebben.

  Tamieke answered 1 jaar ago

  Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurologische ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door tekorten in sociale interactie en communicatie, en repetitief gedrag of interesses. Het valt onder de categorie stoornissen die Pervasive Developmental Disorders (PDD) worden genoemd, een groep stoornissen met gemeenschappelijke kenmerken op het gebied van sociale interactie, communicatie en gedrag. Andere stoornissen in deze categorie zijn het syndroom van Asperger, het syndroom van Rett en Childhood Disintegrative Disorder.