Is psychologie overal numerus fixus?

  0
  582
  Alle vragenCategorie: PsycholoogIs psychologie overal numerus fixus?
  gast Staf asked 1 jaar ago
  Voor de bacheloropleiding geldt er een selectieproces (numerus fixus). Dit houdt in dat niet iedereen die deze studie wilt doen wordt toegelaten. Geldt deze regel overal.   Is psychologie overal numerus fixus?
  5 Antwoorden
  Sebastiaan answered 1 jaar ago

  Nee, psychologie is geen numerus fixus. Hoewel het waar is dat er enkele basisbeginselen van de psychologie zijn die ongeacht de cultuur of omgeving hetzelfde blijven, is er ook veel variatie in de manier waarop deze beginselen worden toegepast en begrepen.

  Studies over menselijke agressie hebben bijvoorbeeld aangetoond dat er bepaalde universalia zijn als het gaat om agressief gedrag (bijv. dat iedereen wel eens agressieve neigingen ervaart), maar de manier waarop deze neigingen tot uiting komen kan per cultuur sterk verschillen. Bovendien houden psychologen vaak rekening met lokale gebruiken en overtuigingen bij het werken met cliënten uit verschillende culturen, om hun gedrag beter te begrijpen en passende behandelplannen te ontwikkelen.

  Loes answered 1 jaar ago

  Nee, psychologie is geen numerus fixus. Psychologie is de wetenschappelijke studie van gedrag en mentale processen. Bepaalde onderdelen van de psychologie zijn sterk afhankelijk van wiskunde en statistiek (bijv. cognitieve neurowetenschappen, psychofysica), andere niet (bijv. sociale psychologie, klinische psychologie). Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van het vakgebied waarin je geïnteresseerd bent.

  Chantal answered 1 jaar ago

  Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, want het terrein van de psychologie is groot en divers. We kunnen echter wel stellen dat bepaalde aspecten van de psychologie numerus fixus zijn, wat betekent dat ze beperkt in aantal zijn. Er bestaan bijvoorbeeld maar zoveel verschillende persoonlijkheidstypen in de wereld. Hoewel er binnen elk type enige variatie tussen mensen kan bestaan, hebben psychologen een beperkt aantal hoofdpersoonlijkheidstypen geïdentificeerd.

  Daan answered 1 jaar ago

  Niet precies. Hoewel de meeste universiteiten een beperkt aantal psychologiecursussen aanbieden, is het vakgebied van de psychologie zelf groot en breidt het zich voortdurend uit. Elke dag wordt er nieuw onderzoek gepubliceerd, dus er is altijd wel iets nieuws te leren.

  Dat gezegd hebbende, kunnen sommige gebieden van de psychologie meer numerus fixus zijn dan andere. Klinische of adviserende psychologie kan bijvoorbeeld minder toegankelijk zijn dan andere specialismen, omdat er meer opleiding en ervaring voor nodig is. En bepaalde deelgebieden binnen de psychologie, zoals cognitieve neurowetenschappen, zijn misschien minder bekend, maar bieden geweldige mogelijkheden voor degenen die geïnteresseerd zijn in het bestuderen van het verband tussen geest en lichaam.

  Shannon answered 1 jaar ago

  Ja, psychologie is overal. Het is echter geen numerus fixus. Psychologie kan op verschillende manieren worden gebruikt om mensen te helpen hun gedachten en gedrag te begrijpen. Daarnaast kan psychologie worden gebruikt om psychische stoornissen te beoordelen en te behandelen. Tenslotte kan psychologie ook worden gebruikt om positieve geestelijke gezondheid bij individuen en groepen te bevorderen.