Is het Williams syndroom een leerstoornis?

  0
  513
  Alle vragenCategorie: syndromenIs het Williams syndroom een leerstoornis?
  gast Staf asked 1 jaar ago
  Bij het Williams syndroom worden verschillende systemen in het lichaam gelijktijdig aangepast. Dit is een aangeboren aandoening.   Is het Williams syndroom een leerstoornis?
  6 Antwoorden
  Sam answered 1 jaar ago

  Het Williams-syndroom is geen leerstoornis, maar heeft wel invloed op het leren. Het is een genetische aandoening die problemen veroorzaakt met de groei, de gezondheid van hart en bloedvaten en de geestelijke ontwikkeling.

  Mensen met Williams syndroom hebben vaak moeite met taken die het begrijpen en gebruiken van symbolen vereisen, zoals lezen, schrijven en rekenen. Ze kunnen ook moeite hebben met het volgen van instructies, het opletten en het uitvoeren van complexe taken. Ze zijn echter vaak erg sociaal en muzikaal. Velen blinken uit in muziek of kunst. Sommige mensen met het Williams syndroom ontwikkelen zelfs een uitgebreide woordenschat.

  Hans answered 1 jaar ago

  Het Williams syndroom is een aangeboren aandoening veroorzaakt door de deletie van 25-28 genen van één kopie van chromosoom 7. Het leidt tot cognitieve stoornissen, hartafwijkingen en andere gezondheidsproblemen. Mensen met het Williams-syndroom zijn echter vaak zeer sociaal en vriendelijk, en velen hebben muzikaal talent.

  Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag omdat het Williams syndroom mensen op verschillende manieren treft. Sommige mensen met Williams syndroom hebben leerproblemen, anderen niet.

  Tamieke answered 1 jaar ago

  Nee, het Williams-syndroom is geen leerstoornis. Mensen met het Williams-syndroom hebben cognitieve vaardigheden die variëren van een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. De meeste mensen met het Williams-syndroom zijn echter in staat om te leren en een relatief normaal leven te leiden.

  Shyanne answered 1 jaar ago

  Nee, het Williams syndroom is geen leerstoornis. Het Williams-syndroom is een genetische aandoening die de ontwikkeling beïnvloedt. Het treedt op wanneer een kopie van het elastine-gen (ELN) ontbreekt of een veranderde vorm heeft. Dit gen helpt bij het maken van een eiwit genaamd elastine, dat belangrijk is voor de groei en ontwikkeling van weefsels in het lichaam, waaronder spieren, huid en bloedvaten.

  Mensen met het Williams-syndroom hebben vaak opvallende gelaatstrekken, waaronder een breed voorhoofd en een kleine kin. Ze hebben ook meestal een ongewoon vrolijke persoonlijkheid en zijn erg sociaal. Ze kunnen echter problemen hebben met cognitieve vaardigheden zoals geheugen en het oplossen van problemen.

  Milan answered 1 jaar ago

  Nee, het Williams syndroom is geen leerstoornis. Het Williams-syndroom is een genetische aandoening die de ontwikkeling beïnvloedt. Het treedt op wanneer een kopie van het elastine-gen (ELN) ontbreekt of een veranderde vorm heeft. Dit gen helpt bij het maken van een eiwit genaamd elastine, dat belangrijk is voor de groei en ontwikkeling van weefsels in het lichaam, waaronder spieren, huid en bloedvaten.

  Mensen met het Williams-syndroom hebben vaak opvallende gelaatstrekken, waaronder een breed voorhoofd en een kleine kin. Ze hebben ook meestal een ongewoon vrolijke persoonlijkheid en zijn erg sociaal. Ze kunnen echter problemen hebben met cognitieve vaardigheden zoals geheugen en het oplossen van problemen.

  Lies answered 1 jaar ago

  Het Williams-syndroom is een neurologische ontwikkelingsstoornis die wordt veroorzaakt door de deletie van 25-27 genen van een van de twee exemplaren van chromosoom 7. Deze chromosomale deletie komt willekeurig voor en is niet te wijten aan iets wat de ouders wel of niet hebben gedaan. Als gevolg daarvan hebben mensen met het Williams-syndroom vaak cognitieve stoornissen, met name op gebieden als ruimtelijke vaardigheden, geheugen en probleemoplossing. Veel mensen met Williams syndroom hebben echter ook bovengemiddelde taalvaardigheden en muzikale vaardigheden.