Is een persoonlijkheidsstoornis aangeboren?

  0
  940
  Alle vragenCategorie: stoornisIs een persoonlijkheidsstoornis aangeboren?
  gast Staf asked 2 jaar ago
  Bij een persoonlijkheidsstoornis gedraagt een persoon zich vaak anders dan de omgeving van hem verwacht. Maar is deze stoornis aangeboren of krijg je er later in je leven last van. Is een persoonlijkheidsstoornis aangeboren?
  3 Antwoorden
  Lucas answered 2 jaar ago

  Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, want de vraag of persoonlijkheidsstoornissen al dan niet aangeboren zijn, is een zeer complexe en betwiste zaak. Verschillende deskundigen hebben verschillende theorieën over dit onderwerp naar voren gebracht, en er is nog veel onbekend over de diepere oorzaken van deze stoornissen.

  Desondanks geloven veel deskundigen dat de meeste persoonlijkheidsstoornissen een sterke genetische component hebben. Deze theorie wordt ondersteund door onderzoek waaruit blijkt dat bepaalde diagnoses van persoonlijkheidsstoornissen significant vaker voorkomen bij nauw verwante familieleden dan bij de algemene bevolking. Bijvoorbeeld, eerstegraads familieleden van iemand met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis hebben bijna zes keer meer kans om zelf de diagnose van de stoornis te krijgen.

  Jozua answered 2 jaar ago

  Hoewel er persoonlijkheidsstoornissen kunnen zijn die een genetische component hebben, worden vele waarschijnlijk veroorzaakt door omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld, als een kind wordt opgevoed in een omgeving die chaotisch, inconsistent en invaliderend is, is het waarschijnlijker dat hij of zij een persoonlijkheidsstoornis zal ontwikkelen.

  Thijs answered 2 jaar ago

  Er is veel discussie over dit onderwerp, en het hangt er uiteindelijk vanaf hoe je "persoonlijkheidsstoornis" definieert Als we persoonlijkheidsstoornissen beschouwen als patronen van gedrag of denken die onbuigzaam zijn en leed veroorzaken of problemen om in het dagelijks leven te functioneren, dan is het logisch om te zeggen dat ze aangeboren kunnen zijn. Dat wil zeggen, sommige mensen kunnen geboren worden met een aanleg voor bepaalde persoonlijkheidsstoornissen. Onderzoeken naar tweelingen hebben aangetoond dat er een genetische component is voor veel persoonlijkheidsstoornissen, zoals schizofrenie en bipolaire stoornis. Daarom is het mogelijk dat sommige mensen aanleg hebben voor het ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis door genetica of andere factoren.