Is ADD aangeboren?

  0
  246
  Alle vragenCategory: stoornisIs ADD aangeboren?
  gast Staff asked 5 months ago
  Attention Deficit Disorder (ADD) is een aangeboren aandoening, die wordt gekenmerkt door een aandachtstekortstoornis en concentratieproblemen. Is ADD aangeboren?
  3 Answers
  Lucas answered 4 months ago

  Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat ADD door verschillende factoren kan worden veroorzaakt, waaronder genetica en milieu. Er wordt echter aangenomen dat de meeste gevallen van ADD worden veroorzaakt door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren.

  Jonathan answered 4 months ago

  Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat ADD door verschillende factoren kan worden veroorzaakt, waaronder genetische en omgevingsfactoren. Veel deskundigen geloven echter dat ADD grotendeels genetisch bepaald is. Er zijn aanwijzingen dat genen een rol spelen bij de ontwikkeling van ADHD, en bepaalde genen zijn gekoppeld aan een verhoogd risico op het ontwikkelen van de stoornis.

  Lies answered 4 months ago

  Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat ADD door verschillende factoren kan worden veroorzaakt, waaronder genetische en omgevingsfactoren. Algemeen wordt echter aangenomen dat ADD een neurologische ontwikkelingsstoornis is die wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren.