Heeft een goudvis een geheugen van drie seconden?

Vraag en AntwoordCategory: Het geheugenHeeft een goudvis een geheugen van drie seconden?
Roger asked 10 maanden ago

Iedereen kent de bewering dat een goudvis een geheugen heeft van slechts 3 seconden. Mijn vraag is of een goudvis echt slechts een geheugen van drie seconden heeft?

1 Answers
zobegaafd Staff answered 10 maanden ago

Er wordt altijd gezegd dat een goudvis maar een geheugen van drie seconden heeft. Dit wordt vooral gezegd wanneer wordt gevraagd of het niet zielig is als een vis enkel in een kom zit en weinig bewegingsruimte heeft. Er wordt dan gezegd dat de vis maar een geheugen heeft van een paar seconden.

Hier worden veel onderzoeken naar gedaan. Zo is er in Sevilla gewerkt met een doolhof en uit dit onderzoek bleek dat de vissen maanden later nog precies wisten hoe het doolhof werkte. Ook is er in Amerika een onderzoek gedaan met een klok, waar de vissen op een bepaald tijdstip te eten kregen en dit kregen ze door tegen een hendel aan te zwemmen. Ook uit dit onderzoek bleek al snel dat de vissen het tijdstip en de handeling kunnen herinneren. En in het programma Myth Busters is eveneens aangetoond dat goudvissen veel langer iets kunnen onthouden.

Goudvissen hebben dus zeker een langer geheugen dan meestal wordt gezegd. Of een goudvis zich verveelt is echter niet bekend. Ook is het niet bekend hoe lang het geheugen van een goudvis precies is, of hoe dit wordt toegepast. Er wordt nu in ieder geval met zekerheid gezegd dat een goudvis een geheugen heeft van minstens drie maanden.

Er zullen nog meerdere onderzoeken worden gedaan op dit gebied. Het is toch een vraag die veel mensen bezig blijft houden. Door meer onderzoeken te doen kan er hopelijk nog meer bekend worden over het geheugen van vissen.

Your Answer